Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Druki do pobrania

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH:

 1. DOCWniosek do USC o wydanie odpisu aktu urodzenia małżeństwa, zgonu lub wielojęzycznego.doc
 2. PDFWymeldowanie z pobytu czasowego.pdf
 3. PDFZgloszenie wyjazdu poza granice RP.pdf
 4. PDFWniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych.pdf
 5. PDFZameldowanie czasowe.pdf
 6. PDFZameldowanie stałe.pdf
 7. PDFZgloszenie powrotu z wyjazdu poza RP.pdf
 8. PDFWymeldowanie z pobytu stałego.pdf
   

REFERAT OŚWIATY:

 1. DOCOpieka nad dziećmi do lat 3 - zgłoszenie.doc
 2. DOCFormularz Oferta Pracy Nauczyciela.doc
 3. DOCXWniosek w sprawie zwrotu kosztów dowozu - samochód prywatny.docx
 4. DOCXWniosek w sprawie dowozu - dowóz zbiorowy.docx
 5. DOCZał. 1 do Regulaminu - DOBRZEŃSKI TALENT.doc
 6. DOCZał. 2 do Regulaminu - DOBRZEŃSKI TALENT.doc
   

NAUKA ZAWODU:
DOCXnauka zawodu - Oświadczenie pracodawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych.docx
XLSnauka_zawodu_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ ubieganiu_się_o_ pomoc_de_minimis_wraz _z_instrukcją.xls
DOCnauka zawodu - Informacja_dla_pracodawcy.doc
DOCnauka zawodu - Oświadczenie_pracodawcy_o_miejscu_zamieszkania_młodocianego.doc
DOCnauka zawodu -Zgłoszenie zawarcia umowy z pracownikiem młodocianym.doc
DOCXnauka zawodu - Oświadczenie wspólnika spółki cywilnej.docx
DOCXoświadczenie rzemieślnika.docx
DOCOświadczenie_o_nieotrzymaniu_pomocy.doc
DOCXoświadczenie o braku naruszeń w czasie epidemii.docx
DOCXoświadczenie o kosztach.docx
DOCXoświadczenie przedsiębiorcy o otrzymanej pomocy de minimis.docx
DOCnauka zawodu - Wniosek_o_dofinansowanie_kosztów_kształcenia_pracownika_młodocianego.doc

REFERAT MELIORACJI I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. DOCXWniosek na prowadzenie działalności w zakresie prorowadzeniia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalatni zwłok zwierzęcych i ich części.docx
 2. DOCXWniosek na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.docx
 3. DOCXWniosek na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.docx
 4. PDFWNIOSEK o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.pdf
 5. PDFOŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM DO NIERUCHOOŚCI.pdf
 6. Zgłoszenie przypadkowego schwytania, zabicia lub znalezienia martwego lub rannego osobnika gatunku: wilk, ryś, niedźwiedź, żubr, foka, morświn DOCZgłoszenie przypadkowego schwytania zabicia lub znalezienia martwego lub rannego osobnika.doc
 7. PDFZgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.pdf
 8. PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.pdf

REFERAT BUDOWNICTA  i GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 1. PDFWniosek o najem, zmianę, dołączenie pomieszczeń, uzyskanie tytułu prawnego do lakalu mieszkalnego.pdf
 2. DOCWniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.doc
 3. PDFWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.pdf
 4. DOCWniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu.doc
 5. DOCWniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.doc
 6. DOCWniosek o wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego dla działki.doc
 7. DOCwniosek o zaswiadczenie powodziowe.doc
 8. PDFWniosek o dofinansowanie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków.pdf
 9. DOCXWNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA MODERNIZACJĘ OGRZEWANIA NA OGRZEWANIE PROEKOLOGICZNE LUB BUDOWĘ PROEKOLOGICZNEGO OGRZEWANIA1.docx
 10. PDFoświadczenie - zgoda na montaż progu.pdf
 11. PDFWNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO.pdf

PODATKI

 1. PDFDEKLARACJA O WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2022.pdf
 2. DOCOświadczenie o wielk. pomocy-.doc
 3. PDFFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym.pdf
 4. PDFWzór deklaracji na podatek rolny.pdf - obwiązuje do 30.06.2019r.
 5. DOCWzór deklaracji na podatek rolny.doc - obwiązuje do 30.06.2019r.
 6. PDFWzór deklaracji na podatek od nieruchomości.pdf - obwiązuje do 30.06.2019r.
 7. DOCWzór deklaracji na podatek od nieruchomości.doc - obwiązuje do 30.06.2019r.
 8. PDFWzór deklaracji na podatek leśny.pdf - obwiązuje do 30.06.2019r.
 9. DOCWzór deklaracji na podatek leśny.doc - obwiązuje do 30.06.2019r.
 10. PDFInformacja o nieruchomościach, rolny i leśny dla osób fizycznych.pdf - obwiązuje do 30.06.2019r.
 11. DOCInformacja o nieruchomościach, rolny i leśny dla osób fizycznych.doc - obwiązuje do 30.06.2019r.
 12. PDFDT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf
 13. PDFDT-1A Załącznik do deklaracji DT-1.pdf
 14. PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf
 15. PDFZałącznik nr 1 do deklaracji na podatek do nieruchomości (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf
 16. PDFZałącznik nr 2 do deklaracji na podatek do nieruchomości (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf
 17. PDFDeklaracjia na podatek rolny (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf
 18. PDFZałącznik nr 1 do deklaracji na podatek rolny (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf
 19. PDFZałącznik nr 2 do deklaracji na podatek rolny (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf
 20. PDFDeklaracjia na podatek leśny (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf
 21. PDFZałącznik nr 1 do deklaracji na podatek leśny (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf
 22. PDFZałącznik nr 2 do deklaracji na podatek leśny (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf
 23. PDFIR-1 - Informacja o gruntach (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf
 24. PDFZIR-1 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf
 25. PDFZIR-2 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf
 26. PDFZIR-3 - Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf
 27. PDFIL-1 - Informacja o lasach (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf
 28. PDFZIL-1 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegajacych opodatkowaniu (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf
 29. PDFZIL-2 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf
 30. PDFZIL-3 - Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf
 31. PDFIN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf
 32. PDFZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegajaacych opodatkowaniu (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf
 33. PDFZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf
 34. PDFZIN-3 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf

POZOSTAŁE DRUKI:

 1. PDFWNIOSEK o wydanie OPOLSKIEJ KARTY RODZINY I SENIORA .pdf

 

Wersja XML