Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dowody osobiste

Ważne informacje dot. wydawania nowych  dowodów osobistych

W nowych dowodach osobistych brak jest miejsca zameldowania, własnoręcznego podpisu i rysopisu wnioskodawcy.

 

Wersja XML