• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Chróścicach

W skład Zespołu Szkół w Chróścicach wchodzą:
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chróścicach
- Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Chróścicach

FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA
Zespół Szkół w Chróścicach jest jednostką organizacyjną gminy, utworzoną i działającą na podstawie ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz 329) w formie gminnej jednostki budżetowej.
Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15,poz.148) jednostka budżetowa gminy pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy , a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy.Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków (plan finasowy).

SIEDZIBA
Zespół Szkół w Chróścicach mieści się pod adresem:
46- 080 Chróścice, ul. Powstańców Śl. 1
tel. 77 4695334
strona internetowa szkoły:  www.szkolachroscice.pl
adres mailowy:

KIEROWNICTWO
dyrektor - mgr Renata Dąbrowska

REKRUTACJA

           PDFRegulamin pracy komisji rekrutacyjnej.pdf

 

 

 

 

 

Wersja XML

Gmina Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
46-081 Dobrzeń Wielki
tel. (+48) 77 469 55 25
fax (+48) 77 469 55 24
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 19098055
w tym miesiącu: 96411
dzisiaj: 1323

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1