Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki udostępnia informację o:

 

I. prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Właściciel terenu: Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki

Zarządzający: PROWOD Sp. z o.o., ul. Rynek 4, 46-082 Kup

 

II. adresie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Dobrzeń Wielki:
Chróścice, ul. Polna (teren byłego składowiska odpadów komunalnych);

 

III. dniach i godzinach przyjmowania odpadów na terenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Środa – 9:00 - 16:30

Piątek – 7:00 - 14:30

Trzecia sobota miesiąca – 8:00 - 12:00


Wersja XML