• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup wchodzą:
-Publiczne Przedszkole w Kup
-Publiczna Szkoła Podstawowa w Kup
-Publiczne Gimnazjum w Kup

FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup jest jednostką organizacyjną gminy, utworzoną i działającą na podstawie ustawy z dnia 7.IX.1991 r. systemie oświaty (Dz.U.z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z późn. zm.) w formie gminnej jednostki budżetowej.
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada1998 r. o finansach publicznych( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, z późn.zm.²) jednostka budżetowa gminy pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków (plan finansowy).

SIEDZIBA
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup mieści się pod adresem:
46-082 Kup, ul.1 Maja 6 A
Tel.77 4695319
http://www.zspkup.szkolnastrona.pl/

KIEROWNICTWO
Dyrektor – DANUTA BIESZAJ
Z-ca Dyrektora – MAGDALENA PASTERNAK
z-ca Dyrektora  do spraw  Przedszkolnych – MAŁGORZATA BRYLAK

Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML

Gmina Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
46-081 Dobrzeń Wielki
tel. (+48) 77 469 55 25
fax (+48) 77 469 55 24
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 19097814
w tym miesiącu: 96170
dzisiaj: 1082