• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zespół Niepublicznych Szkół w Kup

INFORMACJA OGÓLNA ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ W KUP
Zespół Niepublicznych Szkół jest placówką kształcenia specjalnego. Do zespołu przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i skierowanie ze Starostwa Opolskiego. Wszyscy uczniowie realizują podstawę programową i są objęci kompleksową opieką edukacyjną, terapeutyczną , diagnostyczną. Placówka zapewnia dostęp do podstawowej opieki medycznej. Każdy uczeń ma indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

W skład Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup wchodzą:
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kup
- Niepubliczne Gimnazjum w Kup
- Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Kup

FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA
Zespół Niepublicznych Szkół w Kup jest jednostką organizacyjną powołaną i prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem” w Opolu . Zespół  działa na podstawie ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz 329)jako jednostka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej.
Środki na prowadzenie Zespołu pochodzą z subwencji oświatowej przekazywanej miesięcznie na konto Zespołu Niepublicznych Szkół oraz z czesnego, darowizn i wpłat własnych członków stowarzyszenia.
Obsługę finansowo - księgową Zespołu Niepublicznych Szkół prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem”

SIEDZIBA
Zespół Szkół w Kup mieści się pod adresem:
46- 082 Kup, ul. Karola Miarki 6-10
tel. fax(077) 4695668

KIEROWNICTWO
Dyrektor – Elżbieta Sobolewska
Z-ca Dyrektora – Joanna Klubka-Baranowska

PDFStatut Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych Dla dzieci z autyzmem i uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w Kup.pdf

PDFSCHEMAT ORGANIZACYJNY ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ W KUP.pdf


 

Wersja XML

Gmina Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
46-081 Dobrzeń Wielki
tel. (+48) 77 469 55 25
fax (+48) 77 469 55 24
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 19097819
w tym miesiącu: 96175
dzisiaj: 1087