Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9437410871810697810879174230731296982167744788771114368380616021
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
88123719968545289125111135785131577101113308834281978201116245782
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
603167170373529882968849781646949229730590590914207132477739
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
576765770253334447895108058673456505747646831516744879968683
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
750626814273577684836268168757489679144172638743686773362792
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
82851760911175069877594548987868974192135941799548310541581611
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9918711594610137585648949899194094827889449965210818393766107992
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
528904546749011488259378769610845008410189538879457728392725
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6372390051864207900297245986151078131026401003849899380916105276
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
307412885037887427593389138703409504105040144503056648470670
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
242911989920617190762032819945178721499523240227282045023347
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000001217870143241862920772
 1. Strona Główna BIP
  Wyświetleń: 545278
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 356359
 3. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 312303
 4. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 268046
 5. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 220292
 6. Przetargi do 31.12.2021r
  Wyświetleń: 209231
 7. Obwieszczenia Wójta
  Wyświetleń: 149717
 8. Organy gminy - stanowiący i wykonawczy
  Wyświetleń: 118595
 9. Wolne stanowiska
  Wyświetleń: 97899
 10. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 47052
 11. Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
  Wyświetleń: 45652
 12. Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 43693
 13. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2011r.
  Wyświetleń: 42080
 14. Przeterminowane leki
  Wyświetleń: 42048
 15. Współpraca z organizacjiami pozarządowymi
  Wyświetleń: 41826
 16. Kierownictwo Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 38717
 17. Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Gminnych
  Wyświetleń: 38175
 18. Sołectwa i sołtysi
  Wyświetleń: 36805
 19. Sprawozdania z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 36351
 20. Urząd Gminy - godziny pracy, telefony
  Wyświetleń: 36006
 21. Radni Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 35773
 22. Gminny Ośrodek Kultury (GOK)
  Wyświetleń: 34708
 23. Wójt i Zastępca Wójta
  Wyświetleń: 34496
 24. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 34008
 25. Urząd Gminy - Informacje Ogólne
  Wyświetleń: 34005
 26. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Chróścicach
  Wyświetleń: 33835
 27. Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 33265
 28. Skład Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 33050
 29. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 31648
 30. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)
  Wyświetleń: 30852
 31. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2012r.
  Wyświetleń: 30461
 32. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 30078
 33. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup
  Wyświetleń: 29678
 34. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 29542
 35. Komisje stałe Rady Gminy
  Wyświetleń: 29113
 36. Urząd Gminy - referaty, telefony
  Wyświetleń: 29045
 37. Uchwała o utrzymaniu czystości i porządku
  Wyświetleń: 28853
 38. Niepubliczne Przedszkole w Dobrzeniu Małym
  Wyświetleń: 28731
 39. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 28506
 40. Publiczne Przedszkole w Chróścicach
  Wyświetleń: 27986
 41. Katolickie Przedszkole Niepubliczne w Chróścicach
  Wyświetleń: 27533
 42. Zespół Niepublicznych Szkół w Kup
  Wyświetleń: 27420
 43. Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 26929
 44. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych
  Wyświetleń: 26456
 45. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 26265
 46. Ograniczenie prawa do informacji publicznej
  Wyświetleń: 26074
 47. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2012r.
  Wyświetleń: 25985
 48. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 25974
 49. Sprawozdania
  Wyświetleń: 25661
 50. Wybory ławników 2011
  Wyświetleń: 25648
 51. Ważne adresy dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 25236
 52. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 25071
 53. Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z autyzmem w Kup
  Wyświetleń: 24951
 54. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
  Wyświetleń: 24928
 55. Statut Gminy
  Wyświetleń: 24880
 56. Wykaz prowadzonych Rejestrów Publicznych
  Wyświetleń: 24828
 57. Wybory sołtysów i rad sołeckich
  Wyświetleń: 24674
 58. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 24572
 59. Informacja dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 24564
 60. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2013r.
  Wyświetleń: 24425
 61. Regulamin konsultacji
  Wyświetleń: 24324
 62. Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych
  Wyświetleń: 24052
 63. Zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych
  Wyświetleń: 23905
 64. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2013r.
  Wyświetleń: 23632
 65. Kanały technologiczne - informacje
  Wyświetleń: 23601
 66. Gminny Zespół - Ekonomiczno - Administracyjny Szkół (GZEAS)
  Wyświetleń: 23583
 67. Informacja o zawieszeniu/wznowieniu działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 23459
 68. Kontrole
  Wyświetleń: 23367
 69. Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 23279
 70. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 23169
 71. Program usuwania Azbestu
  Wyświetleń: 23156
 72. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2011r.
  Wyświetleń: 23086
 73. Informacje Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 23083
 74. Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
  Wyświetleń: 22954
 75. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 22244
 76. Internetowy Portal Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki (IPU)
  Wyświetleń: 22190
 77. Gminny Program Profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2010 – 2013
  Wyświetleń: 22170
 78. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 22123
 79. Projekty uchwał podlegająych konsultacjom społecznym i protokoły z konsultacji
  Wyświetleń: 22067
 80. Pobierz programy
  Wyświetleń: 21855
 81. Budżet 2011r.
  Wyświetleń: 21775
 82. Budżet 2012r.
  Wyświetleń: 21378
 83. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2014r.
  Wyświetleń: 21303
 84. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 21259
 85. Zaświadczenie o aktualnym wpisie do ewidencji
  Wyświetleń: 21191
 86. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 21156
 87. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 20512
 88. Podmioty odbierające odpady komunalne
  Wyświetleń: 19969
 89. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 19906
 90. Budżet 2013r.
  Wyświetleń: 19556
 91. Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 19160
 92. Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu
  Wyświetleń: 18811
 93. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 18610
 94. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 18569
 95. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 18409
 96. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 17421
 97. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym
  Wyświetleń: 16955
 98. Przetargi Parafia Chróścice
  Wyświetleń: 16134
 99. Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 15572
 100. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 14949
 101. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2014r
  Wyświetleń: 14912
 102. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 14377
 103. Zapytanie ofertowe - wykonanie tablicy informacyjnej
  Wyświetleń: 13967
 104. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2015r.
  Wyświetleń: 12991
 105. Transmisja obrad Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 12924
 106. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO NAJMU dz.967/134 DOBRZEŃ MAŁY
  Wyświetleń: 12920
 107. Gminna Baza Nauczycieli poszukujących pracy
  Wyświetleń: 12915
 108. Projekt uchwały współpracy z organizacjami pozarządowymi 2011
  Wyświetleń: 12574
 109. Protokół z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 12145
 110. Gminny Program Profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 12101
 111. Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 11552
 112. Zapytanie ofertowe - ogłoszenie w prasie
  Wyświetleń: 11540
 113. Remont " starej szkoły" w Borkach
  Wyświetleń: 11454
 114. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - dz.237
  Wyświetleń: 11323
 115. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy - Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 11181
 116. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2020r.
  Wyświetleń: 11137
 117. Budowa przystani kajakowej w m. Czarnowąsy na rzece Mała Panew oraz w m. Borki na rzece Odra
  Wyświetleń: 10988
 118. Zapytanie ofertowe - ubezpieczenie sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 10663
 119. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2016r.
  Wyświetleń: 10651
 120. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2018r.
  Wyświetleń: 10643
 121. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 10596
 122. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 10476
 123. WYKAZ NIERUCHOMOŚĆI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY dz.1585/55
  Wyświetleń: 10454
 124. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza
  Wyświetleń: 10301
 125. Wybory Prezydenta RP
  Wyświetleń: 10223
 126. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 10220
 127. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.3177/152 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 10211
 128. III publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości, działka 437/153, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 10114
 129. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2015r.
  Wyświetleń: 10111
 130. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2019r.
  Wyświetleń: 10106
 131. Konkurs ofert na realizacje zadania publicznego - Pielęgnacja osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w domu. Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza.
  Wyświetleń: 10088
 132. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 10085
 133. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 10058
 134. Zarządzenie w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych w stałych obwodach głosowania
  Wyświetleń: 9989
 135. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy Chróścice, Korfantego 1A
  Wyświetleń: 9935
 136. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2016/2017
  Wyświetleń: 9924
 137. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Chróścicach dz.1613/44
  Wyświetleń: 9876
 138. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2017r.
  Wyświetleń: 9867
 139. Zapytanie ofertowe - wykonanie naklejek
  Wyświetleń: 9862
 140. Obwieszczenie w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 9831
 141. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 9717
 142. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - dz.2247/312
  Wyświetleń: 9711
 143. Referendum Ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 9711
 144. Dyrektor Zespołu Szkół w Chróścicach poszukuje pracownika na stanowisko konserwatora
  Wyświetleń: 9706
 145. Ogłoszenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 9706
 146. Przebudowa budynku szkoły na budynek przedszkola wraz ze zmianą sposobu uzytkowania przy ulicy Szkolnej 11 w Chróścicach
  Wyświetleń: 9666
 147. Stan gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 9645
 148. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza
  Wyświetleń: 9644
 149. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy oraz podnoszenie poziomu sportowego w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
  Wyświetleń: 9595
 150. Przebudowa drogi wewnętrznej w Dobrzeniu Małym dz. nr 959/143,1090/143,1092/143,1167/137
  Wyświetleń: 9451
 151. Uchwały w sprawie dostosowania do stanu faktycznego opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych w gminie
  Wyświetleń: 9436
 152. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 9426
 153. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza
  Wyświetleń: 9420
 154. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU - LOKAL UŻYTKOWY w KUP
  Wyświetleń: 9410
 155. Przebudowa dróg gminnych i wewnetrznych w miejscowościach: Chróściec, Kup, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 9369
 156. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 9357
 157. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chróścice - 2
  Wyświetleń: 9326
 158. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Kup
  Wyświetleń: 9294
 159. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
  Wyświetleń: 9281
 160. PRZETARG na najem - lokal użytkowy przy ul. Szpitalnej 2, Kup
  Wyświetleń: 9267
 161. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO NAJMU - LOKAL UŻYTKOWY, Czarnowąsy, Dworcowa 5
  Wyświetleń: 9263
 162. PRZETARG - sprzedaż dz.3177/152, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 9255
 163. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2011 roku
  Wyświetleń: 9254
 164. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 9239
 165. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  Wyświetleń: 9219
 166. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKALI UŻYTKOWYCH dz.119/1
  Wyświetleń: 9206
 167. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI dz.2185/459
  Wyświetleń: 9179
 168. Ogłoszenie o przyjmowaniu Obywateli
  Wyświetleń: 9129
 169. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2012: Rozwój i upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania – popularyzacja matematyki wśród dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 9124
 170. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - dz.437/153
  Wyświetleń: 9117
 171. Budżet 2015r.
  Wyświetleń: 9050
 172. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1682/275 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 9006
 173. Wybory Uzupełniające do Rady Gminy
  Wyświetleń: 8990
 174. Przebudowa drogi wewnętrznej boczna od ul.Opolskiej w Dobrzeniu Małym dz.nr 1942/14,1943/14,1944/13,1946/13
  Wyświetleń: 8917
 175. Zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
  Wyświetleń: 8912
 176. Wykaz nieruchomości do najmu - lokal użytkowy Kup, ul. Szpitalna 5A
  Wyświetleń: 8906
 177. WYKAZ NIERUCHOMOŚĆI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY dz.1631/48
  Wyświetleń: 8899
 178. II publiczny przetarg - nieruchomość w Brzeziu
  Wyświetleń: 8892
 179. Bieżące utrzymanie chodników, dróg, poboczy oraz oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych Gminy Dobrzeń Wielki w latach 2013-2014
  Wyświetleń: 8880
 180. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lutego 2011 roku
  Wyświetleń: 8845
 181. ogłoszenie o rokowaniach dz.237 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8837
 182. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 sierpnia 2011 roku
  Wyświetleń: 8828
 183. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.32.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielkiz dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 8823
 184. II publiczny przetarg ustny nieograniczony dz.437/153 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 8808
 185. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 8762
 186. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY dz.237
  Wyświetleń: 8746
 187. ogłoszenie o II przetargu ograniczonym dz.237
  Wyświetleń: 8742
 188. Przebudowa chodnika przy drodze gminnnej ul.Wspólnej w m. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8738
 189. PRZETARG na najem - lokal użytkowy przy ul. Dworcowej 5, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 8711
 190. II PRZETARG - sprzedaż lokalu 2, Opolska 5, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8688
 191. Rozbudowa sieci cieplnej wraz z przyłaczami w Dobrzeniu Wielkim ul.Drzymały
  Wyświetleń: 8682
 192. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
  Wyświetleń: 8668
 193. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 8661
 194. Wykaz nieruchomości do sprzedaży - dz.62/4 Świerkle
  Wyświetleń: 8660
 195. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 8651
 196. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - Czarnowąsy, Dobrzeń Wielki, Kup
  Wyświetleń: 8651
 197. PRZETARG - sprzedaż dz.1682/275 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 8650
 198. WYKAZ NIERUCHOMOŚĆI DO SPRZEDAŻY działka 3149/337, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8625
 199. PRZETARG - sprzedaż lokalu nr 2, Opolska 5, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8619
 200. II PRZETARG - sprzedaż dz.1682/275 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 8576
 201. Roboty budowlane w budynku OSP Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 8574
 202. II publiczny przetarg ustny nieograniczony dz.2247/312 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8566
 203. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Działki nr 481/59, 483/60, 485/53, 463/55, 704/55
  Wyświetleń: 8553
 204. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 8544
 205. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDŻY lokale mieszkalne przy ul. Kani 3-5 w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 8525
 206. Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość w Brzeziu
  Wyświetleń: 8499
 207. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY - dz.3160/419 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8499
 208. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
  Wyświetleń: 8492
 209. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - dz.2247/312 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8476
 210. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki
  Wyświetleń: 8473
 211. WYBORY SAMORZĄDOWE 2018r.
  Wyświetleń: 8462
 212. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8436
 213. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1124/208, 1125/208 Chróścice, ul. Korfantego 41
  Wyświetleń: 8419
 214. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO NAJMU - LOKAL UŻYTKOWY, Czarnowąsy, ul. Dworcowa 1
  Wyświetleń: 8387
 215. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.811/118 Kup, ul. Miarki 3
  Wyświetleń: 8267
 216. Informacje o zgromadzeniach
  Wyświetleń: 8260
 217. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 8260
 218. III publiczny przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość niezabudowana w Brzeziu
  Wyświetleń: 8256
 219. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy w Dobrzeniu Wielkim, Namysłowska 97
  Wyświetleń: 8243
 220. Budowa placu zabaw Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 8236
 221. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 8234
 222. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 maja 2012 roku
  Wyświetleń: 8175
 223. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy dz.18 Borki
  Wyświetleń: 8135
 224. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 stycznia 2011 roku
  Wyświetleń: 8134
 225. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDŻY lokale mieszkalne przy ul. Opolskiej 5 w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 8134
 226. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Referacie Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
  Wyświetleń: 8133
 227. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.2247/312 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8117
 228. PRZETARG na najem - lokal użytkowy przy ul. Dworcowej 1, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 8102
 229. Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 8066
 230. PRZETARG - sprzedaż lokalu 5, Opolska 5, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8065
 231. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne nr 2, 5 przy ul Opolskiej 5, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8044
 232. II PRZETARG - sprzedaż lokalu 5, Opolska 5, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8041
 233. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 kwietnia 2011 roku
  Wyświetleń: 8009
 234. Remonty nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w latach 2013-2014
  Wyświetleń: 8001
 235. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - część dz.893/125, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 7956
 236. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.745/27 Kup
  Wyświetleń: 7949
 237. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2011 roku
  Wyświetleń: 7948
 238. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDŻY – Lokale mieszkalne w Czarnowąsach, ul. Dworcowa 9
  Wyświetleń: 7941
 239. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 lipca 2011 roku
  Wyświetleń: 7893
 240. Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 7865
 241. Budżet 2016r.
  Wyświetleń: 7859
 242. Przetarg na sprzedaż nieruchomości - dz.62/4 Świerkle
  Wyświetleń: 7851
 243. Ogłoszenie - konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 7841
 244. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 kwietnia 2011 roku
  Wyświetleń: 7831
 245. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY - dz.404/233 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 7791
 246. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 marca 2011 roku
  Wyświetleń: 7777
 247. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDŻY - dz.945/36 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7756
 248. PRZETARG - sprzedaż 1/2 cz. dz.1124/208, 1125/208, Chróścice, Korfantego 41
  Wyświetleń: 7724
 249. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 maja 2011 roku
  Wyświetleń: 7709
 250. III PRZETARG - sprzedaż dz.1682/275 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 7699
 251. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7675
 252. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 7651
 253. Protokół z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 7623
 254. Przebudowa ulicy Łąkowej w Borkach wraz z odwodnieniem i oświetleniem
  Wyświetleń: 7607
 255. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 lutego 2011 roku
  Wyświetleń: 7605
 256. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2013
  Wyświetleń: 7592
 257. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lutego 2011 roku
  Wyświetleń: 7590
 258. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z/s. w Kup
  Wyświetleń: 7587
 259. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 7581
 260. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2013
  Wyświetleń: 7551
 261. Budżet
  Wyświetleń: 7546
 262. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobrzeniu Wielkim - ul.Drzymały
  Wyświetleń: 7524
 263. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.816/36 Kup
  Wyświetleń: 7499
 264. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 kwietnia 2011 roku
  Wyświetleń: 7446
 265. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 września 2011 roku
  Wyświetleń: 7443
 266. Ogłoszenie o wyłożeniu planu
  Wyświetleń: 7433
 267. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 7401
 268. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY dz.18 Borki
  Wyświetleń: 7385
 269. II PRZETARG - sprzedaż 1/2 cz.dz.1124/208, 1125/208, Chróścice, ul. Korfantego 41
  Wyświetleń: 7348
 270. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2013r
  Wyświetleń: 7345
 271. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie kandydatów, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko referenta w Referacie Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
  Wyświetleń: 7343
 272. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 lipca 2012 roku
  Wyświetleń: 7340
 273. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 7331
 274. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 stycznia 2013 roku
  Wyświetleń: 7307
 275. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2016r.
  Wyświetleń: 7306
 276. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 7285
 277. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o przystąpieniu do poszerzenia granic opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki
  Wyświetleń: 7267
 278. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wyświetleń: 7234
 279. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013
  Wyświetleń: 7229
 280. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 marca 2013 roku
  Wyświetleń: 7227
 281. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1692/255 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7223
 282. Zarządzenie nr 0050.1.63.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z/s. w Kup
  Wyświetleń: 7172
 283. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 7144
 284. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 7103
 285. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 7091
 286. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2021r.
  Wyświetleń: 7090
 287. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 lutego 2011
  Wyświetleń: 7088
 288. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 7059
 289. ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wyświetleń: 7025
 290. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6992
 291. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 marca 2012 roku
  Wyświetleń: 6992
 292. Ogłoszenie konkursu ofert
  Wyświetleń: 6953
 293. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki
  Wyświetleń: 6943
 294. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 6913
 295. Przebudowa kanalizacji sanitarnej na Placu Klasztornym w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 6874
 296. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 6824
 297. Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie pod nazwą „ Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki”
  Wyświetleń: 6768
 298. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 6766
 299. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 sierpnia 2012 roku
  Wyświetleń: 6742
 300. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 lipca 2012 roku
  Wyświetleń: 6741
 301. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 Lipca 2012 roku
  Wyświetleń: 6731
 302. UCHWAŁA
  Wyświetleń: 6719
 303. Rozbudowa pawilonu szatniowego wraz z zapleczem w Chróściach
  Wyświetleń: 6716
 304. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 6692
 305. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 6691
 306. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 grudnia 2012 roku
  Wyświetleń: 6682
 307. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 lipca 2012 roku
  Wyświetleń: 6681
 308. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 6665
 309. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 stycznia 2013 roku
  Wyświetleń: 6661
 310. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 czerwca 2012 roku
  Wyświetleń: 6650
 311. Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich w miejscowości Dobrzeń Wielki i ul. Stawy w miejscowości Chróścice OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  Wyświetleń: 6630
 312. Rozbudowa ul.Kochanowskiego w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 6589
 313. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 6578
 314. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 6569
 315. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania o przesłaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu wniosku o wrażenie opinii
  Wyświetleń: 6566
 316. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji
  Wyświetleń: 6561
 317. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2020r
  Wyświetleń: 6541
 318. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie wystąpienia o opinię
  Wyświetleń: 6512
 319. Odwołanie zapytania ofertowego
  Wyświetleń: 6488
 320. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 6443
 321. Wybory ławników na kadencję 2016-2019
  Wyświetleń: 6421
 322. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 kwietnia 2012 roku
  Wyświetleń: 6405
 323. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publiczneog w roku 2014
  Wyświetleń: 6394
 324. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 6391
 325. Budowa drogi ulicy Słonecznej i wewnętrznej w miejscowości Krzanowice etap I
  Wyświetleń: 6383
 326. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012
  Wyświetleń: 6374
 327. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 maja 2012 roku
  Wyświetleń: 6362
 328. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 czerwca 2012 roku
  Wyświetleń: 6351
 329. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.81/18, 82/18 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 6314
 330. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 6294
 331. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czarnowąsach - instalacje elektryczne pracowni komputerowej
  Wyświetleń: 6290
 332. III PRZETARG - sprzedaż 1/2 części dz.1124/208, 1125/208, Chróścice, ul. Korfantego 41
  Wyświetleń: 6280
 333. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2012 roku
  Wyświetleń: 6228
 334. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie rozpoczęcia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w postępowaniu w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6219
 335. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 6216
 336. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 marca 2012 roku
  Wyświetleń: 6215
 337. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 stycznia 2013 roku
  Wyświetleń: 6214
 338. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 grudnia 2012 roku o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6191
 339. Budżet 2017r.
  Wyświetleń: 6184
 340. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2017/2018
  Wyświetleń: 6184
 341. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 6143
 342. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2019r
  Wyświetleń: 6138
 343. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie wszczęcia postępowania dla przedsięwzięcia pn. "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy drogi powiatowej nr 1702 O Czarnowąsy - Brynica od km 2+015 do km 5+032"
  Wyświetleń: 6117
 344. Przebudowa ul.Sienkiewicza i odcinka ul.Kwaśnej w m. Chróścice - etap I
  Wyświetleń: 6098
 345. KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW
  Wyświetleń: 6067
 346. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 października 2013 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6067
 347. Budowa drogi gminnej ulicy Wąskiej w m. Czarnowąsy
  Wyświetleń: 6064
 348. ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wyświetleń: 5990
 349. Nabór na stanowisko głównego księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 5967
 350. PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 5912
 351. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5873
 352. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2018r
  Wyświetleń: 5865
 353. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 5760
 354. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5715
 355. Informacja o sposobie zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
  Wyświetleń: 5712
 356. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 marca 2015r.
  Wyświetleń: 5668
 357. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 5625
 358. Bieżące utrzymanie chodników , dróg, poboczy oraz oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 5607
 359. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2017r
  Wyświetleń: 5600
 360. Dostawa energi elektrycznej dla Gminy Dobrzeń Wielki do dnia 31.12.2016r.
  Wyświetleń: 5571
 361. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2015
  Wyświetleń: 5501
 362. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji Odkrywkowego Zakładu Górniczego "CHRÓŚCICE-SIOŁKOWICE"
  Wyświetleń: 5495
 363. Przebudowa oraz rozbudowa sieci cieplnej w Czarnowąsach ul.Wierzbowa i Jaśminowa
  Wyświetleń: 5470
 364. Przebudowa drogi wewnętrznej( boczna od ulicy Namysłowskiej) dz. Nr 1494/8, 1172/11, 1144/13 k.4 w m. Dobrzeń Wielki Przebudowa drogi wewnętrznej( boczna od ulicy Namysłowskiej) wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem - dz. Nr225/54, 1262/55,
  Wyświetleń: 5466
 365. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014
  Wyświetleń: 5462
 366. Modernizacja sali wiejskiej w Dobrzeniu Małym
  Wyświetleń: 5434
 367. Rozbudowa Zespołu Szkół w Czarnowąsach- dostawa i montaż okien aluminiowych o odporności ogniowej EI-120
  Wyświetleń: 5431
 368. Budowa drogi ulicy Wierzbowej w miejscowości Czarnowąsy
  Wyświetleń: 5430
 369. Dotacje dla przedszkoli
  Wyświetleń: 5400
 370. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne przy ul. Powstańców Śląskich 3, Chróścice
  Wyświetleń: 5394
 371. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 5391
 372. OGŁOSZENIE O KONKURSIE
  Wyświetleń: 5372
 373. Budowa drogi gminnej ul.Jańskiego w Dobrzeniu Wielkim wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami.
  Wyświetleń: 5310
 374. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 5291
 375. Budowa drogi gminnej ulicy św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 5281
 376. Wybory ławników
  Wyświetleń: 5220
 377. O B W I E S Z C Z E N I E
  Wyświetleń: 5206
 378. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1613/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 5124
 379. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 5110
 380. Wybory do Sejmu i Senatu RP
  Wyświetleń: 5103
 381. Budowa sieci cieplnej w Czarnowąsach-rejon ulicy Różanej wraz z przyłaczmi do 7 budynków mieszkalnych
  Wyświetleń: 5092
 382. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  Wyświetleń: 5081
 383. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.413/169 Brzezie
  Wyświetleń: 5049
 384. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.608/129 Brzezie
  Wyświetleń: 5046
 385. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.942/122 Kup
  Wyświetleń: 5021
 386. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.2247/312 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 5014
 387. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zadania:1.Budowa drogi gminnej Brzezie-Dobrzeń Wielki.2.Budowa drogi ul.Reja w Dobrzeniu Wielkim.3.Rozbudowa drogi gminnej ul.Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim, wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego.
  Wyświetleń: 5012
 388. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 4993
 389. Remonty dróg tłuczniowych w m. Chróścice, Kup,Czarnowąsy, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4965
 390. Bezpieczny i punktualny dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu gminy Dobrzeń Wielki do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 4933
 391. Remont dróg tłuczniowych w m. Dobrzeń Wielki i m. Czarnowąsy
  Wyświetleń: 4930
 392. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 4914
 393. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.562/82 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4911
 394. II PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz.2247/312 Dobrzeń Wielki, ul. Opolska 4
  Wyświetleń: 4909
 395. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.51,52 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 4907
 396. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - 7 działek w Brzeziu
  Wyświetleń: 4905
 397. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokale użytkowe
  Wyświetleń: 4903
 398. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia Konkursów na stanowisko Dyrektorów placówek oświatowych gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4893
 399. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.942/122, 948/122 Kup
  Wyświetleń: 4873
 400. I PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz. 1095/119 Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 4861
 401. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - Czarnowąsy, Dobrzeń Wielki, Kup
  Wyświetleń: 4816
 402. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 4801
 403. Remont i docieplenie dachu budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 20
  Wyświetleń: 4762
 404. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - 46 nieruchomości w obrębach Czarnowąsy, Borki, Krzanowice, Świerkle, Brzezie
  Wyświetleń: 4731
 405. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4695
 406. INFORMACJA WOJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI O ZGROMADZENIU
  Wyświetleń: 4683
 407. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4638
 408. Wykonanie uzupełniającego otworu studziennego dla potrzeb ujęcia wody wodociągu grupowego " Czarnowasy"
  Wyświetleń: 4628
 409. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1110/145, 1073/145 Chróścice
  Wyświetleń: 4624
 410. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.221 Chróścice
  Wyświetleń: 4622
 411. Zakup zamknięcia mobilnego w ilości 1 szt. wraz z elementami do składowania w ramach inwestycji pn. Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200 do 163+700 Etap II- część B
  Wyświetleń: 4607
 412. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.3191/446 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4596
 413. Rozbudowa obiektu zaplecza sportowego w Borkach o magazyn na sprzęt sportowy
  Wyświetleń: 4568
 414. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1651/208 Chróścice
  Wyświetleń: 4557
 415. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016
  Wyświetleń: 4547
 416. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 4514
 417. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - sale wiejskie w Borkach i Kup
  Wyświetleń: 4506
 418. Zakup zamknięć mobilnych w ilości 25 szt.wraz z elementami do ich składania w ramach inwestycji pn.Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200 do 163+700 Etap II-część B
  Wyświetleń: 4506
 419. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2015.
  Wyświetleń: 4500
 420. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 4462
 421. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 4460
 422. Budowa ulicy wewnetrznej-boczna od ul.Armii Ludowej w m. Krzanowice
  Wyświetleń: 4419
 423. PRZETARG ograniczony na sprzedaż nieruchomości - dz.477/233 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 4377
 424. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017
  Wyświetleń: 4369
 425. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1274/182 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4364
 426. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1776/62 Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 4357
 427. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1014/24, 1238/70 Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 4353
 428. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4341
 429. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy w Kup, Szpitalna 2
  Wyświetleń: 4339
 430. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4338
 431. Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Kośnego w Chróścicach
  Wyświetleń: 4324
 432. Budowa węzła cieplnego, przyłącza niskich parametrów oraz instalacja centralnego ogrzewania w Czarnowąsach Pl.Klasztorny budynek mieszkalny 10,12,14
  Wyświetleń: 4317
 433. INFORMACJA WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI O ZGROMADZENIU
  Wyświetleń: 4306
 434. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale w Kup, Brynicka 29
  Wyświetleń: 4306
 435. II PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal nr 2, przy ul. Brynickiej 29, Kup
  Wyświetleń: 4287
 436. Remont świetlicy w Czarnowąsach: wykonanie nawierzchni z koski betonowej oraz malowanie elewacji budynku gospodarczego
  Wyświetleń: 4247
 437. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 4246
 438. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy (najmu) - lokal użytkowy w Chróścicach, Korfantego 1A
  Wyświetleń: 4246
 439. Informacje o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 4229
 440. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 477/233 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 4179
 441. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Kup, Miarki 9
  Wyświetleń: 4173
 442. 1) Przebudowa drogi ul.Krasickiego w Dobrzeniu Wielkim. 2) Przebudowa ul.Wspólnej w Dobrzeniu Wielkim w zakresie przebudowy chodnika
  Wyświetleń: 4167
 443. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.472/227 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 4166
 444. Wykonanie usług geodezyjnych w latach 2014-2016 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4153
 445. PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal nr 2, ul. Miarki 9, Kup
  Wyświetleń: 4122
 446. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.478/236, 479/236, 480/236 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 4122
 447. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBRZENIU WIELKIM
  Wyświetleń: 4113
 448. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki 2721/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 4107
 449. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal w Kup, Szpitalna 5A
  Wyświetleń: 4103
 450. Lista osób, które złożyły oferty w naborze na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 4093
 451. Przydatne adresy www
  Wyświetleń: 4083
 452. Informacja o zgromadzeniach
  Wyświetleń: 4078
 453. PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny w Kup, Brynicka 29
  Wyświetleń: 4074
 454. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - 2 lokale w Kup, Miarki 9
  Wyświetleń: 4064
 455. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - do najmu - lokal w Chróścicach, Korfantego 1A
  Wyświetleń: 4010
 456. Naprawa pobocza drogi gminnej ul.Norweska wraz z częściową zabudową rowu i przygotowaniem podłoża pod zatokę postojową
  Wyświetleń: 4006
 457. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1673/47 Chróścice
  Wyświetleń: 4003
 458. Zimowe utrzymanie dróg gminy Dobrzeń Wielki w sezonie 2014/2015 i 2015/2016
  Wyświetleń: 4002
 459. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2018/2019
  Wyświetleń: 4000
 460. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.2721/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3999
 461. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 3971
 462. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 3969
 463. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019r.
  Wyświetleń: 3948
 464. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3936
 465. Porozumienia
  Wyświetleń: 3935
 466. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.677/143 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3933
 467. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3914
 468. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017
  Wyświetleń: 3903
 469. Informacja o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 3897
 470. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.2717/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3882
 471. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.2246/312 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3881
 472. Kluby Radnych
  Wyświetleń: 3870
 473. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.3178/152 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3867
 474. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 marca 2014 roku
  Wyświetleń: 3839
 475. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż dz.2716/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3827
 476. Wybory Prezydenta RP 2020
  Wyświetleń: 3811
 477. II PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz. 2716/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3807
 478. Usługi edukacyjne mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie w roku szkolnym 2014/2015 programu rozwojowego w LO w gminie Dobrzeń W.
  Wyświetleń: 3770
 479. Raport o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018
  Wyświetleń: 3757
 480. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3753
 481. Remonty dróg gminnych na terenie gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3735
 482. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł,
  Wyświetleń: 3723
 483. Nabór na stanowisko głównego księgowego w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 3704
 484. Rzymsko-Katolicka Parafia św. Jadwigi: Odrestaurowanie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Św. Jadwigi w Chróścicach wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
  Wyświetleń: 3693
 485. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z częścią kosztorysową na zadanie: Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 457 Dobrzeń Wielki- Brzeg na odcinku Chróścice- Stare Siołkowice
  Wyświetleń: 3687
 486. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2016
  Wyświetleń: 3686
 487. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wieli z dnia 25 sierpnia 2014 roku informujące strony postępowania o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3667
 488. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.2716/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3661
 489. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3653
 490. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2021r
  Wyświetleń: 3653
 491. II PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal nr 2, ul. Miarki 9, Kup
  Wyświetleń: 3647
 492. Usługi edukacyjne mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie w roku szk.2014/2015 programu rozwojowego w 4 szk.gim.w gminie Dobrzeń
  Wyświetleń: 3644
 493. Adaptacja pomieszczeń na cele administracyjne budynku w Dobrzeniu Wielkim przy ul.Kościelnej 5- etap I
  Wyświetleń: 3641
 494. III PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal nr 2,Brynicka 29, Kup
  Wyświetleń: 3621
 495. Nabór na stanowisko głównego księgowego w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 3605
 496. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3594
 497. Wybory do Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3555
 498. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy Kup, Szpitalna 2
  Wyświetleń: 3547
 499. PRZETARG na wynajem lokalu - Kup, Szpitalna 2
  Wyświetleń: 3543
 500. Sprawozdania finansowe za 2018r.
  Wyświetleń: 3542
 501. IV PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal nr 2, ul. Brynicka 29, Kup
  Wyświetleń: 3535
 502. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 3528
 503. Budżet 2018
  Wyświetleń: 3505
 504. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 sierpnia 2014 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3502
 505. Obwieszczenie Wójta gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 września 2014 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3473
 506. II PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz.2721/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3472
 507. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3464
 508. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3456
 509. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.2840/280 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3453
 510. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 3449
 511. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.3199/280 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3447
 512. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich
  Wyświetleń: 3444
 513. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Związku Gmin Dolna Mała Panew
  Wyświetleń: 3437
 514. Budowa drogi gminnej od ul.Wolności do terenów inwestycyjnych w Czarnowąsach współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskieg na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 3432
 515. Nabór na stanowisko głównego księgowego
  Wyświetleń: 3430
 516. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 sierpnia 2014 roku w sprawie przesłania wniosku o opinię
  Wyświetleń: 3408
 517. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.623/12 Brzezie
  Wyświetleń: 3399
 518. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko głównego księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 3396
 519. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 3392
 520. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3366
 521. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 3359
 522. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1899/182 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3355
 523. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 czerwca 2014 roku informujące strony postępowania o wystąpieniu o opinię
  Wyświetleń: 3353
 524. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (05.12.2016) - 3 lokale mieszkalne przy Pl. Klasztornym w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 3352
 525. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy, Kup Szpitalna 5A
  Wyświetleń: 3335
 526. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.112, 113, 977/114, 1562/114, 1563/114, 1457/194 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3333
 527. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (18.11.2016) - dz.58/2, 62/7 Świerkle, 251/165, 413/169, 518/195, 655/79, 745/79, 746/79 Brzezie
  Wyświetleń: 3320
 528. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3316
 529. OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
  Wyświetleń: 3311
 530. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 sierpnia 2014 roku w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3306
 531. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3303
 532. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 sierpnia 2014 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 3295
 533. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3293
 534. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (22.11.2016) - dz.1156/160, 895/231, 896/231 Borki, 668/197, 669/197, 1404/195, 809/194 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3290
 535. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3273
 536. Obwieszczenie Wójta gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 września 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3249
 537. Nabór na stanowisko informatyka w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 3246
 538. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (28.11.2016) - dz.499 Krzanowice, 466, 468, 59/1 Świerkle, 1674/208 Chróścice
  Wyświetleń: 3237
 539. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 czerwca 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 3236
 540. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (23.11.2016) - dz.371/2 Krzanowice, 623/12, 31, 60, 200/61, 751/59, 728/62, 750/59, 727/62, 735/65, 736/65 Brzezie
  Wyświetleń: 3229
 541. PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz.2840/280 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3227
 542. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3226
 543. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokal nr 1, ul. Kani 3, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3206
 544. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1076/53 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3200
 545. PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz. 460 Krzanowice
  Wyświetleń: 3192
 546. Obwieszczenie Starosty Opolskiego
  Wyświetleń: 3189
 547. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3171
 548. PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz.3199/280 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3169
 549. OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
  Wyświetleń: 3167
 550. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 3166
 551. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 października 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich
  Wyświetleń: 3166
 552. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (24.11.2016) - dz. 27, 28, 393/151, 1082/134, 132, 1892/141, 1893/141 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3157
 553. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - 3 lokale mieszkalne, Plac Klasztorny 10-14, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3149
 554. Przetargi aktualne
  Wyświetleń: 3148
 555. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 maja 2015 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 3147
 556. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 września 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3144
 557. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3142
 558. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3133
 559. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3124
 560. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 maja 2015 roku informujące strony postępowania o przesłaniu wniosku o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3122
 561. Przetarg na sprzedaż nieruchomości - dz.167 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3121
 562. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 3104
 563. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3103
 564. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 września 2014 rok w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa.
  Wyświetleń: 3102
 565. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 649/180 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3097
 566. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3095
 567. III PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny 2, Kup, Miarki 9
  Wyświetleń: 3090
 568. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 czerwca 2015 roku informujący strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3085
 569. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1122/208 Chróścice
  Wyświetleń: 3085
 570. Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Kośnego w Chróścicach
  Wyświetleń: 3079
 571. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2014 roku informujące strony postępowania o wystąpieniu o opinie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3072
 572. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3068
 573. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.439/131 Brzezie
  Wyświetleń: 3062
 574. Nabór na stanowisko głównego księgowego w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 3061
 575. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1095/119 Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 3055
 576. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 lipca 2014 roku - zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 3050
 577. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3050
 578. Rozbudowa dróg gminnych ul.Cebuli i Piaskowej w m. Chróścice
  Wyświetleń: 3047
 579. Modernizacja Sali widowiskowo- treningowej z zapleczem technicznym etap I – Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 3038
 580. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3033
 581. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (21.11.2016) - dz.130/17, 81/18, 82/18, 354/201, 1312/110, 1243/112, 2441/292 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3026
 582. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Czarnowąsach, Dworcowa 5
  Wyświetleń: 3024
 583. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.213 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3015
 584. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 3015
 585. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokal nr 1, Dworcowa 9, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3014
 586. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz. 1153/9 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3010
 587. II przetarg ustny ograniczny - sprzedaż dz.1674/208 Chróścice
  Wyświetleń: 2986
 588. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Czarnowąsach, Plac Klasztorny 8
  Wyświetleń: 2985
 589. Rozbudowa dróg gminnych ul. Cebuli i Piaskowej w miejscowości Chróścice
  Wyświetleń: 2975
 590. Zapytanie Ofertowe
  Wyświetleń: 2970
 591. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (25.11.2016) - dz.175/46, 1307/66, 486/180 Borki, 439, 731 Krzanowice
  Wyświetleń: 2969
 592. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 1675/208 Chróścice
  Wyświetleń: 2965
 593. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie przesłania wniosków o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2964
 594. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 sierpnia 2015 roku informujące strony postępowania o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2962
 595. Informacja dot. dowozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych do i z placówek oświatowych.
  Wyświetleń: 2954
 596. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2954
 597. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2951
 598. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 2944
 599. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1559/40 Chróścice
  Wyświetleń: 2944
 600. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Czarnowąsach, Dworcowa 1
  Wyświetleń: 2942
 601. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 2939
 602. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 2938
 603. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 2936
 604. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 grudnia 2015 roku w informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2934
 605. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 czerwca 2015 roku w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2931
 606. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 12 października 2015 roku w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2927
 607. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2019/2020
  Wyświetleń: 2911
 608. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Centrum Usług Wspólnych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2910
 609. Budżet 2019
  Wyświetleń: 2906
 610. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 1890/141 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2904
 611. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 2903
 612. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 września 2015 roku w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2902
 613. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 2896
 614. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2893
 615. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 października 2015 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2893
 616. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2883
 617. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
  Wyświetleń: 2882
 618. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 2821/231 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2863
 619. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 czerwca 2015 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2856
 620. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 320/10 Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 2852
 621. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (17.11.2016) - dz.298/4 Czarnowąsy, dz. 13/4, 13/6, 62/4, 62/6, 56/4 Świerkle
  Wyświetleń: 2834
 622. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 kwietnia 2015 roku o przesłaniu wniosku o wyrażenie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 2833
 623. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Czarnowąsach, Wolności 19
  Wyświetleń: 2825
 624. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 2820
 625. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 343/2 Świerkle
  Wyświetleń: 2819
 626. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 1374/63, 1375/63 Chróścice
  Wyświetleń: 2819
 627. KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KUP
  Wyświetleń: 2816
 628. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2810
 629. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 sierpnia 2015 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2794
 630. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 lutego 2017 r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie
  Wyświetleń: 2793
 631. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę
  Wyświetleń: 2786
 632. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 lipca 2015 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2780
 633. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 października 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich
  Wyświetleń: 2772
 634. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2771
 635. Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Brzegowej w miejscowości Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 2767
 636. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 1674/208 Chróścice
  Wyświetleń: 2757
 637. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 lipca 2015 roku informujące strony postępowania o przesłaniu do RDOŚ i PPIS wniosku o opinię w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2745
 638. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko specjalisty w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2736
 639. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 października 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2722
 640. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 października 2015 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2702
 641. Nabór na stanowisko specjalisty w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2697
 642. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 2690
 643. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 2690
 644. Modernizacja energetyczna budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2678
 645. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 kwietnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2678
 646. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 2677
 647. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 września 2015 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2675
 648. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.460 Krzanowice
  Wyświetleń: 2671
 649. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016
  Wyświetleń: 2668
 650. Ogłoszenie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścicach o wolnym stanowisku pracy
  Wyświetleń: 2658
 651. PRZETARG na najem - lokal użytkowy Kup, Rynek 13
  Wyświetleń: 2655
 652. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 kwietnia 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 2652
 653. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 lipca 2015 roku informujące strony postępowania o przesłaniu do RDOŚ i PPIS prośby o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2652
 654. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2644
 655. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 lipca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2626
 656. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1700/41 Chróścice
  Wyświetleń: 2625
 657. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 września 2015 roku w sparwie wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2623
 658. Przedszkola na wymiar
  Wyświetleń: 2620
 659. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2611
 660. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 grudnia 2017r.
  Wyświetleń: 2610
 661. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2608
 662. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 maja 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzj o środowiskowych uwarunkowanich
  Wyświetleń: 2606
 663. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w siłownią plenerową, strefą relaksu oraz placem zabaw o charakterze sprawnościowym w Dobrzeniu Wielkim i w Chróścicach
  Wyświetleń: 2594
 664. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 października 2015 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 2583
 665. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym
  Wyświetleń: 2580
 666. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 – ul. Wrocławska w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 454 – ul. Namysłowska do budynku nr 32 w m. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2578
 667. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 2565
 668. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2559
 669. Nabór na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2555
 670. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 kwietnia 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 2549
 671. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - do dzierżawy - dz. 942/122, 948/122 Kup
  Wyświetleń: 2545
 672. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2544
 673. Budowa parkingu w m. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2537
 674. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 stycznia 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2535
 675. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 września 2015 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2529
 676. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 maja 2016r.
  Wyświetleń: 2524
 677. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 września 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2522
 678. Zarządzenie Nr 0050.1.23.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2518
 679. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Kup, Miarki 9
  Wyświetleń: 2514
 680. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2513
 681. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 2513
 682. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży
  Wyświetleń: 2511
 683. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 lutego 2017 r. o przeprowadzeniu oględzin drzew
  Wyświetleń: 2500
 684. Konkursy na stanowiska dyrektorów Publicznych Przedszkoli w Chróścicach i Dobrzeniu wielkim oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 2499
 685. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 maja 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 2487
 686. Rozbudowa drogi gminnej ulicy Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2487
 687. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie wydania decyzji odmawiającej wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich
  Wyświetleń: 2484
 688. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2020/2021
  Wyświetleń: 2482
 689. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 września 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2480
 690. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2478
 691. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy w Kup, Rynek 13
  Wyświetleń: 2464
 692. Przetarg ustny ograniczony - sprzedaż dz.1675/208 Chróścice
  Wyświetleń: 2463
 693. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2462
 694. O B W I E S Z C Z E N I E
  Wyświetleń: 2460
 695. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal w Kup, Szpitalna 5A
  Wyświetleń: 2451
 696. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 grudnia 2016 r. o przeprowadzeniu oględzin drzew
  Wyświetleń: 2450
 697. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 stycznia 2017 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzewa
  Wyświetleń: 2446
 698. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2439
 699. PRZETARG ustny nieograniczony - najem lokalu użytkowego, Dobrzeń Wielki, Namysłowska 44
  Wyświetleń: 2438
 700. ZAPYTANIE OFERTOWE na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
  Wyświetleń: 2432
 701. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko specjalisty w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2431
 702. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2430
 703. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 2430
 704. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 2429
 705. PRZETARG ustny nieograniczony - lokal nr 2 przy ul. Miarki 9, Kup
  Wyświetleń: 2423
 706. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz. 1692/255 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2420
 707. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI - 5
  Wyświetleń: 2415
 708. Rozbudowa drogi gminnej ul. Szpitalnej w Kup wraz z rozbudową części ul. Karola Miarki
  Wyświetleń: 2412
 709. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 lutego 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 2402
 710. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lok.2 przy ul. Miarki 9, Kup
  Wyświetleń: 2399
 711. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2398
 712. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2395
 713. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 maja 2016 roku informujące o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2392
 714. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2390
 715. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 marca 2016 roku informujące strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2390
 716. Nabór na stanowisko specjalisty w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2388
 717. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.472/227 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2388
 718. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 września 2016 r. o przeprowadzeniu oględzin drzew
  Wyświetleń: 2381
 719. Budżet 2020
  Wyświetleń: 2379
 720. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 sierpnia 2016 roku informujące strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich
  Wyświetleń: 2374
 721. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 listopada 2015 roku informujące strony postępowania o przesłaniu wniosku w sprawie opinii o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2373
 722. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - 2 lokale w Kup, Miarki 9
  Wyświetleń: 2368
 723. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 kwietnia 2016 roku w informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2337
 724. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 2333
 725. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 477/233 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2330
 726. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - klauzule informacyjne
  Wyświetleń: 2329
 727. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie wydania decyzj o środowiskowych uwarunkowanich
  Wyświetleń: 2328
 728. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 2327
 729. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 kwietnia 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2324
 730. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy- 3
  Wyświetleń: 2320
 731. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 2316
 732. Remont placu przy OSP w m. Chróścice dz. nr 1151/298
  Wyświetleń: 2315
 733. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż dz.2716/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2309
 734. Modernizacja Sali widowiskowo- treningowej z zapleczem technicznym etap I – Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2307
 735. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 września 2016 roku informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2299
 736. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 września 2016 roku informujące strony postępowania o otrzymanych opniniach i o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2299
 737. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 stycznia 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2299
 738. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 marca 2016 roku informujące strony postępowania o przesłaniu wniosku o wyrażenie opinii.
  Wyświetleń: 2295
 739. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 2293
 740. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.837/120 Kup
  Wyświetleń: 2287
 741. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie wydanych opinii przez RDOŚ i PPIS w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarubnkowaniach
  Wyświetleń: 2284
 742. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - do najmu - lokal w Chróścicach, Korfantego 1A
  Wyświetleń: 2284
 743. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim z dnia 18 września 2018 r.
  Wyświetleń: 2282
 744. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki 2721/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2278
 745. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 kwietnia 2018 r. o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa, odmowie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa oraz umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
  Wyświetleń: 2269
 746. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 grudnia 2016 r. o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 2265
 747. Rozwój infrastruktury sportowej kąpieliska Balaton w Dobrzeniu Wielkim, polegający na dostawie i montażu zjeżdżalni wodnej oraz modernizacji boiska do siatkówki plażowej.
  Wyświetleń: 2255
 748. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania opinii przez RDOŚ w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarubnkowaniach
  Wyświetleń: 2249
 749. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.2246/312 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2247
 750. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 września 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2240
 751. Remont odcinka drogi gminnej ul. Odrzańskiej w m. Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 2234
 752. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 marca 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 2232
 753. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale w Kup, Brynicka 29
  Wyświetleń: 2229
 754. Wyłożenie do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2019-2033’’
  Wyświetleń: 2228
 755. Rozbudowa drogi gminnej ulicy Korfantego w miejscowości Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2227
 756. Diagnoza problemów społecznych w Gminie Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2220
 757. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 marca 2016 roku informujące strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2218
 758. Rozbudowa odcinka drogi gminnej ul. Dworcowej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2178
 759. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 sierpnia 2016 roku informujące strony postępowania o wszczęciu postepowania w sproawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 2175
 760. Raport o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2019
  Wyświetleń: 2175
 761. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 marca 2016 roku informujące strony postępowania o przesłaniu wniosku o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2173
 762. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 kwietnia 2017 r. o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa oraz umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzewa i krzewów
  Wyświetleń: 2172
 763. Przebudowa części pawilonu szkoleniowego na pokoje gościnne dla sportowców w Chróścicach przy ul. św. Rocha 26
  Wyświetleń: 2168
 764. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 2159
 765. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.478/236, 479/236, 480/236 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2146
 766. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 sierpnia 2016 roku informujące strony postępowania o przesłaniu wniosku o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2129
 767. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w siłownią plenerową, strefą relaksu oraz placem zabaw o charakterze sprawnościowym w Dobrzeniu Wielkim i w Chróścicach
  Wyświetleń: 2125
 768. Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 2124
 769. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 sierpnia 2016 roku informujące strony postepowania o oględzinach drzew i krzewów
  Wyświetleń: 2123
 770. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy, Kup, Rynek 13
  Wyświetleń: 2122
 771. Zagospodarowanie terenu kąpieliska Balaton
  Wyświetleń: 2120
 772. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 2108
 773. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2098
 774. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 2097
 775. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do zbycia
  Wyświetleń: 2095
 776. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 1886/169 Dobrzeń Wielki, dz.1865/142, 1871/143 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2094
 777. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 2084
 778. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 marca 2019r. w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2081
 779. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 2081
 780. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 2066
 781. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (pełny wymiar czasu pracy)
  Wyświetleń: 2061
 782. Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kościuszki w miejscowości Dobrzeń Wielki - etap I
  Wyświetleń: 2046
 783. Budowa drogi gminnej w miejscowości Chróścice
  Wyświetleń: 2029
 784. Rozwój infrastruktury sportowej kąpieliska Balaton w Dobrzeniu Wielkim, polegający na dostawie i montażu zjeżdżalni wodnej oraz modernizacji boiska do siatkówki plażowej.
  Wyświetleń: 2011
 785. Budżet 2021
  Wyświetleń: 1978
 786. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 1977
 787. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości - termin 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 1969
 788. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 1965
 789. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 kwietnia 2021r.
  Wyświetleń: 1959
 790. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2022r.
  Wyświetleń: 1954
 791. Konsultacje społeczne dotyczące potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie przebudowy biblioteki publicznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1941
 792. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 1939
 793. Nabór na stanowisko głównego księgowego
  Wyświetleń: 1937
 794. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w siłownią plenerową, strefą relaksu oraz placem zabaw o charakterze sprawnościowym w Dobrzeniu Wielkim i w Chróścicach
  Wyświetleń: 1933
 795. Sprawozdania finansowe za 2019r.
  Wyświetleń: 1926
 796. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 1902
 797. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości - termin 13.12.2017r.
  Wyświetleń: 1875
 798. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na lata 2019-2023 - zmiana terminu zebrania w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1874
 799. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1868
 800. Informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 lutego 2020 r. o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 1866
 801. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1
  Wyświetleń: 1863
 802. Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert.
  Wyświetleń: 1862
 803. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla przysiółka Babi Las wsi Chróścice
  Wyświetleń: 1849
 804. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Oświaty, Wychowania i Zdrowia w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1848
 805. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (niepełny wymiar czasu pracy)
  Wyświetleń: 1832
 806. Informacja o wyniku konkursu, który został przeprowadzony na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1809
 807. KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KUP
  Wyświetleń: 1805
 808. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 7 sierpnia 2019r. w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1794
 809. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 1792
 810. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1782
 811. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 1774
 812. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 1763
 813. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1746
 814. Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 1707
 815. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży
  Wyświetleń: 1691
 816. Zarządzenie Nr 120.58.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-12-2019 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Rozbudowa odcinka drogi gminnej ul. Dworcowej w m. Dobrzeń Wielki„ umowa nr ZP.272.250.2019 z dn 02-10-2019
  Wyświetleń: 1683
 817. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 1676
 818. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości - termin 23 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 1666
 819. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 26 sierpnia 2019r. o wynikach wyborów do Rady Seniorów Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1663
 820. Zarządzenie Nr 0050.1.58.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-04-2020 w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w Gminie Dobrzeń Wielki związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem ...
  Wyświetleń: 1639
 821. Nabór na wolne stanowisko Inspektora w Referacie Rozwoju w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1620
 822. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 7 sierpnia 2019r. w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 1619
 823. XII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1597
 824. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1595
 825. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1587
 826. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki”
  Wyświetleń: 1586
 827. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości - termin 25.07.2018r.
  Wyświetleń: 1585
 828. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy, Kup, ul. Szpitalna 5A
  Wyświetleń: 1573
 829. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do zbycia
  Wyświetleń: 1572
 830. VI Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1563
 831. Zarządzenie Nr 0050.1.13.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-01-2020 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1563
 832. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
  Wyświetleń: 1560
 833. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1559
 834. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1551
 835. Zarządzenie Nr 120.18.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-04-2020 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 1551
 836. OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT
  Wyświetleń: 1549
 837. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2017
  Wyświetleń: 1548
 838. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 stycznia 2018 r. o przeprowadzeniu oględzin drzew
  Wyświetleń: 1543
 839. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1538
 840. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 1534
 841. INFORMACJA WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI O ZGROMADZENIU
  Wyświetleń: 1528
 842. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Oświaty, Wychowania i Zdrowia w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1525
 843. II sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1514
 844. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży
  Wyświetleń: 1507
 845. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1505
 846. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Oświaty, Wychowania i Zdrowia w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1503
 847. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 5 maja 2020r. w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 1499
 848. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 marca 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1497
 849. ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości - termin 08.08.2018 r.
  Wyświetleń: 1488
 850. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży
  Wyświetleń: 1487
 851. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 września 2018 roku
  Wyświetleń: 1472
 852. X Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1468
 853. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 2018 r. o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 1465
 854. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży
  Wyświetleń: 1456
 855. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 1454
 856. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego
  Wyświetleń: 1449
 857. VII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1447
 858. Zarządzenie Nr 0050.1.21.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-02-2020 w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1438
 859. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży
  Wyświetleń: 1432
 860. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1430
 861. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 października 2018 r.
  Wyświetleń: 1430
 862. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
  Wyświetleń: 1421
 863. PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - termin 24.10.2018 r.
  Wyświetleń: 1418
 864. IV Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1405
 865. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 1404
 866. OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 1404
 867. V Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1400
 868. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1395
 869. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2021/2022
  Wyświetleń: 1395
 870. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 1390
 871. Zarządzenie nr 0050.1.206.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami
  Wyświetleń: 1389
 872. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 1387
 873. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2018
  Wyświetleń: 1387
 874. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1386
 875. IX Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1384
 876. ORGAN PROWADZĄCY – GMINA DOBRZEŃ WIELKI OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM
  Wyświetleń: 1379
 877. Zarządzenie Nr 0050.1.4.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-01-2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 1377
 878. Zapytanie ofertowe „Budowa przystani wodnej nad rzeką Odrą w Dobrzeniu Małym” (III postępowanie)
  Wyświetleń: 1376
 879. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 1375
 880. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09 sierpnia 2018 roku
  Wyświetleń: 1374
 881. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 października 2019r.
  Wyświetleń: 1374
 882. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 stycznia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1365
 883. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1361
 884. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 września 2018 roku o wydaniu zezwolenia na usunięcie dwóch drzew
  Wyświetleń: 1356
 885. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1353
 886. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1344
 887. INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
  Wyświetleń: 1339
 888. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 1339
 889. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1338
 890. Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1327
 891. Zarządzenie Nr 0050.1.203.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie powołania Komisji na rok 2019, celem rozpatrzenia ofert na realizację następujących zadań publicznych:„Pielęgnacja osób starszych, chorych ...
  Wyświetleń: 1326
 892. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 września 2018 roku
  Wyświetleń: 1316
 893. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do zbycia
  Wyświetleń: 1315
 894. Zapytanie ofertowe Budowa dwóch wiat drewnianych wraz z montażem lamp solarnych w ramach operacji pn. „Spotkajmy się przy ognisku”
  Wyświetleń: 1312
 895. Zapytanie ofertowe "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" (III postępowanie)
  Wyświetleń: 1311
 896. Zarządzenie Nr 120.52.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-11-2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1309
 897. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości - termin 10 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 1306
 898. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 1297
 899. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1295
 900. III Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1289
 901. Zapytanie ofertowe Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
  Wyświetleń: 1283
 902. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 1279
 903. Zapytanie ofertowe "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"
  Wyświetleń: 1279
 904. OGŁOSZENIE - Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1278
 905. Ogłoszenie - konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1278
 906. XI Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1277
 907. Zarządzenie Nr 120.48.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
  Wyświetleń: 1276
 908. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 1271
 909. Uchwała Nr XIII/108/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2020 rok
  Wyświetleń: 1269
 910. Zarządzenie Nr 0050.1.202.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 1269
 911. Zarządzenie Nr 0050.1.205.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 1268
 912. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie tablicy informacyjnej z kodem QR na stojaku stalowym ocynkowanym malowanym proszkowo dla operacji pn. „Konserwacja stacji drogi krzyżowej z kościoła pw. Św. Jerzego w Kup”
  Wyświetleń: 1262
 913. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 1261
 914. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 września 2019 r.
  Wyświetleń: 1259
 915. OGŁOSZENIE w sprawie terminu debaty nad Raportem o stanie gminy
  Wyświetleń: 1258
 916. Zarządzenie Nr 0050.1.11.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-01-2020 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do ...
  Wyświetleń: 1258
 917. Zarządzenie Nr 120.61.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2019 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim i powołania Komisji Rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 1256
 918. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 1255
 919. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1254
 920. Zarządzenie Nr 0050.1.201.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 1253
 921. VIII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1252
 922. Utrzymanie porządku i czystości na przystankach autobusowych i placach zabaw na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2020r
  Wyświetleń: 1251
 923. Zarządzenie Nr 0050.1.204.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 1249
 924. INFORMACJA WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI O ZGROMADZENIU
  Wyświetleń: 1246
 925. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1240
 926. Zapytanie ofertowe "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" (II postępowanie)
  Wyświetleń: 1237
 927. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1234
 928. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1233
 929. Zarządzenie Nr 120.51.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 1225
 930. Zarządzenie Nr 120.50.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 1223
 931. Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Gminy Dobrzeń Wielki w 2020r
  Wyświetleń: 1222
 932. Zarządzenie Nr 0050.1.207.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2018 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki)prowadzenia rachunkowości
  Wyświetleń: 1221
 933. Raport o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2020
  Wyświetleń: 1216
 934. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 1214
 935. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 1212
 936. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 1212
 937. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku 2018
  Wyświetleń: 1212
 938. Zarządzenie Nr 0050.1.14.2020 r. Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie ...
  Wyświetleń: 1212
 939. Zarządzenie Nr 0050.1.175.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 1212
 940. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1210
 941. Zarządzenie Nr 120.52.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-12-2018 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1210
 942. Zarządzenie Nr 0050.1.63.2020r. Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-05-2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1207
 943. Protokół z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1206
 944. OGŁOSZENIE - warunki i zasady obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1201
 945. Informacja o wyniku konkursu, który został przeprowadzony na stanowisko Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1200
 946. Utrzymanie porządku i czystości terenów zielonych, skwerów oraz parków na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2020r.
  Wyświetleń: 1198
 947. Zarządzenie Nr 120.59.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-12-2019 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Rozbudowa drogi gminnej ul. Szpitalnej w Kup (wraz z rozbudową części ul. Karola Miarki)„ umowa nr ...
  Wyświetleń: 1198
 948. Zarządzenie Nr 0050.1.200.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-12-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 1197
 949. Plany w opracowaniu
  Wyświetleń: 1196
 950. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 lipca 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1194
 951. Zarządzenie Nr 120.57.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-12-2019 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Rozbudowa drogi gminnej ulicy Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim „ umowa nr ZP.272.70.2019 z dn. 26-04-2019
  Wyświetleń: 1191
 952. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 maja 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1183
 953. Zarządzenie Nr 120.53.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-12-2018 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1182
 954. Zarządzenie Nr 0050.1.178.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2019 sprawie odwołania Danuty Bieszaj ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 1181
 955. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 1178
 956. Sprawozdania finansowe za 2020r.
  Wyświetleń: 1175
 957. XIII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1174
 958. Zarządzenie Nr 120.49.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2018 w sprawie ustalenia soboty roboczej w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w zamian za poniedziałek 24 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 1169
 959. XIV Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1166
 960. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 maja 2018 roku
  Wyświetleń: 1165
 961. Zarządzenie Nr 0050.1.176.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 1165
 962. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 maja 2018 roku
  Wyświetleń: 1162
 963. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1159
 964. Zarządzenie Nr 0050.1.124.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-08-2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kup na okoliczność zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej
  Wyświetleń: 1158
 965. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1156
 966. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 lipca 2018 roku
  Wyświetleń: 1155
 967. Zarządzenie Nr 0050.1.5.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-01-2020 w sprawie powołania komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1151
 968. Informacja o terminie sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1148
 969. Informacja o zasadach funkcjonowania Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku ze stanem epidemii
  Wyświetleń: 1146
 970. OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 1146
 971. Zarządzenie Nr 0050.1.180.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 1145
 972. Zarządzenie Nr 120.54.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 1144
 973. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1142
 974. XV Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1141
 975. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 1139
 976. Uchwała Nr XV/127/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 1139
 977. Zarządzenie Nr 0050.1.174.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 1137
 978. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego
  Wyświetleń: 1134
 979. Zarządzenie Nr 0050.1.179.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 1134
 980. OGŁOSZENIE o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 1132
 981. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 1130
 982. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu
  Wyświetleń: 1127
 983. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego
  Wyświetleń: 1120
 984. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1112
 985. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020: Rozwój infrastruktury sportowej kąpieliska Balaton w Dobrzeniu Wielkim w zakresie dostawy i montażu zjeżdżalni wodnej oraz modernizacji boiska do siatkówki plażowej.
  Wyświetleń: 1111
 986. Zarządzenie Nr 120.60.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 1111
 987. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 1110
 988. Zarządzenie Nr 120.65.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-12-2020 w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
  Wyświetleń: 1108
 989. Zarządzenie Nr 0050.1.161.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-12-2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1105
 990. Uchwała Nr XIII/109/20019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1103
 991. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020
  Wyświetleń: 1100
 992. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku 2017
  Wyświetleń: 1096
 993. Zarządzenie Nr 120.62.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2019 w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2019
  Wyświetleń: 1096
 994. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia oględzin drzew
  Wyświetleń: 1095
 995. Zarządzenie Nr 120.56.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 1094
 996. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 1092
 997. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020
  Wyświetleń: 1087
 998. Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1085
 999. Zarządzenie Nr 120.63.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2019 w sprawie zmiany planu audytu wewnętrznego na rok 2019
  Wyświetleń: 1085
 1000. Zarządzenie Nr 0050.1.181.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2019 w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych na środek trwały
  Wyświetleń: 1084
 1001. Zapytanie ofertowe Budowa przystani wodnej nad rzeką Odrą w Dobrzeniu Małym
  Wyświetleń: 1081
 1002. Zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów w Chróścicach przy ul.Polnej w 2020r
  Wyświetleń: 1073
 1003. Informacja o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1068
 1004. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 lipca 2018 r. o wydaniu zezwolenia na usunięcie 7 drzew, odmowie wydania zezwolenia na usunięcie 11 drzew, umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 drzew
  Wyświetleń: 1068
 1005. Zarządzenie Nr 0050.1.162.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-12-2019 w sprawie powołania gminnych komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 1067
 1006. Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2020r
  Wyświetleń: 1059
 1007. Zarządzenie Nr 0050.1.177.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 1056
 1008. Zarządzenie Nr 120.4.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-01-2019 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych
  Wyświetleń: 1056
 1009. Zarządzenie Nr 120.44.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-08-2020 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności
  Wyświetleń: 1056
 1010. Zarządzenie Nr 0050.1.160a.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 1054
 1011. Zarządzenie Nr 120.5.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-02-2020 w sprawie Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1054
 1012. Zarządzenie Nr 0050.1.159.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 1048
 1013. Zarządzenie Nr 120.41.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-09-2019 w sprawie wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za utrzymywania kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
  Wyświetleń: 1036
 1014. Zarządzenie Nr 0050.1.157.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-11-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 1032
 1015. Zarządzenie Nr 0050.1.163.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 1029
 1016. Zarządzenie Nr 120.55.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-12-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 334.2019 na zadanie pn. „Budowa Otwartej ...
  Wyświetleń: 1019
 1017. Informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 lipca 2020 r. o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 1018
 1018. Zarządzenie Nr 120.47.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-11-2018 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Brzegowej w m. Dobrzeń Mały” umowa nr ZP.272.220.2018 z dnia 10.08.2018 ...
  Wyświetleń: 1013
 1019. Uchwała Nr XXIV/169/ 2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1012
 1020. Zarządzenie Nr 0050.1.165.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 1012
 1021. XVI Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1011
 1022. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2020
  Wyświetleń: 1008
 1023. Uchwała Nr XXV/179/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-12-2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 1007
 1024. Zarządzenie Nr 0050.1.26.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-02-2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 1 w Chróścicach na okoliczność zmiany osób materialnie ...
  Wyświetleń: 1006
 1025. Zarządzenie Nr 0050.1.153.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-11-2019 w sprawie przeprowadzeniea inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspołnych
  Wyświetleń: 1004
 1026. KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
  Wyświetleń: 999
 1027. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021
  Wyświetleń: 997
 1028. Zarządzenie Nr 0050.1.12.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-01-2020 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 996
 1029. Konkurs na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 994
 1030. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki”
  Wyświetleń: 994
 1031. Zapytanie ofertowe „Budowa przystani wodnej nad rzeką Odrą w Dobrzeniu Małym” (II postępowanie)
  Wyświetleń: 994
 1032. Zarządzenie Nr 120.3.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 o zmianie zarządzenia w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 990
 1033. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 988
 1034. Unieważnienie konkursu
  Wyświetleń: 987
 1035. Zarządzenie Nr 120.53. 2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-11-2019 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania„Remont odcinka drogi gminnej ul. Odrzańskiej w m. Dobrzeń Mały” zgodnie z umową nr ZP.272.258.2019 z dn ...
  Wyświetleń: 980
 1036. Zarządzenie Nr 0050.1.146.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-10-2019 w sprawie stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi-biała lista podatników
  Wyświetleń: 976
 1037. XXI Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 968
 1038. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Rozwoju w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 967
 1039. Zarządzenie Nr 0050.1.164.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 966
 1040. Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim - II przetarg
  Wyświetleń: 963
 1041. Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - doposażenie w sprzęt sportowy trenującej młodzieży i dzieci”
  Wyświetleń: 961
 1042. Zarządzenie Nr 0050.1.152.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-11-2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ...
  Wyświetleń: 960
 1043. Zarządzenie Nr 120.4.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-02-2020 o zmianie zarzadzenia w sprawie doręczania decyzji wymiarowych
  Wyświetleń: 960
 1044. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021
  Wyświetleń: 959
 1045. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021
  Wyświetleń: 959
 1046. Zarządzenie Nr 0050.1.154.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-11-2019 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie ...
  Wyświetleń: 954
 1047. Zarządzenie Nr 0050.1.40.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-03-2020 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 952
 1048. Zarządzenie Nr 0050.1.156.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-11-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 950
 1049. Zarządzenie Nr 120.54.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
  Wyświetleń: 948
 1050. Zarządzenie Nr 120.33.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-08-2019 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 946
 1051. Zarządzenie Nr 0050.1.158.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-11-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 943
 1052. INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 941
 1053. Nabór na wolne stanowisko referenta ds. środków zewnętrznych i obsługi projektów w Referacie Rozwoju w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 940
 1054. OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
  Wyświetleń: 940
 1055. Zarządzenie Nr 0050.1.1.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2020 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim na 2020 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych dochodów i wydatków ...
  Wyświetleń: 939
 1056. Zarządzenie Nr 120.2.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-01-2020 w sprawie doręczania decyzji wymiarowych
  Wyświetleń: 939
 1057. Zarządzenie Nr 0050.1.3.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2020 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnienia do zaciągania zobowiązań
  Wyświetleń: 938
 1058. Zarządzenie Nr 0050.1.160.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 937
 1059. Zarządzenie Nr 0050.1.155.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-11-2019 w sprawie powołania stałej komisji do likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 933
 1060. Zarządzenie Nr 120.27.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-07-2019 w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 930
 1061. Zarządzenie Nr 120.2.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-01-2018 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 923
 1062. Zarządzenie Nr 0050.1.8.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-01-2021 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 921
 1063. Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2021r
  Wyświetleń: 919
 1064. Zarządzenie Nr 0050.1.220.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia 0050.1.198.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 1 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych
  Wyświetleń: 916
 1065. Zarządzenie Nr 120.11.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-03-2020 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  Wyświetleń: 916
 1066. Zarządzenie Nr 0050.1.29.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-02-2020 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 913
 1067. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu
  Wyświetleń: 912
 1068. Zarządzenie Nr 0050.1.17.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych narok 2020
  Wyświetleń: 912
 1069. Zarządzenie Nr 0050.1.80.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-06-2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 910
 1070. Zarządzenie Nr 120.12.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-03-2020 w sprawie utraty mocy zarzadzenia Wójta w sprawie Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 903
 1071. Zarządzenie Nr 120.38.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-07-2020 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych
  Wyświetleń: 899
 1072. Zarządzenie Nr 0050.1.4.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2019 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnienia do zaciągania zobowiązań
  Wyświetleń: 898
 1073. Uchwała Nr XXIV/168/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 896
 1074. Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2
  Wyświetleń: 892
 1075. Uchwała Nr XXV/180/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-12-2020 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 891
 1076. Zarządzenie Nr 0050.1.31.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 891
 1077. Zarządzenie Nr 0050.1.7.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-01-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2020 rok
  Wyświetleń: 890
 1078. Uchwała Nr XIII/114/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 888
 1079. Liczba wolnych miejsc w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 887
 1080. Zarządzenie Nr 120.24.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-07-2018 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych wraz z odsetkami
  Wyświetleń: 884
 1081. Zarządzenie Nr 120.44.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-10-2019 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457-ul. Wrocławska w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ...
  Wyświetleń: 881
 1082. Uchwała Nr XIV/121/ 2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 880
 1083. Uchwała Nr XXV/181/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-12-2020 w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2021
  Wyświetleń: 878
 1084. Zarządzenie Nr 0050.1.192.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-12-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 877
 1085. Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-11-2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 876
 1086. Zarządzenie Nr 0050.1.147.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 876
 1087. Zarządzenie Nr 120.48.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-10-2019 w sprawie w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym
  Wyświetleń: 874
 1088. Zarządzenie Nr 0050.1.149.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 873
 1089. Zarządzenie Nr 120.37.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-10-2018 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych wraz z odsetkami
  Wyświetleń: 872
 1090. Zarządzenie Nr 120.43.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-09-2019 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Przebudowa części pawilonu szkoleniowego na pokoje gościnne dla sportowców w Chróścicach przy ul. Św. Rocha 26
  Wyświetleń: 870
 1091. Zarządzenie Nr 0050.1.2.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2020 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
  Wyświetleń: 869
 1092. Zarządzenie Nr 0050.1.16.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 868
 1093. Zarządzenie Nr 0050.1.177.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych
  Wyświetleń: 868
 1094. Zarządzenie Nr 0050.1.2.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2019 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim na 2019 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych dochodów i wydatków ...
  Wyświetleń: 866
 1095. Zarządzenie Nr 120.7.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-02-2019 o zmianie zarządzenia własnego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 866
 1096. Zarządzenie Nr 0050.1.37.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-03-2020 w sprawie zasad przejęcia urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przez Gminę Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 864
 1097. XVIII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 861
 1098. Zarządzenie Nr 0050.1.34.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 861
 1099. Zarządzenie Nr 0050.1.19.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-02-2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia etapu gminnegoKonkursu recytatorskiego w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję” w roku 2020
  Wyświetleń: 860
 1100. Zarządzenie Nr 0050.1.216.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie wyboru instytucji finansowej, z którą jednostki organizacyjne Gminy Dobrzeń Wielki zawrą umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi
  Wyświetleń: 860
 1101. Zarządzenie Nr 0050.1.191.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 859
 1102. Zarządzenie Nr 120.45.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-10-2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
  Wyświetleń: 859
 1103. Utrzymanie porządku i czystości na przystankach autobusowych i placach zabaw na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2021r
  Wyświetleń: 857
 1104. Uchwała Nr XIII/112/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 854
 1105. Zarządzenie Nr 0050.1.28.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-03-2019 w sprawie przekazania środków trwałych
  Wyświetleń: 854
 1106. Uchwała Nr XXVIII/213/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-02-2021 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
  Wyświetleń: 852
 1107. Zarządzenie Nr 120.46.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-11-2018 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Kośnego w Chróścicach” umowa nr ZP.272.120.2018 z dnia 22-05-2018 r
  Wyświetleń: 852
 1108. Uchwała Nr XIV/119/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
  Wyświetleń: 851
 1109. Zarządzenie Nr 120.15.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-04-2020 o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 850
 1110. Zarządzenie Nr 120.30.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2018 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych wraz z odsetkami
  Wyświetleń: 849
 1111. Zarządzenie Nr 0050.1.3.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2019 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
  Wyświetleń: 846
 1112. Zarządzenie Nr 0050.1.185.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 845
 1113. Zarządzenie Nr 120.47.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-10-2019 w sprawie ustalenia w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim soboty roboczej w zamian za wtorek 24 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 845
 1114. Zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów w Chróścicach przy ul.Polnej w 2021r
  Wyświetleń: 843
 1115. Zarządzenie Nr 0050.1.194.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 843
 1116. Zarządzenie Nr 0050.1.197.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 843
 1117. Zarządzenie Nr 0050.1.36.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-03-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 843
 1118. Zarządzenie Nr 0050.1.167.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-11-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 841
 1119. Zarządzenie Nr 0050.53.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-04-2020 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 839
 1120. Zarządzenie Nr 0050.1.184.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 838
 1121. Zarządzenie Nr 0050.1.15.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 837
 1122. Zarządzenie Nr 0050.1.26.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-03-2019 w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 837
 1123. Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
  Wyświetleń: 836
 1124. Zarządzenie Nr 0050.1.199.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 836
 1125. Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 835
 1126. Zarządzenie Nr 0050.1.150.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-10-2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach w czasie jego nieobecności
  Wyświetleń: 835
 1127. Zarządzenie Nr 0050.1.190.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 835
 1128. Zarządzenie Nr 0050.1.219.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie zmiany planu audytu wewnętrznego na 2020 rok
  Wyświetleń: 835
 1129. Zarządzenie Nr 0050.1.221.2020r. Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2020 w sprawie przyjęcia „Planu wspomagania szkół/placówek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych w Gminie Dobrzeń Wielki”
  Wyświetleń: 835
 1130. Zarządzenie Nr 0050.1.193.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 833
 1131. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2019
  Wyświetleń: 832
 1132. Zarządzenie Nr 0050.1.189.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-12-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 831
 1133. Zarządzenie Nr 0050.1.195.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-12-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 831
 1134. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 830
 1135. XVII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 829
 1136. Zarządzenie Nr 0050.1.10.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-01-2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 829
 1137. Zarządzenie Nr 0050.1.35.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-03-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 829
 1138. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 827
 1139. Zarządzenie Nr 0050.1.187.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 825
 1140. Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 824
 1141. Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Gminy Dobrzeń Wielki w 2021r
  Wyświetleń: 824
 1142. Zarządzenie Nr 0050.1.176.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-11-2018 sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 824
 1143. Zarządzenie Nr 0050.1.6.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-01-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 824
 1144. Zarządzenie Nr 120.39.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 824
 1145. Informacja o działaniach podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w 2019r
  Wyświetleń: 823
 1146. Protokół z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 823
 1147. XXVI Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 823
 1148. Zarządzenie Nr 120.62.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-12-2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania zespołów spisowych
  Wyświetleń: 823
 1149. Zarządzenie Nr 120.8.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie oraz dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy ...
  Wyświetleń: 823
 1150. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chróścice
  Wyświetleń: 822
 1151. Zarządzenie Nr 0050.1.196.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 822
 1152. Zarządzenie Nr 0050.1.26.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-02-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 822
 1153. Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 821
 1154. Zarządzenie Nr 0050.1.39.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-03-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 821
 1155. Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 820
 1156. Zarządzenie Nr 120.33.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 819
 1157. Uchwała Nr XIII/113/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 818
 1158. Zarządzenie Nr 0050.1.10.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-01-2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 818
 1159. Zarządzenie Nr 120.10.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-03-2020 w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemicznym
  Wyświetleń: 818
 1160. Zarządzenie Nr 0050.1.186.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-11-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 816
 1161. Zarządzenie Nr 120.14.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-03-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 144.2020 na zadanie pn. „ Zagospodarowanie ...
  Wyświetleń: 816
 1162. Ogłoszenie wyników etapu gminnego Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 815
 1163. Zarządzenie Nr 0050.1.148.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2019 rok
  Wyświetleń: 815
 1164. Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-11-2018 w sprawie powołania komisji statutowej
  Wyświetleń: 814
 1165. Zarządzenie Nr 0050.1.10.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-01-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 814
 1166. Zarządzenie Nr 0050.1.3.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2018 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
  Wyświetleń: 814
 1167. Zarządzenie Nr 0050.1.50.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-04-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 814
 1168. Zarządzenie Nr 0050.1.42.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-03-2020 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 813
 1169. Zarządzenie Nr 120.44.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-11-2018 w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej
  Wyświetleń: 812
 1170. Uchwała Nr V/24/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2019 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 811
 1171. Zarządzenie Nr 0050.1.213.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej, celem opiniowania ofert na realizację następujących zadań publicznych:„Pielęgnacja osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w domu”.„Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza”.
  Wyświetleń: 811
 1172. Zarządzenie Nr 0050.1.5.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 809
 1173. Zarządzenie Nr 120.36.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 808
 1174. Zarządzenie Nr 0050.1.41.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-03-2020 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 807
 1175. Zarządzenie Nr 120.35.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-07-2020 w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 807
 1176. Zarządzenie Nr 0050.1.13.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 806
 1177. Uchwała Nr XIII/110/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 805
 1178. Zarządzenie Nr 0050.1.123.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2019 w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 805
 1179. Zarządzenie Nr 120.63.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-12-2020 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej
  Wyświetleń: 805
 1180. Zarządzenie Nr 0050.1.141.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-10-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 804
 1181. Zarządzenie Nr 120.7. 2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-02-2020 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: „Modernizacja Sali widowiskowo- treningowej z zapleczem technicznym etap I – Gminny Ośrodek Kultury ...
  Wyświetleń: 804
 1182. XXIII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 803
 1183. Zarządzenie Nr 0050.1.172.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 803
 1184. Zarządzenie Nr 0050.1.27.1.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-02-2018 w sprawie wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości dla jednostek organizacyjnych dla których obsługę finansowo-księgową prowadzi Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 802
 1185. Budżet 2022
  Wyświetleń: 801
 1186. Protokół sesji - XXVII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 801
 1187. Uchwała Nr XIII/107/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 801
 1188. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  Wyświetleń: 801
 1189. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2022r
  Wyświetleń: 801
 1190. Zarządzenie Nr 120.69.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-12-2020 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pn. „Remont placu przy OSP w m. Chróścice dz. nr 1151/298"
  Wyświetleń: 801
 1191. Zarządzenie Nr 0050.1.131.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-10-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 799
 1192. Zarządzenie Nr 0050.1.218.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 799
 1193. Zarządzenie Nr 0050.1.151.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-11-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 798
 1194. Zarządzenie Nr 0050.1.5.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-01-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 798
 1195. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 797
 1196. Zarządzenie Nr 0050.1.169.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-11-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 797
 1197. Zarządzenie Nr 0050.1.215.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej, celem opiniowania ofert na realizację następującego zadania publicznego:„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy”.
  Wyświetleń: 797
 1198. Zarządzenie Nr 0050.1.46.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-04-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 797
 1199. Zarządzenie Nr 120.2.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-01-2019 w sprawie zmiany terminu oceny okresowej pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 797
 1200. Protokół sesji - XXVIII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 796
 1201. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 796
 1202. Zarządzenie Nr 120.68.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-12-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120.62.2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania zespołów spisowych
  Wyświetleń: 796
 1203. Zarządzenie Nr 0050.1.148.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-10-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 795
 1204. Zarządzenie Nr 0050.1.44.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-04-2018 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
  Wyświetleń: 795
 1205. Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 793
 1206. Zarządzenie Nr 120.66.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-12-2020 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim"
  Wyświetleń: 793
 1207. Uchwała Nr XXVIII/204/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-02-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 792
 1208. Zarządzenie Nr 0050.1.103.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-07-2020 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  Wyświetleń: 792
 1209. Zarządzenie Nr 0050.1.21.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-02-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 792
 1210. Utrzymanie porządku i czystości terenów zielonych, skwerów oraz parków na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2021r
  Wyświetleń: 791
 1211. Zarządzenie Nr 0050.1.170.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 791
 1212. Zarządzenie Nr 120.67.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-12-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.522.2020 na zadanie pn. „Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzeń Mały"
  Wyświetleń: 791
 1213. Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 790
 1214. XIX Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 789
 1215. Zarządzenie Nr 0050.1.27.2.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-02-2018 w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostkach obsługiwanych przez Referat Centrum Usług Wspólnych
  Wyświetleń: 789
 1216. Zarządzenie Nr 120.6.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-02-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 789
 1217. Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Dobrzeń Wielki w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 788
 1218. Zarządzenie Nr 0050.1.146.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 788
 1219. Zarządzenie Nr 120.8.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-02-2019 w sprawie Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia
  Wyświetleń: 788
 1220. Zarządzenie Nr 0050.1.52.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-04-2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej, celem opiniowania ofert na realizację zadania publicznego:„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży ...
  Wyświetleń: 787
 1221. Zarządzenie Nr 0050.27.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2019 w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich
  Wyświetleń: 787
 1222. Zarządzenie Nr 120.38.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 786
 1223. Zarządzenie Nr 0050.1.214.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej, celem opiniowania ofert na realizację następującego zadania publicznego:„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację i prowadzenie zajęć z różnych dyscyplin sportowych”.
  Wyświetleń: 785
 1224. Zarządzenie Nr 0050.1.51.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-04-2020 w sprawie przekazania w formie darowizny zakupionych środków dydaktycznych - sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania
  Wyświetleń: 785
 1225. Zarządzenie Nr 120.1.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-01-2018 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko inspektora i powołania komisji rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 785
 1226. Zarządzenie Nr 120.40.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 784
 1227. Zarządzenie Nr 120.6.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-02-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2020
  Wyświetleń: 784
 1228. Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 783
 1229. Zarządzenie Nr 120.46.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 783
 1230. Zarządzenie Nr 0050.1.16.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-02-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 782
 1231. Zarządzenie nr 0050.1.181.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych na środek trwały
  Wyświetleń: 782
 1232. Zarządzenie Nr 0050.1.182.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 781
 1233. Zarządzenie Nr 0050.1.32.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 781
 1234. Zarządzenie Nr 0050.1.45.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-04-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 781
 1235. Zarządzenie Nr 120.17.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 781
 1236. Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Rozwoju w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 780
 1237. Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 780
 1238. Zarządzenie Nr 0050.1.168.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 780
 1239. Zarządzenie Nr 0050.1.168.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 780
 1240. Zarządzenie Nr 120.1.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2019 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim i powołania Komisji Rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 779
 1241. Zarządzenie Nr 120.3.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-01-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 779
 1242. Zarządzenie Nr 0050.1.167.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 777
 1243. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza na dzień 4 sierpnia 2021 roku, drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
  Wyświetleń: 776
 1244. Zarządzenie Nr 120.10.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-03-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 80.2019 na zadanie pn. „Rozbudowa drogi ...
  Wyświetleń: 776
 1245. Zarządzenie Nr 120.46.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-09-2020 o zmianie zarządzenia w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności
  Wyświetleń: 776
 1246. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 775
 1247. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 774
 1248. Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2018 w sprawie zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole ...
  Wyświetleń: 774
 1249. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE
  Wyświetleń: 774
 1250. Zarządzenie Nr 0050.1.54.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-05-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 774
 1251. Zarządzenie Nr 120.3.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 774
 1252. Zarządzenie Nr 120.41.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 774
 1253. Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
  Wyświetleń: 773
 1254. Zarządzenie Nr 120.34.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-08-2019 w sprawie zmian w organizacji Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 773
 1255. Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 772
 1256. Uchwała Nr XIV/122/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu „Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej”
  Wyświetleń: 772
 1257. Zarządzenie Nr 0050.1.55.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-04-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 771
 1258. Zarządzenie Nr 0050.1.198.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2018 w sprawie wzoru umowy na udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 770
 1259. Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
  Wyświetleń: 769
 1260. Zarządzenie Nr 0050.1.56.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-05-2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzadzonych na dzień 26 maja 2019r.
  Wyświetleń: 769
 1261. Zarządzenie Nr 120.35.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 769
 1262. Nabór na wolne stanowisko inspektora ds. środków zewnętrznych i obsługi projektów w Referacie Rozwoju w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 768
 1263. Zarządzenie Nr 0050.1.17.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-02-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia etapu gminnegoKonkursu recytatorskiego w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję” w roku 2019
  Wyświetleń: 768
 1264. Zarządzenie Nr 0050.1.6.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 767
 1265. Zarządzenie Nr 120.27.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-08-2018 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych wraz z odsetkami
  Wyświetleń: 767
 1266. Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 766
 1267. Zarządzenie Nr 0050.1.62.2020r. Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-05-2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie ...
  Wyświetleń: 766
 1268. Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-11-2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 765
 1269. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 764
 1270. Zarządzenie Nr 0050.1.1.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-01-2021 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz planów finansowych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Dobrzeń Wielki rok 2021 na podstawie projektu budżetu Gminy Dobrzeń Wielki ma rok 2021
  Wyświetleń: 764
 1271. Zarządzenie Nr 0050.1.166.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 764
 1272. Zarządzenie Nr 0050.1.24.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-02-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 764
 1273. Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na ...
  Wyświetleń: 763
 1274. Zarządzenie Nr 0050.1.22.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-02-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 763
 1275. Zarządzenie Nr 120.5.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-02-2019 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim i powołania Komisji Rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 763
 1276. Zarządzenie Nr 0050.1.52.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 762
 1277. Zarządzenie Nr 120.70.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-12-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2020
  Wyświetleń: 762
 1278. Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 761
 1279. Uchwała Nr XIV/116/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji
  Wyświetleń: 761
 1280. Zarządzenie Nr 0050.1.142.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 761
 1281. Zarządzenie Nr 0050.1.173.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie powołania Komisji konkursowej, celem opiniowania ofert na realizację zadania publicznego:„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców ...
  Wyświetleń: 761
 1282. Zarządzenie Nr 0050.1.188.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-12-2018 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 761
 1283. Zarządzenie Nr 0050.1.30.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-03-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 761
 1284. Zarządzenie Nr 0050.1.47.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-04-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 761
 1285. Zarządzenie Nr 0050.1.7.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-01-2021 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, klas I publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych klas wyższych niż klasa I szkół podstawowych, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 761
 1286. Zarządzenie Nr 0050.1.90.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 761
 1287. Zarządzenie Nr 0050.1.106.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-09-2019 w sprawie opiniowania złożonych wniosków o nadanie tytułu "Dobrzeński Talent"
  Wyświetleń: 760
 1288. Zarządzenie Nr 0050.1.56.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-04-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 760
 1289. Zarządzenie Nr 120.35.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-08-2019 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 759
 1290. Zarządzenie Nr 120.45.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 759
 1291. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki-4
  Wyświetleń: 758
 1292. Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
  Wyświetleń: 758
 1293. Uchwała Nr XI/91/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu ...
  Wyświetleń: 758
 1294. Zarządzenie Nr 0050.1.125.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 758
 1295. Zarządzenie Nr 0050.1.173.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-11-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 758
 1296. Zarządzenie Nr 120.43.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 758
 1297. Zarządzenie Nr 0050.1.65.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-06-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 757
 1298. Uchwała Nr IX/73/ 2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-4
  Wyświetleń: 756
 1299. Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2019 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym oraz ...
  Wyświetleń: 756
 1300. Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 756
 1301. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Opolu
  Wyświetleń: 756
 1302. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 756
 1303. Zarządzenie Nr 0050.1.138.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-10-2019 w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których może być wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne
  Wyświetleń: 756
 1304. Zarządzenie Nr 0050.1.156.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 756
 1305. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej przysiółka Babi Las wsi Chróścice Gmina Dobrzeń Wielki”
  Wyświetleń: 755
 1306. Zarządzenie Nr 0050.1.169.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 755
 1307. Zarządzenie Nr 0050.1.24.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2018 w sprawie odwołania Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach
  Wyświetleń: 755
 1308. Zarządzenie Nr 0050.1.37.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-03-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 755
 1309. Zarządzenie Nr 0050.1.37.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-03-2019 w sprawie powołania Komisji ds. przejęcia mienia ruchomego powierzonego w dzierżawę
  Wyświetleń: 755
 1310. Uchwała Nr XXVIII/205/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-02-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 754
 1311. Zarządzenie Nr 120.17.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-04-2020 w sprawie okresowej zmiany systemu pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 754
 1312. Zarządzenie Nr 0050.1.155.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 753
 1313. Zarządzenie Nr 0050.1.170.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-11-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 753
 1314. Zarządzenie Nr 120.37.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-07-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.326.2020 na zadanie pn. „Budowa parkingu w m. Dobrzeń Wielki"
  Wyświetleń: 753
 1315. O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 29.01.2021r.
  Wyświetleń: 752
 1316. Zarządzenie Nr 0050.1.183.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 752
 1317. Zarządzenie Nr 0050.1.33.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-02-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 752
 1318. Zarządzenie Nr 120.24.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-06-2019 o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 752
 1319. Zarządzenie Nr 120.42.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 752
 1320. Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy
  Wyświetleń: 751
 1321. Zarządzenie Nr 0050.1.139.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 751
 1322. Zarządzenie Nr 0050.1.171.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-11-2018 w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowej u osób fizycznych i prawnych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
  Wyświetleń: 751
 1323. Zarządzenie nr 0050.1.179.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przekazania środka trwałego
  Wyświetleń: 751
 1324. Zarządzenie Nr 0050.1.25.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-02-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych narok 2020
  Wyświetleń: 750
 1325. Zarządzenie Nr 0050.1.40.2019 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 09-04-2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie przebudowy biblioteki publicznej w Gminnym Ośrodku ...
  Wyświetleń: 750
 1326. Zarządzenie Nr 120.19.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-05-2020 w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 750
 1327. Zarządzenie Nr 0050.1.7.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 749
 1328. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego w Dobrzeniu Wielkim ul. Kościelna 5
  Wyświetleń: 748
 1329. Uchwała Nr V/26/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole, w sprawie zasad finansowania w 2019 roku opieki zapewnianej w żłobkach, dzieciom z terenu Gminy Dobrzeń ...
  Wyświetleń: 748
 1330. Zarządzenie Nr 0050.1.150.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-11-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 748
 1331. Zarządzenie Nr 0050.1.171.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 748
 1332. Zarządzenie Nr 0050.1.19.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-02-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 748
 1333. Zarządzenie Nr 0050.1.21.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 748
 1334. Zarządzenie Nr 120.32.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-08-2019 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim i powołania Komisji Rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 748
 1335. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 747
 1336. Zarządzenie Nr 0050.1.12.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 747
 1337. Zarządzenie Nr 0050.1.15.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-02-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 747
 1338. Uchwała Nr XV/128/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 746
 1339. Zarządzenie Nr 0050.1.34.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-03-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 746
 1340. Zarządzenie Nr 0050.1.60.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-05-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 746
 1341. Zarządzenie Nr 120.15.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 746
 1342. XXIV Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 745
 1343. Zarządzenie Nr 0050.1.174.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 745
 1344. Zarządzenie Nr 0050.1.23.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-02-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 745
 1345. Uchwała Nr XV/123/2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2020
  Wyświetleń: 744
 1346. Zarządzenie Nr 0050.1.51.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-04-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 744
 1347. Zarządzenie Nr 120.14.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-05-2018 uchylające zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Centrum Usług Wspólnych
  Wyświetleń: 744
 1348. Zarządzenie Nr 0050.1.11.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2019 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do ...
  Wyświetleń: 743
 1349. Zarządzenie Nr 0050.1.16.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 743
 1350. Zarządzenie Nr 0050.1.160.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-10-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 743
 1351. Zarządzenie Nr 0050.1.172.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-11-2018 w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli podatkowej przedsiębiorców w zakresie podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 743
 1352. Zarządzenie Nr 0050.1.31.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-03-2019 o zmianie zarządzenia w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich
  Wyświetleń: 743
 1353. Zarządzenie Nr 0050.1.46.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-04-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 743
 1354. Zarządzenie Nr 0050.1.137.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 742
 1355. Zarządzenie Nr 0050.1.14.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-02-2019 o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zmiany granic Gminy
  Wyświetleń: 741
 1356. Zarządzenie Nr 0050.1.165.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-10-2020 o zmianie zarządzenia w sprawie wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia w Gminie Dobrzeń Wielki powszechnego spisu rolnego w 2020 roku
  Wyświetleń: 741
 1357. Zarządzenie Nr 120.34.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 741
 1358. Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 740
 1359. Zarządzenie Nr 0050.1.10.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 740
 1360. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 739
 1361. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 listopada 2020r.
  Wyświetleń: 739
 1362. Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 739
 1363. Zarządzenie Nr 0050.1.23.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 739
 1364. Zarządzenie Nr 120.26.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-07-2018 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 739
 1365. Zarządzenie Nr 0050.1.124.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 738
 1366. Zarządzenie Nr 0050.1.145.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-10-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 738
 1367. Zarządzenie Nr 0050.1.165.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 738
 1368. Zarządzenie Nr 0050.1.75.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 738
 1369. Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 737
 1370. Zarządzenie Nr 0050.1.4.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2018 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnienia do zaciągania zobowiązań
  Wyświetleń: 737
 1371. Zarządzenie Nr 0050.1.98.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-07-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 737
 1372. Zarządzenie Nr 120.16.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-05-2018 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 737
 1373. Zarządzenie Nr 120.32.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 737
 1374. Zarządzenie Nr 120.42.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-11-2018 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Rozbudowa dróg gminnych ul. Cebuli i Piaskowej w m. Chróścice” umowa nr ZP.272.210.2018 z dnia 26-07-2018 ...
  Wyświetleń: 737
 1375. Zarządzenie Nr 120.8.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 737
 1376. Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 736
 1377. Zarządzenie Nr 0050.1.9.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-01-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2020 rok
  Wyświetleń: 736
 1378. Zarządzenie Nr 120.20.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 736
 1379. Zarządzenie Nr 120.21.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-05-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 133.2019 na zadanie pn. „Modernizacja Sali ...
  Wyświetleń: 736
 1380. Zarządzenie Nr 120.36.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 736
 1381. Zarządzenie Nr 120.64.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-12-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2020
  Wyświetleń: 736
 1382. Zarządzenie Nr 0050.1.23.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-02-2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraZespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 735
 1383. Zarządzenie Nr 120.22.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-05-2020 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych
  Wyświetleń: 735
 1384. Zarządzenie Nr 0050.1.138.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-09-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 734
 1385. Zarządzenie Nr 0050.1.39.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-03-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 734
 1386. Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie zasad poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 733
 1387. Zarządzenie Nr 0050.1.63.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-06-2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej i ustalenia regulaminu jej działania
  Wyświetleń: 733
 1388. Zarządzenie Nr 120.18.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 733
 1389. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Kup, dz. 852/6 i 853/6
  Wyświetleń: 732
 1390. Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-4
  Wyświetleń: 732
 1391. Uchwała Nr XIV/120/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania ...
  Wyświetleń: 732
 1392. Zarządzenie Nr 0050.1.10a.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-01-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 732
 1393. Zarządzenie Nr 0050.1.20.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-02-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 732
 1394. Zarządzenie Nr 120.31.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-08-2019 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim i powołania Komsji Rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 732
 1395. Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 731
 1396. Zarządzenie Nr 0050.1.35.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-03-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 731
 1397. Zarządzenie Nr 120.21.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-06-2021 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 731
 1398. Zarządzenie Nr 0050.1.38.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-03-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 730
 1399. Zarządzenie Nr 0050.1.48.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 730
 1400. Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 729
 1401. Zarządzenie Nr 0050.1.137.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 729
 1402. Zarządzenie Nr 0050.1.14.2017 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 729
 1403. Zarządzenie Nr 0050.1.159.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-10-2018 w sprawie dokonania wyboru poziomu szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 729
 1404. Zarządzenie Nr 0050.1.46.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 729
 1405. Zarządzenie Nr 0050.1.49.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-04-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 729
 1406. Zarządzenie Nr 0050.1.55.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-05-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 729
 1407. Zarządzenie Nr 0050.1.9.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-01-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 729
 1408. Zarządzenie Nr 120.11.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-03-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 20.2019 na zadanie pn. „Termomodernizacja ...
  Wyświetleń: 729
 1409. Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi
  Wyświetleń: 728
 1410. Zarządzenie Nr 0050.1.78.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-06-2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach
  Wyświetleń: 728
 1411. Zarządzenie Nr 0050.1.89.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-07-2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 728
 1412. Zarządzenie Nr 120.34.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-07-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.295.2020 na zadanie pn. „ Rozbudowa drogi gminnej ulicy Korfantego w miejscowości Dobrzeń Wielki"
  Wyświetleń: 728
 1413. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 listopada 2021r.
  Wyświetleń: 727
 1414. Zarządzenie Nr 0050.1.1.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2018 w sprawie powołania Komisji na rok 2018, celem rozpatrzenia ofert na realizację następujących zadań publicznych:„Pielęgnacja osób starszych, chorych ...
  Wyświetleń: 727
 1415. Zarządzenie Nr 0050.1.12.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 727
 1416. Zarządzenie Nr 0050.1.29.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-03-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 727
 1417. Zarządzenie Nr 0050.1.36.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-03-2019 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok wraz ...
  Wyświetleń: 727
 1418. Zarządzenie Nr 120.49.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-11-2019 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowejprzy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 727
 1419. Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
  Wyświetleń: 726
 1420. Zarządzenie Nr 0050.1.144.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-10-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 726
 1421. Zarządzenie Nr 0050.1.49.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-04-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 726
 1422. Zarządzenie Nr 0050.1.107.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-09-2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 725
 1423. Zarządzenie Nr 0050.1.141.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-10-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 725
 1424. Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 724
 1425. Zarządzenie Nr 0050.1.161.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 724
 1426. Zarządzenie Nr 0050.1.162.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-11-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 724
 1427. Zarządzenie Nr 0050.1.50.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-04-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 724
 1428. Zarządzenie Nr 0050.1.57.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-04-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 724
 1429. Zarządzenie Nr 120.25.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-07-2018 o zmianie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  Wyświetleń: 724
 1430. Zarządzenie Nr 120.50.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-11-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 724
 1431. Publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 723
 1432. Zarządzenie Nr 0050.1.25.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 723
 1433. Zarządzenie Nr 0050.1.32.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-03-2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursuna stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 723
 1434. Zarządzenie Nr 0050.1.86.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 723
 1435. Zarządzenie Nr 0050.1.109.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-09-2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Kup
  Wyświetleń: 722
 1436. Zarządzenie Nr 0050.1.55.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 722
 1437. Zarządzenie Nr 0050.1.8.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-01-2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej, celem opiniowania ofert na realizację następujących zadań publicznych:„Pielęgnacja osób starszych, chorych ...
  Wyświetleń: 722
 1438. Zarządzenie Nr 120.18.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-04-2019 w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 722
 1439. Uchwała Nr XIV/117/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2020
  Wyświetleń: 721
 1440. Zarządzenie Nr 0050.1.109.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 721
 1441. Zarządzenie Nr 0050.1.11.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 721
 1442. Zarządzenie Nr 120.29.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 721
 1443. Uchwała Nr XIV/115/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi
  Wyświetleń: 720
 1444. Zarządzenie Nr 0050.1.181.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-11-2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
  Wyświetleń: 720
 1445. Zarządzenie Nr 0050.1.45.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-04-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 720
 1446. Zarządzenie Nr 0050.1.74.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 720
 1447. Zarządzenie Nr 120.39.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 720
 1448. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki-4
  Wyświetleń: 719
 1449. Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
  Wyświetleń: 719
 1450. Zarządzenie ne 0050.1.86.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29.06.2018r w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami
  Wyświetleń: 719
 1451. Zarządzenie Nr 0050.1.143.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-10-2018 w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
  Wyświetleń: 719
 1452. Zarządzenie Nr 0050.1.58.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 719
 1453. Zarządzenie Nr 120.13.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-03-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2020
  Wyświetleń: 719
 1454. Zarządzenie Nr 120.19.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 719
 1455. Zarządzenie Nr 0050.111.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-09-2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 718
 1456. Zarządzenie Nr 120.22.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-05-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 718
 1457. Uchwała Nr XI/90/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzeniu Wielkim wchodzącego w skład Zespołu ...
  Wyświetleń: 717
 1458. Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 o zmianie Statutu Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 716
 1459. Zarządzenie Nr 0050.1.128.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-09-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 716
 1460. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Rozwoju w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 715
 1461. Zarządzenie Nr 0050.1.13.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 715
 1462. Zarządzenie Nr 0050.1.57.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-04-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 715
 1463. Zarządzenie Nr Or.0050.1.20.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-02-2020 w sprawie ustalenia stawek z tytułu dzierżawy i najmu gruntów i lokali stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 715
 1464. Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019r.
  Wyświetleń: 714
 1465. Zarządzenie Nr 0050.1.178.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-11-2018 w sprawie powołania gminnych komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz klas dotychczasowych gimnazjów ...
  Wyświetleń: 714
 1466. Zarządzenie Nr 120.23.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-06-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 714
 1467. Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie skargi na działalność Wójta
  Wyświetleń: 713
 1468. Zarządzenie Nr 120.13.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 713
 1469. Zarządzenie nr 0050.1.140.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 września 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami
  Wyświetleń: 712
 1470. Zarządzenie Nr 0050.1.71.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 712
 1471. Zarządzenie Nr 120.26.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 712
 1472. Zarządzenie Nr 120.9.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-02-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 70.2019 na zadanie pn. „Rozbudowa drogi ...
  Wyświetleń: 712
 1473. OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 711
 1474. Zarządzenie Nr 0050.1.41.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-04-2019 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach posłów do Parlamentu Eropejskiego
  Wyświetleń: 711
 1475. Zarządzenie Nr 0050.1.43.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-03-2018 w sprawie sporządzania bilansu skonsolidowanego
  Wyświetleń: 711
 1476. Zarządzenie Nr 0050.1.81.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 711
 1477. Uchwała Nr XV/126/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
  Wyświetleń: 710
 1478. Uchwała Nr XVI/132/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-03-2020 w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym do kategorii dróg gminnych
  Wyświetleń: 710
 1479. Zarządzenie Nr 0050.1.28.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-02-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna rok 2020
  Wyświetleń: 710
 1480. Zarządzenie Nr 120.10.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-04-2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla zadania: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 710
 1481. Zarządzenie Nr 120.28.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-05-2020 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 710
 1482. Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 709
 1483. Zarządzenie Nr 0050.1.68.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-05-2018 w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 709
 1484. Zarządzenie Nr 0050.1.70.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-05-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 709
 1485. Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
  Wyświetleń: 708
 1486. Zarządzenie Nr 0050.1.143.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 708
 1487. Protokół sesji - XXXI Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 707
 1488. Zarządzenie Nr 0050.1.132.2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 707
 1489. Zarządzenie Nr 0050.1.27.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-02-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 707
 1490. Zarządzenie Nr 0050.1.60A.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-05-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 707
 1491. Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 706
 1492. Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2019 roku oraz określenia sezonu kąpielowego.
  Wyświetleń: 706
 1493. Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 706
 1494. Uchwała Nr XXVIII/207/ 2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-02-2021 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji
  Wyświetleń: 706
 1495. Zarządzenie Nr 0050.1.135.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 706
 1496. Zarządzenie Nr 0050.1.164.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-11-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 706
 1497. Zarządzenie Nr 120.31.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-08-2018 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:
  Wyświetleń: 706
 1498. Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2019 rok
  Wyświetleń: 705
 1499. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 705
 1500. Zarządzenie Nr 0050.1.134.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-09-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 705
 1501. Zarządzenie Nr 0050.1.45.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 705
 1502. Zarządzenie Nr 0050.1.9.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 705
 1503. Zarządzenie Nr 120.25.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-06-2019 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowejprzy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 705
 1504. Zarządzenie Nr 0050.1.136.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 703
 1505. Zarządzenie Nr 0050.1.74.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-06-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 703
 1506. Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 702
 1507. Zarządzenie Nr 0050.1.48.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-04-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 702
 1508. Zarządzenie Nr 0050.1.69.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-05-2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiskodyrektora Publicznej Szkoły Podstawowejim. Marii Konopnickiej w Chróścicach
  Wyświetleń: 702
 1509. Zarządzenie Nr 120.20.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-05-2020 w sprawie utraty mocy zarządzenia w sprawie okresowej zmiany systemu pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 702
 1510. Zarządzenie Nr 120.37.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-09-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 250.2019 na zadanie pn. „Rozbudowa odcinka ...
  Wyświetleń: 702
 1511. Zarządzenie Nr 0050.1.50.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-04-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 701
 1512. Zarządzenie Nr 0050.1.96.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 701
 1513. Zarządzenie Nr 120.51.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-11-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 701
 1514. Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2019
  Wyświetleń: 700
 1515. Uchwała Nr XXVII/195/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-01-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2021 rok
  Wyświetleń: 700
 1516. Zarządzenie Nr 0050.1.79.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-07-2019 w sprawie wyborów do Rady Seniorów Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 700
 1517. Zarządzenie Nr 120.15.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-04-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 110.2019 na zadanie pn. „Przebudowa części ...
  Wyświetleń: 700
 1518. Zarządzenie Nr 120.16.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-04-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 100.2019 na zadanie pn. „Modernizacja Sali ...
  Wyświetleń: 700
 1519. Zarządzenie Nr 120.17.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 700
 1520. Protokół sesji - XXIX Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 699
 1521. Zarządzenie Nr 0050.1.104.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-07-2020 w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 699
 1522. Zarządzenie Nr 0050.1.18.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-01-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 699
 1523. Zarządzenie Nr 0050.1.38.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-04-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 699
 1524. Zarządzenie Nr 0050.1.42.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-03-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wrazz objaśnieniami
  Wyświetleń: 699
 1525. Zarządzenie Nr 0050.1.43.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 699
 1526. Zarządzenie Nr 0050.1.117.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 698
 1527. Zarządzenie Nr 0050.1.162a.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 698
 1528. Zarządzenie Nr 0050.1.8.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 698
 1529. Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 697
 1530. Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 o udzieleniu Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki wotum zaufania
  Wyświetleń: 697
 1531. Zarządzenie Nr 0050.1.79.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-06-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 697
 1532. Zarządzenie Nr 120.40.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-09-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 260.2019 na zadanie pn. "Rozbudowa drogi ...
  Wyświetleń: 697
 1533. Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 696
 1534. Uchwała Nr XVII/137/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-04-2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 696
 1535. Zarządzenie Nr 0050.1.118.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-09-2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ...
  Wyświetleń: 696
 1536. Zarządzenie Nr 0050.1.163.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-11-2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ...
  Wyświetleń: 696
 1537. Zarządzenie Nr 0050.1.56.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 696
 1538. Zarządzenie Nr 0050.1.70.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2019 rok
  Wyświetleń: 696
 1539. Zarządzenie Nr 120.29.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 696
 1540. Zarządzenie Nr 120.38.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-09-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 258.2019 na zadanie pn. „Remont odcinka ...
  Wyświetleń: 696
 1541. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 695
 1542. Zarządzenie Nr 0050.1.126.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2019 rok
  Wyświetleń: 695
 1543. Zarządzenie Nr 120.4.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-01-2018 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 695
 1544. Zarządzenie Nr 0050.1.154.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-10-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 694
 1545. Zarządzenie Nr 0050.1.40.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-03-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 694
 1546. Zarządzenie Nr 0050.1.54.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-04-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 694
 1547. Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 o sposobie sprawienia pogrzebu przez Gminę Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 693
 1548. Zarządzenie Nr 0050.1.47.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 693
 1549. Zarządzenie Nr 0050.1.52.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-05-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 693
 1550. Zarządzenie Nr 0050.113.1.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 693
 1551. Zarządzenie Nr 0050.1.118.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-09-2018 w sprawie opiniowania złożonych wniosków o nadanie tytułu „Dobrzeński Talent”.
  Wyświetleń: 692
 1552. Zarządzenie Nr 0050.1.127.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 692
 1553. Zarządzenie Nr 0050.1.153.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 692
 1554. Zarządzenie Nr 0050.1.60.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 692
 1555. Zarządzenie Nr 0050.1.66.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 692
 1556. Zarządzenie Nr 0050.1.76.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-07-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 692
 1557. Uchwała Nr XIV/118/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 uchylająca uchwałę nr X/80/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 września 2019r. w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu ...
  Wyświetleń: 691
 1558. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza na dzień 16 września 2021 roku, drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
  Wyświetleń: 691
 1559. Zarządzenie Nr 0050.1.83.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 691
 1560. Uchwała Nr VI/34/ 2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, ...
  Wyświetleń: 690
 1561. Zarządzenie Nr 0050.1.69.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegosamorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury wDobrzeniu Wielkim za rok 2018
  Wyświetleń: 690
 1562. Zarządzenie Nr 120.20.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-05-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 690
 1563. Zarządzenie Nr 0050.1.34.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-02-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 689
 1564. Zarządzenie Nr 0050.1.135.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 688
 1565. Zarządzenie Nr 0050.1.38.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-03-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 688
 1566. Zarządzenie Nr 0050.1.48.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-04-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 688
 1567. Zarządzenie Nr 0050.1.60.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-05-2019 w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018
  Wyświetleń: 688
 1568. Zarządzenie Nr 120.22.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-07-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 688
 1569. Plan Nr 0050.1.77.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 686
 1570. Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji
  Wyświetleń: 686
 1571. Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018
  Wyświetleń: 686
 1572. XX Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 686
 1573. Zarządzenie Nr 0050.1.121.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-09-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 686
 1574. Zarządzenie Nr 0050.1.123.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 686
 1575. Zarządzenie Nr 0050.1.149.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-11-2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 686
 1576. Protokół sesji - XXX Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 685
 1577. XXV Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 685
 1578. Zarządzenie Nr 0050.1.113.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-09-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 685
 1579. Zarządzenie Nr 0050.1.133.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 685
 1580. Zarządzenie Nr 0050.1.41.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-03-2018 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
  Wyświetleń: 685
 1581. Zarządzenie Nr 0050.1.65.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-05-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 685
 1582. Zarządzenie Nr 0050.1.85.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-07-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 685
 1583. Zarządzenie Nr 0050.1.2.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2018 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim na 2018 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych dochodów i wydatków ...
  Wyświetleń: 684
 1584. Zarządzenie Nr 0050.1.83.2019 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 19-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 684
 1585. Zarządzenie Nr 0050.1.84.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-06-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 684
 1586. Zarządzenie Nr 0050.1.97.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-07-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 684
 1587. Zarządzenie Nr 0050.1.102.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 683
 1588. Zarządzenie Nr 0050.1.166.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 683
 1589. Zarządzenie Nr 0050.1.35.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2019 rok
  Wyświetleń: 683
 1590. Zarządzenie Nr 0050.1.72.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-06-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 683
 1591. Zarządzenie Nr 0050.1.95.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-07-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 683
 1592. Zarządzenie Nr 0050.200.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-12-2020 w sprawie „Planu zaopatrzenia ludności gminy Dobrzeń Wielki w wodę pitną w warunkach specjalnych”.
  Wyświetleń: 683
 1593. Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym do kategorii dróg gminnych
  Wyświetleń: 682
 1594. Zarządzenie Nr 0050.1.61.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-05-2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim.
  Wyświetleń: 682
 1595. Zarządzenie Nr 0050.1.64.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-06-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 682
 1596. OGŁOSZENIE Gminnego Komisarza Spisowego w Dobrzeniu Wielkim z dnia 11 sierpnia 2021r. o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 681
 1597. Zarządzenie Nr 0050.1.15.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-01-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 681
 1598. Zarządzenie Nr 0050.1.33.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna rok 2020
  Wyświetleń: 681
 1599. Zarządzenie Nr 0050.1.54.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-04-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 681
 1600. Zarządzenie Nr 0050.1.61.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-05-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 681
 1601. Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Popielów porozumienia międzygminnego
  Wyświetleń: 680
 1602. Wyłożenie do publicznego wglądu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chróścice-3"
  Wyświetleń: 680
 1603. Zarządzenie Nr 0050.1.49.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 680
 1604. Zarządzenie Nr 120.26.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-05-2020 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych
  Wyświetleń: 680
 1605. Zarządzenie Nr 120.9.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 680
 1606. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY
  Wyświetleń: 679
 1607. Zarządzenie Nr 0050.1.122.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach.
  Wyświetleń: 679
 1608. Zarządzenie Nr 0050.1.129.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-09-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 679
 1609. Zarządzenie Nr 0050.1.22.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 679
 1610. Zarządzenie Nr 0050.1.93.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-07-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 679
 1611. Zarządzenie Nr 0050.1.96.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-07-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 679
 1612. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 678
 1613. Zarządzenie Nr 0050.1.114.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-08-2018 w sprawie założeń do budowy projektu uchwały budżetowej Gminy Dobrzeń Wielkina 2019 rok.
  Wyświetleń: 678
 1614. Zarządzenie Nr 0050.1.62.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-05-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 678
 1615. Zarządzenie Nr 120.28.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-07-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 200.2019 na zadanie pn. „Budowa Otwartej ...
  Wyświetleń: 678
 1616. Zarządzenie Nr 0050.1.19.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 677
 1617. Zarządzenie Nr 0050.1.20.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 677
 1618. Zarządzenie Nr 0050.1.7.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-01-2018 w sprawie wzoru umowy na udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 677
 1619. Zarządzenie Nr 120.30.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 677
 1620. Zarządzenie Nr ZW 0050.1.94.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-07-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 677
 1621. Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 676
 1622. Uchwała Nr XIII/111/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie wyrażenia zgody na realizację operacji pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chróścicach” przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 676
 1623. Zarządzenie Nr 0050.1.130.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-09-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 676
 1624. Zarządzenie nr 0050.1.180.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przekazania środka trwałego
  Wyświetleń: 676
 1625. Zarządzenie Nr 0050.1.114.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 675
 1626. Zarządzenie Nr 0050.1.115.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-09-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 675
 1627. Zarządzenie Nr 0050.1.91.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-08-2019 w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 675
 1628. Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
  Wyświetleń: 674
 1629. Uchwała Nr XXVI/194/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/45/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Dobrzeniu Małym na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 674
 1630. Zarządzenie Nr 0050.1.121.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 674
 1631. Zarządzenie Nr 0050.1.39.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 674
 1632. Zarządzenie Nr 0050.1.144.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 673
 1633. Zarządzenie Nr 120.55.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją przez Gminę Dobrzeń Wielki projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w okresie 10142020
  Wyświetleń: 673
 1634. Zarządzenie Nr 120.6.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-02-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 673
 1635. Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 672
 1636. Zarządzenie Nr 0050.1.127.2018 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 17-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 672
 1637. Zarządzenie Nr 0050.1.53.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-05-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 672
 1638. Zarządzenie Nr 0050.1.75A.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-07-2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki)prowadzenia rachunkowości
  Wyświetleń: 672
 1639. Zarządzenie Nr 0050.1.8.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2019 zw sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 671
 1640. OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 670
 1641. Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 670
 1642. Zarządzenie Nr 0050.1.107.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 670
 1643. Zarządzenie Nr 0050.1.31.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-02-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 670
 1644. Zarządzenie Nr 0050.1.53.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-04-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 670
 1645. Zarządzenie Nr 0050.1.73.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-06-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 670
 1646. Zarządzenie Nr 0050.1.58.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 669
 1647. Zarządzenie Nr 0050.1.77.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 669
 1648. Zarządzenie Nr 120.48a.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 669
 1649. Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 668
 1650. Zarządzenie Nr 0050.1.44.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-04-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 668
 1651. Zarządzenie Nr 120.28.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 668
 1652. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza na dzień 4 sierpnia 2021 roku, drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
  Wyświetleń: 667
 1653. Zarządzenie Nr 0050.1.128.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-09-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 667
 1654. Zarządzenie Nr 0050.1.62.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 667
 1655. Zarządzenie Nr 0050.1.79.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-06-2020 w sprawie wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia w Gminie Dobrzeń Wielki powszechnego spisu ...
  Wyświetleń: 667
 1656. Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-09-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 666
 1657. Zarządzenie Nr 0050.1.140.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-10-2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim w czasie jego nieobecności.
  Wyświetleń: 666
 1658. Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
  Wyświetleń: 665
 1659. Zarządzenie Nr 0050.1.92.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-08-2019 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds.informatyki
  Wyświetleń: 665
 1660. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chróścice”
  Wyświetleń: 664
 1661. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  Wyświetleń: 662
 1662. Zarządzenie Nr 0050.1.85.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 662
 1663. Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji Rzymskokatolickiej Parafii św. Jerzego w Kup na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ...
  Wyświetleń: 661
 1664. Zarządzenie Nr 0050.1.133.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-09-2018 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
  Wyświetleń: 661
 1665. Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 660
 1666. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 660
 1667. Zarządzenie Nr 0050.1.108.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-09-2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach w czasie jego nieobecności
  Wyświetleń: 660
 1668. Zarządzenie Nr 0050.1.100.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-08-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 659
 1669. Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Dobrzeniu Małym na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 658
 1670. Zarządzenie Nr 0050.1.100.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 658
 1671. Zarządzenie Nr 0050.1.142.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 658
 1672. Zarządzenie Nr 0050.1.59.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-05-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 658
 1673. Zarządzenie Nr 0050.1.72.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-05-2021 w sprawie Raportu o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2020
  Wyświetleń: 658
 1674. Zarządzenie Nr 0050.1.92.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-07-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 658
 1675. Zarządzenie Nr 0050.1.94.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 658
 1676. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  Wyświetleń: 657
 1677. Zarządzenie Nr 0050.1.116.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 657
 1678. Zarządzenie Nr 0050.1.125.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 657
 1679. Zarządzenie Nr 0050.1.151.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 656
 1680. Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku rolnym
  Wyświetleń: 655
 1681. Uchwała Nr XVI/133/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-03-2020 w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/117/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół ...
  Wyświetleń: 655
 1682. Uchwała Nr XXIV/174/2000 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2020 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji
  Wyświetleń: 655
 1683. Zarządzenie Nr 0050.1.87.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-08-2019 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu ...
  Wyświetleń: 655
 1684. Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 654
 1685. Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu Gminy Dobrzeń Wielki w roku 2018
  Wyświetleń: 654
 1686. Zarządzenie Nr 0050.1.97.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-08-2019 w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych na rzecz Publicznego Przedszkola w Chróścicach
  Wyświetleń: 654
 1687. Zarządzenie Nr 0050.1.101.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 653
 1688. Zarządzenie Nr 0050.1.112.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-08-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 653
 1689. Zarządzenie Nr 0050.1.61.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-05-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 653
 1690. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
  Wyświetleń: 651
 1691. Uchwała Nr XI/92/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Publicznego Technikum w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Małym wchodzącego w skład Zespołu ...
  Wyświetleń: 651
 1692. Zarządzenie Nr 120.13.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-04-2021 w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 651
 1693. Konsultacje społeczne - OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 650
 1694. Zarządzenie Nr 0050.1.105.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-08-2019 w sprawie założeń do budowy projektu uchwały budżetowej Gminy Dobrzeń Wielkina 2020 rok.
  Wyświetleń: 650
 1695. Zarządzenie Nr 0050.1.115.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-09-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 650
 1696. Zarządzenie Nr 0050.1.51.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 650
 1697. Zarządzenie Nr 0050.1.64.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 648
 1698. Zarządzenie Nr 0050.1.90.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-07-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 648
 1699. Zarządzenie Nr 120.23.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-07-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 648
 1700. Zarządzenie Nr 120.24.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-05-2020 w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 648
 1701. Uchwała Nr X/77/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-09-2019 zmieniająca uchwałę nr XXIX/222/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę ...
  Wyświetleń: 646
 1702. Zarządzenie Nr 0050.1.106.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-08-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 646
 1703. Zarządzenie Nr 0050.1.120.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-09-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 646
 1704. Zarządzenie Nr 0050.1.29.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia etapu gminnegoKonkursu recytatorskiego w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję” w roku 2018
  Wyświetleń: 646
 1705. Zarządzenie Nr 0050.1.80.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 646
 1706. Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 644
 1707. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza na dzień 22 grudnia 2020 roku, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 644
 1708. Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole oraz na udzielenie dotacji
  Wyświetleń: 643
 1709. Zarządzenie Nr 0050.1.126.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-09-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 643
 1710. Zarządzenie Nr 0050.1.131.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-09-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 643
 1711. Zarządzenie Nr 120.12.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-03-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 640
 1712. Zarządzenie Nr 0050.1.103.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-08-2018 w sprawie dokonania korekty omyłki w treści Zarządzenia Nr 0050.1.100.2018 Wójta GminyDobrzeń Wielki w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 639
 1713. Zarządzenie Nr 0050.1.129.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 639
 1714. Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 zmieniająca uchwałę Nr XXIX/222/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę ...
  Wyświetleń: 638
 1715. Zarządzenie nr 0050.1.157.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 października 2018r. w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia osób skazanych na karę ograniczenia wolności w celu wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele spo
  Wyświetleń: 638
 1716. Zarządzenie Nr 0050.1.47.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-04-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 638
 1717. Zarządzenie Nr 0050.1.99.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 638
 1718. Zarządzenie Nr 0050.1.152.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-10-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 637
 1719. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 636
 1720. Zarządzenie Nr 0050.1.110.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-09-2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach
  Wyświetleń: 636
 1721. Zarządzenie Nr 0050.1.6.2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 635
 1722. Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji
  Wyświetleń: 634
 1723. Zarządzenie Nr 0050.1.30.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-02-2018 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych
  Wyświetleń: 634
 1724. Zarządzenie Nr 0050.1.42.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-04-2019 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie ...
  Wyświetleń: 634
 1725. Zarządzenie Nr 0050.1.82.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 633
 1726. XXII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 632
 1727. Zarządzenie Nr 120.1.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-01-2021 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 632
 1728. Zarządzenie Nr 0050.1.136.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-10-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 630
 1729. Zarządzenie Nr 0050.1.119.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-09-2019 w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych na rzecz Publicznego Przedszkola w Chróścicach
  Wyświetleń: 629
 1730. Zarządzenie Nr 120.19.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 628
 1731. Zarządzenie Nr 0050.1.68.2019 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 24-06-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 627
 1732. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki-4”
  Wyświetleń: 626
 1733. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chróścice
  Wyświetleń: 625
 1734. Zarządzenie Nr 0050.1.88.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 625
 1735. II sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 623
 1736. Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 622
 1737. Zarządzenie Nr 0050.1.67.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 622
 1738. Zarządzenie Nr 0050.1.63.2018 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 11-05-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 621
 1739. Zarządzenie Nr 120.15.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-05-2021 w sprawie naboru na wolne stanowisko referenta w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 620
 1740. Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-09-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
  Wyświetleń: 619
 1741. Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 618
 1742. Zarządzenie Nr 120.14.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-03-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 618
 1743. ORGAN PROWADZĄCY – GMINA DOBRZEŃ WIELKI OGŁASZA KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI W CHRÓŚCICACH I DOBRZENIU WIELKIM ORAZ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W CHRÓŚCICACH
  Wyświetleń: 616