Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
94374108718106978108791742307312969832254940000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
88123719968545289125111135785131577101113308834281978201116245782
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
603167170373529882968849781646949229730590590914207132477739
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
576765770253334447895108058673456505747646831516744879968683
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
750626814273577684836268168757489679144172638743686773362792
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
82851760911175069877594548987868974192135941799548310541581611
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9918711594610137585648949899194094827889449965210818393766107992
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
528904546749011488259378769610845008410189538879457728392725
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6372390051864207900297245986151078131026401003849899380916105276
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
307412885037887427593389138703409504105040144503056648470670
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
242911989920617190762032819945178721499523240227282045023347
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000001217870143241862920772
 1. Strona Główna BIP
  Wyświetleń: 513477
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 348132
 3. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 304785
 4. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 260520
 5. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 217813
 6. Przetargi do 31.12.2021r
  Wyświetleń: 206631
 7. Obwieszczenia Wójta
  Wyświetleń: 146928
 8. Organy gminy - stanowiący i wykonawczy
  Wyświetleń: 116976
 9. Wolne stanowiska
  Wyświetleń: 96033
 10. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 46446
 11. Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
  Wyświetleń: 45066
 12. Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 43193
 13. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2011r.
  Wyświetleń: 41791
 14. Przeterminowane leki
  Wyświetleń: 41553
 15. Współpraca z organizacjiami pozarządowymi
  Wyświetleń: 41255
 16. Kierownictwo Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 38135
 17. Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Gminnych
  Wyświetleń: 37610
 18. Sołectwa i sołtysi
  Wyświetleń: 36190
 19. Sprawozdania z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 36000
 20. Urząd Gminy - godziny pracy, telefony
  Wyświetleń: 35653
 21. Radni Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 35274
 22. Gminny Ośrodek Kultury (GOK)
  Wyświetleń: 34228
 23. Wójt i Zastępca Wójta
  Wyświetleń: 33851
 24. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 33641
 25. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Chróścicach
  Wyświetleń: 33409
 26. Urząd Gminy - Informacje Ogólne
  Wyświetleń: 33356
 27. Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 32842
 28. Skład Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 32539
 29. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 31117
 30. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)
  Wyświetleń: 30423
 31. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2012r.
  Wyświetleń: 30191
 32. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 29485
 33. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 29180
 34. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup
  Wyświetleń: 29168
 35. Komisje stałe Rady Gminy
  Wyświetleń: 28694
 36. Uchwała o utrzymaniu czystości i porządku
  Wyświetleń: 28392
 37. Niepubliczne Przedszkole w Dobrzeniu Małym
  Wyświetleń: 28305
 38. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 27922
 39. Publiczne Przedszkole w Chróścicach
  Wyświetleń: 27570
 40. Urząd Gminy - referaty, telefony
  Wyświetleń: 27366
 41. Katolickie Przedszkole Niepubliczne w Chróścicach
  Wyświetleń: 27126
 42. Zespół Niepublicznych Szkół w Kup
  Wyświetleń: 27030
 43. Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 26587
 44. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych
  Wyświetleń: 26140
 45. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 25928
 46. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2012r.
  Wyświetleń: 25737
 47. Ograniczenie prawa do informacji publicznej
  Wyświetleń: 25676
 48. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 25586
 49. Wybory ławników 2011
  Wyświetleń: 25335
 50. Sprawozdania
  Wyświetleń: 25145
 51. Ważne adresy dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 24907
 52. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
  Wyświetleń: 24671
 53. Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z autyzmem w Kup
  Wyświetleń: 24609
 54. Wykaz prowadzonych Rejestrów Publicznych
  Wyświetleń: 24474
 55. Statut Gminy
  Wyświetleń: 24398
 56. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 24309
 57. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 24290
 58. Wybory sołtysów i rad sołeckich
  Wyświetleń: 24172
 59. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2013r.
  Wyświetleń: 24104
 60. Regulamin konsultacji
  Wyświetleń: 23907
 61. Informacja dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 23812
 62. Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych
  Wyświetleń: 23713
 63. Zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych
  Wyświetleń: 23614
 64. Gminny Zespół - Ekonomiczno - Administracyjny Szkół (GZEAS)
  Wyświetleń: 23420
 65. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2013r.
  Wyświetleń: 23373
 66. Informacja o zawieszeniu/wznowieniu działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 23334
 67. Kanały technologiczne - informacje
  Wyświetleń: 23206
 68. Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 22992
 69. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 22821
 70. Program usuwania Azbestu
  Wyświetleń: 22799
 71. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2011r.
  Wyświetleń: 22793
 72. Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
  Wyświetleń: 22765
 73. Informacje Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 22706
 74. Internetowy Portal Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki (IPU)
  Wyświetleń: 22058
 75. Gminny Program Profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2010 – 2013
  Wyświetleń: 21923
 76. Kontrole
  Wyświetleń: 21879
 77. Projekty uchwał podlegająych konsultacjom społecznym i protokoły z konsultacji
  Wyświetleń: 21824
 78. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 21813
 79. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 21590
 80. Budżet 2011r.
  Wyświetleń: 21589
 81. Pobierz programy
  Wyświetleń: 21371
 82. Budżet 2012r.
  Wyświetleń: 21234
 83. Zaświadczenie o aktualnym wpisie do ewidencji
  Wyświetleń: 21094
 84. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 20982
 85. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2014r.
  Wyświetleń: 20958
 86. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 20882
 87. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 20129
 88. Podmioty odbierające odpady komunalne
  Wyświetleń: 19693
 89. Budżet 2013r.
  Wyświetleń: 19289
 90. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 19099
 91. Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 18817
 92. Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu
  Wyświetleń: 18521
 93. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 18353
 94. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 18194
 95. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 18022
 96. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym
  Wyświetleń: 16828
 97. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 16215
 98. Przetargi Parafia Chróścice
  Wyświetleń: 15334
 99. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2014r
  Wyświetleń: 14625
 100. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 14561
 101. Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 14050
 102. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 13997
 103. Zapytanie ofertowe - wykonanie tablicy informacyjnej
  Wyświetleń: 13794
 104. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO NAJMU dz.967/134 DOBRZEŃ MAŁY
  Wyświetleń: 12791
 105. Gminna Baza Nauczycieli poszukujących pracy
  Wyświetleń: 12765
 106. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2015r.
  Wyświetleń: 12701
 107. Projekt uchwały współpracy z organizacjami pozarządowymi 2011
  Wyświetleń: 12450
 108. Transmisja obrad Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 12106
 109. Protokół z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 11979
 110. Gminny Program Profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 11862
 111. Zapytanie ofertowe - ogłoszenie w prasie
  Wyświetleń: 11371
 112. Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 11300
 113. Remont " starej szkoły" w Borkach
  Wyświetleń: 11297
 114. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - dz.237
  Wyświetleń: 11218
 115. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy - Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 11095
 116. Budowa przystani kajakowej w m. Czarnowąsy na rzece Mała Panew oraz w m. Borki na rzece Odra
  Wyświetleń: 10877
 117. Zapytanie ofertowe - ubezpieczenie sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 10473
 118. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 10450
 119. WYKAZ NIERUCHOMOŚĆI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY dz.1585/55
  Wyświetleń: 10354
 120. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 10349
 121. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2016r.
  Wyświetleń: 10343
 122. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2020r.
  Wyświetleń: 10209
 123. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza
  Wyświetleń: 10172
 124. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.3177/152 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 10110
 125. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 10079
 126. III publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości, działka 437/153, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 10028
 127. Konkurs ofert na realizacje zadania publicznego - Pielęgnacja osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w domu. Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza.
  Wyświetleń: 9950
 128. Zarządzenie w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych w stałych obwodach głosowania
  Wyświetleń: 9861
 129. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 9845
 130. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy Chróścice, Korfantego 1A
  Wyświetleń: 9845
 131. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2015r.
  Wyświetleń: 9840
 132. Wybory Prezydenta RP
  Wyświetleń: 9828
 133. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2018r.
  Wyświetleń: 9790
 134. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Chróścicach dz.1613/44
  Wyświetleń: 9762
 135. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 9759
 136. Zapytanie ofertowe - wykonanie naklejek
  Wyświetleń: 9726
 137. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2016/2017
  Wyświetleń: 9709
 138. Obwieszczenie w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 9686
 139. Dyrektor Zespołu Szkół w Chróścicach poszukuje pracownika na stanowisko konserwatora
  Wyświetleń: 9651
 140. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - dz.2247/312
  Wyświetleń: 9617
 141. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2017r.
  Wyświetleń: 9608
 142. Ogłoszenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 9597
 143. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza
  Wyświetleń: 9536
 144. Przebudowa budynku szkoły na budynek przedszkola wraz ze zmianą sposobu uzytkowania przy ulicy Szkolnej 11 w Chróścicach
  Wyświetleń: 9535
 145. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy oraz podnoszenie poziomu sportowego w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
  Wyświetleń: 9461
 146. Stan gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 9346
 147. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2019r.
  Wyświetleń: 9340
 148. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 9327
 149. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 9315
 150. Przebudowa drogi wewnętrznej w Dobrzeniu Małym dz. nr 959/143,1090/143,1092/143,1167/137
  Wyświetleń: 9315
 151. Uchwały w sprawie dostosowania do stanu faktycznego opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych w gminie
  Wyświetleń: 9298
 152. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU - LOKAL UŻYTKOWY w KUP
  Wyświetleń: 9295
 153. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza
  Wyświetleń: 9277
 154. Przebudowa dróg gminnych i wewnetrznych w miejscowościach: Chróściec, Kup, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 9257
 155. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chróścice - 2
  Wyświetleń: 9246
 156. PRZETARG na najem - lokal użytkowy przy ul. Szpitalnej 2, Kup
  Wyświetleń: 9161
 157. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Kup
  Wyświetleń: 9151
 158. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2011 roku
  Wyświetleń: 9149
 159. PRZETARG - sprzedaż dz.3177/152, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 9138
 160. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  Wyświetleń: 9133
 161. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 9128
 162. Referendum Ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 9127
 163. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
  Wyświetleń: 9123
 164. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO NAJMU - LOKAL UŻYTKOWY, Czarnowąsy, Dworcowa 5
  Wyświetleń: 9114
 165. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKALI UŻYTKOWYCH dz.119/1
  Wyświetleń: 9106
 166. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI dz.2185/459
  Wyświetleń: 9085
 167. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - dz.437/153
  Wyświetleń: 9049
 168. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2012: Rozwój i upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania – popularyzacja matematyki wśród dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 9027
 169. Ogłoszenie o przyjmowaniu Obywateli
  Wyświetleń: 9007
 170. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 8898
 171. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1682/275 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 8872
 172. Wykaz nieruchomości do najmu - lokal użytkowy Kup, ul. Szpitalna 5A
  Wyświetleń: 8816
 173. Przebudowa drogi wewnętrznej boczna od ul.Opolskiej w Dobrzeniu Małym dz.nr 1942/14,1943/14,1944/13,1946/13
  Wyświetleń: 8815
 174. Zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
  Wyświetleń: 8794
 175. II publiczny przetarg - nieruchomość w Brzeziu
  Wyświetleń: 8784
 176. Bieżące utrzymanie chodników, dróg, poboczy oraz oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych Gminy Dobrzeń Wielki w latach 2013-2014
  Wyświetleń: 8779
 177. Budżet 2015r.
  Wyświetleń: 8773
 178. WYKAZ NIERUCHOMOŚĆI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY dz.1631/48
  Wyświetleń: 8764
 179. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 sierpnia 2011 roku
  Wyświetleń: 8749
 180. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lutego 2011 roku
  Wyświetleń: 8737
 181. ogłoszenie o rokowaniach dz.237 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8726
 182. II publiczny przetarg ustny nieograniczony dz.437/153 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 8717
 183. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.32.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielkiz dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 8675
 184. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY dz.237
  Wyświetleń: 8659
 185. Przebudowa chodnika przy drodze gminnnej ul.Wspólnej w m. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8640
 186. ogłoszenie o II przetargu ograniczonym dz.237
  Wyświetleń: 8639
 187. Wybory Uzupełniające do Rady Gminy
  Wyświetleń: 8615
 188. PRZETARG na najem - lokal użytkowy przy ul. Dworcowej 5, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 8606
 189. II PRZETARG - sprzedaż lokalu 2, Opolska 5, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8576
 190. Rozbudowa sieci cieplnej wraz z przyłaczami w Dobrzeniu Wielkim ul.Drzymały
  Wyświetleń: 8555
 191. Wykaz nieruchomości do sprzedaży - dz.62/4 Świerkle
  Wyświetleń: 8555
 192. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
  Wyświetleń: 8540
 193. PRZETARG - sprzedaż dz.1682/275 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 8531
 194. WYKAZ NIERUCHOMOŚĆI DO SPRZEDAŻY działka 3149/337, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8530
 195. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 8523
 196. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - Czarnowąsy, Dobrzeń Wielki, Kup
  Wyświetleń: 8522
 197. PRZETARG - sprzedaż lokalu nr 2, Opolska 5, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8513
 198. Roboty budowlane w budynku OSP Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 8490
 199. II publiczny przetarg ustny nieograniczony dz.2247/312 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8477
 200. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Działki nr 481/59, 483/60, 485/53, 463/55, 704/55
  Wyświetleń: 8472
 201. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDŻY lokale mieszkalne przy ul. Kani 3-5 w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 8433
 202. II PRZETARG - sprzedaż dz.1682/275 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 8428
 203. Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość w Brzeziu
  Wyświetleń: 8410
 204. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY - dz.3160/419 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8396
 205. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - dz.2247/312 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8385
 206. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 8367
 207. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki
  Wyświetleń: 8357
 208. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
  Wyświetleń: 8345
 209. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1124/208, 1125/208 Chróścice, ul. Korfantego 41
  Wyświetleń: 8320
 210. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO NAJMU - LOKAL UŻYTKOWY, Czarnowąsy, ul. Dworcowa 1
  Wyświetleń: 8278
 211. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 8215
 212. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 8186
 213. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy w Dobrzeniu Wielkim, Namysłowska 97
  Wyświetleń: 8172
 214. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.811/118 Kup, ul. Miarki 3
  Wyświetleń: 8166
 215. WYBORY SAMORZĄDOWE 2018r.
  Wyświetleń: 8164
 216. III publiczny przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość niezabudowana w Brzeziu
  Wyświetleń: 8148
 217. Budowa placu zabaw Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 8125
 218. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 maja 2012 roku
  Wyświetleń: 8111
 219. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 8081
 220. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Referacie Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
  Wyświetleń: 8058
 221. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.2247/312 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8036
 222. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 stycznia 2011 roku
  Wyświetleń: 8022
 223. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDŻY lokale mieszkalne przy ul. Opolskiej 5 w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 8016
 224. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 8011
 225. PRZETARG na najem - lokal użytkowy przy ul. Dworcowej 1, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 8010
 226. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy dz.18 Borki
  Wyświetleń: 8007
 227. PRZETARG - sprzedaż lokalu 5, Opolska 5, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7981
 228. Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 7955
 229. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne nr 2, 5 przy ul Opolskiej 5, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7937
 230. II PRZETARG - sprzedaż lokalu 5, Opolska 5, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7935
 231. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 kwietnia 2011 roku
  Wyświetleń: 7930
 232. Informacje o zgromadzeniach
  Wyświetleń: 7919
 233. Remonty nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w latach 2013-2014
  Wyświetleń: 7896
 234. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - część dz.893/125, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 7867
 235. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2011 roku
  Wyświetleń: 7866
 236. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7854
 237. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDŻY – Lokale mieszkalne w Czarnowąsach, ul. Dworcowa 9
  Wyświetleń: 7854
 238. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.745/27 Kup
  Wyświetleń: 7835
 239. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 lipca 2011 roku
  Wyświetleń: 7789
 240. Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 7754
 241. Ogłoszenie - konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 7753
 242. Przetarg na sprzedaż nieruchomości - dz.62/4 Świerkle
  Wyświetleń: 7751
 243. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 kwietnia 2011 roku
  Wyświetleń: 7738
 244. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 marca 2011 roku
  Wyświetleń: 7681
 245. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY - dz.404/233 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 7671
 246. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDŻY - dz.945/36 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7641
 247. PRZETARG - sprzedaż 1/2 cz. dz.1124/208, 1125/208, Chróścice, Korfantego 41
  Wyświetleń: 7618
 248. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 maja 2011 roku
  Wyświetleń: 7605
 249. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7591
 250. III PRZETARG - sprzedaż dz.1682/275 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 7582
 251. Przebudowa ulicy Łąkowej w Borkach wraz z odwodnieniem i oświetleniem
  Wyświetleń: 7545
 252. Budżet 2016r.
  Wyświetleń: 7518
 253. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 7517
 254. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 lutego 2011 roku
  Wyświetleń: 7506
 255. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z/s. w Kup
  Wyświetleń: 7503
 256. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lutego 2011 roku
  Wyświetleń: 7493
 257. Protokół z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 7486
 258. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2013
  Wyświetleń: 7486
 259. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 7484
 260. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2013
  Wyświetleń: 7461
 261. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobrzeniu Wielkim - ul.Drzymały
  Wyświetleń: 7419
 262. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.816/36 Kup
  Wyświetleń: 7390
 263. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 września 2011 roku
  Wyświetleń: 7343
 264. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 kwietnia 2011 roku
  Wyświetleń: 7342
 265. Ogłoszenie o wyłożeniu planu
  Wyświetleń: 7338
 266. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 7312
 267. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY dz.18 Borki
  Wyświetleń: 7281
 268. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie kandydatów, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko referenta w Referacie Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
  Wyświetleń: 7263
 269. II PRZETARG - sprzedaż 1/2 cz.dz.1124/208, 1125/208, Chróścice, ul. Korfantego 41
  Wyświetleń: 7239
 270. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 7230
 271. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2013r
  Wyświetleń: 7225
 272. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 lipca 2012 roku
  Wyświetleń: 7219
 273. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 stycznia 2013 roku
  Wyświetleń: 7196
 274. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 7194
 275. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013
  Wyświetleń: 7168
 276. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o przystąpieniu do poszerzenia granic opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki
  Wyświetleń: 7149
 277. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 marca 2013 roku
  Wyświetleń: 7131
 278. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1692/255 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7127
 279. Zarządzenie nr 0050.1.63.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z/s. w Kup
  Wyświetleń: 7097
 280. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wyświetleń: 7030
 281. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 7028
 282. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2016r.
  Wyświetleń: 7020
 283. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 lutego 2011
  Wyświetleń: 6991
 284. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 6990
 285. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 6964
 286. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 6933
 287. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 marca 2012 roku
  Wyświetleń: 6913
 288. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6877
 289. ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wyświetleń: 6875
 290. Ogłoszenie konkursu ofert
  Wyświetleń: 6846
 291. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 6838
 292. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki
  Wyświetleń: 6838
 293. Budżet
  Wyświetleń: 6826
 294. Przebudowa kanalizacji sanitarnej na Placu Klasztornym w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 6757
 295. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 6693
 296. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 sierpnia 2012 roku
  Wyświetleń: 6662
 297. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 lipca 2012 roku
  Wyświetleń: 6651
 298. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 Lipca 2012 roku
  Wyświetleń: 6649
 299. Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie pod nazwą „ Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki”
  Wyświetleń: 6644
 300. UCHWAŁA
  Wyświetleń: 6636
 301. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 6622
 302. Rozbudowa pawilonu szatniowego wraz z zapleczem w Chróściach
  Wyświetleń: 6607
 303. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 lipca 2012 roku
  Wyświetleń: 6605
 304. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 grudnia 2012 roku
  Wyświetleń: 6591
 305. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 stycznia 2013 roku
  Wyświetleń: 6589
 306. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 czerwca 2012 roku
  Wyświetleń: 6589
 307. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 6582
 308. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 6566
 309. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 6476
 310. Rozbudowa ul.Kochanowskiego w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 6467
 311. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 6466
 312. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania o przesłaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu wniosku o wrażenie opinii
  Wyświetleń: 6460
 313. Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich w miejscowości Dobrzeń Wielki i ul. Stawy w miejscowości Chróścice OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  Wyświetleń: 6456
 314. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji
  Wyświetleń: 6451
 315. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie wystąpienia o opinię
  Wyświetleń: 6442
 316. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 6375
 317. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 6359
 318. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 6341
 319. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2021r.
  Wyświetleń: 6334
 320. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 kwietnia 2012 roku
  Wyświetleń: 6308
 321. Odwołanie zapytania ofertowego
  Wyświetleń: 6305
 322. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012
  Wyświetleń: 6288
 323. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 czerwca 2012 roku
  Wyświetleń: 6287
 324. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publiczneog w roku 2014
  Wyświetleń: 6274
 325. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 maja 2012 roku
  Wyświetleń: 6268
 326. Budowa drogi ulicy Słonecznej i wewnętrznej w miejscowości Krzanowice etap I
  Wyświetleń: 6262
 327. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.81/18, 82/18 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 6219
 328. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 6202
 329. III PRZETARG - sprzedaż 1/2 części dz.1124/208, 1125/208, Chróścice, ul. Korfantego 41
  Wyświetleń: 6185
 330. Wybory ławników na kadencję 2016-2019
  Wyświetleń: 6182
 331. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czarnowąsach - instalacje elektryczne pracowni komputerowej
  Wyświetleń: 6178
 332. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2012 roku
  Wyświetleń: 6151
 333. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 marca 2012 roku
  Wyświetleń: 6151
 334. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie rozpoczęcia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w postępowaniu w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6140
 335. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 stycznia 2013 roku
  Wyświetleń: 6123
 336. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 grudnia 2012 roku o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6092
 337. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 6071
 338. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie wszczęcia postępowania dla przedsięwzięcia pn. "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy drogi powiatowej nr 1702 O Czarnowąsy - Brynica od km 2+015 do km 5+032"
  Wyświetleń: 6064
 339. Przebudowa ul.Sienkiewicza i odcinka ul.Kwaśnej w m. Chróścice - etap I
  Wyświetleń: 5984
 340. KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW
  Wyświetleń: 5976
 341. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 października 2013 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5967
 342. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2020r
  Wyświetleń: 5964
 343. Budowa drogi gminnej ulicy Wąskiej w m. Czarnowąsy
  Wyświetleń: 5950
 344. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2017/2018
  Wyświetleń: 5949
 345. Budżet 2017r.
  Wyświetleń: 5888
 346. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 5868
 347. ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wyświetleń: 5866
 348. Nabór na stanowisko głównego księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 5845
 349. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5778
 350. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 5661
 351. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2019r
  Wyświetleń: 5643
 352. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 marca 2015r.
  Wyświetleń: 5569
 353. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 5530
 354. Informacja o sposobie zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
  Wyświetleń: 5490
 355. Bieżące utrzymanie chodników , dróg, poboczy oraz oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 5487
 356. Dostawa energi elektrycznej dla Gminy Dobrzeń Wielki do dnia 31.12.2016r.
  Wyświetleń: 5419
 357. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji Odkrywkowego Zakładu Górniczego "CHRÓŚCICE-SIOŁKOWICE"
  Wyświetleń: 5406
 358. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2018r
  Wyświetleń: 5381
 359. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2015
  Wyświetleń: 5376
 360. Przebudowa drogi wewnętrznej( boczna od ulicy Namysłowskiej) dz. Nr 1494/8, 1172/11, 1144/13 k.4 w m. Dobrzeń Wielki Przebudowa drogi wewnętrznej( boczna od ulicy Namysłowskiej) wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem - dz. Nr225/54, 1262/55,
  Wyświetleń: 5364
 361. Przebudowa oraz rozbudowa sieci cieplnej w Czarnowąsach ul.Wierzbowa i Jaśminowa
  Wyświetleń: 5363
 362. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5349
 363. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014
  Wyświetleń: 5341
 364. Rozbudowa Zespołu Szkół w Czarnowąsach- dostawa i montaż okien aluminiowych o odporności ogniowej EI-120
  Wyświetleń: 5341
 365. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2017r
  Wyświetleń: 5340
 366. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 5324
 367. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne przy ul. Powstańców Śląskich 3, Chróścice
  Wyświetleń: 5312
 368. Modernizacja sali wiejskiej w Dobrzeniu Małym
  Wyświetleń: 5294
 369. Budowa drogi ulicy Wierzbowej w miejscowości Czarnowąsy
  Wyświetleń: 5283
 370. PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 5267
 371. OGŁOSZENIE O KONKURSIE
  Wyświetleń: 5253
 372. Budowa drogi gminnej ul.Jańskiego w Dobrzeniu Wielkim wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami.
  Wyświetleń: 5185
 373. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 5172
 374. Budowa drogi gminnej ulicy św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 5142
 375. O B W I E S Z C Z E N I E
  Wyświetleń: 5089
 376. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1613/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 5041
 377. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 5006
 378. Budowa sieci cieplnej w Czarnowąsach-rejon ulicy Różanej wraz z przyłaczmi do 7 budynków mieszkalnych
  Wyświetleń: 4984
 379. Dotacje dla przedszkoli
  Wyświetleń: 4979
 380. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.413/169 Brzezie
  Wyświetleń: 4958
 381. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.942/122 Kup
  Wyświetleń: 4939
 382. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.608/129 Brzezie
  Wyświetleń: 4928
 383. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.2247/312 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4917
 384. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 4895
 385. Remonty dróg tłuczniowych w m. Chróścice, Kup,Czarnowąsy, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4872
 386. Bezpieczny i punktualny dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu gminy Dobrzeń Wielki do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 4834
 387. Remont dróg tłuczniowych w m. Dobrzeń Wielki i m. Czarnowąsy
  Wyświetleń: 4822
 388. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.51,52 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 4820
 389. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - 7 działek w Brzeziu
  Wyświetleń: 4818
 390. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.562/82 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4817
 391. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zadania:1.Budowa drogi gminnej Brzezie-Dobrzeń Wielki.2.Budowa drogi ul.Reja w Dobrzeniu Wielkim.3.Rozbudowa drogi gminnej ul.Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim, wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego.
  Wyświetleń: 4807
 392. II PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz.2247/312 Dobrzeń Wielki, ul. Opolska 4
  Wyświetleń: 4801
 393. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  Wyświetleń: 4799
 394. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokale użytkowe
  Wyświetleń: 4798
 395. I PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz. 1095/119 Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 4784
 396. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.942/122, 948/122 Kup
  Wyświetleń: 4782
 397. Wybory ławników
  Wyświetleń: 4739
 398. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 4735
 399. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - Czarnowąsy, Dobrzeń Wielki, Kup
  Wyświetleń: 4730
 400. Wybory do Sejmu i Senatu RP
  Wyświetleń: 4717
 401. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia Konkursów na stanowisko Dyrektorów placówek oświatowych gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4716
 402. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 4641
 403. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - 46 nieruchomości w obrębach Czarnowąsy, Borki, Krzanowice, Świerkle, Brzezie
  Wyświetleń: 4640
 404. Remont i docieplenie dachu budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 20
  Wyświetleń: 4610
 405. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4574
 406. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.221 Chróścice
  Wyświetleń: 4537
 407. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1110/145, 1073/145 Chróścice
  Wyświetleń: 4531
 408. INFORMACJA WOJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI O ZGROMADZENIU
  Wyświetleń: 4528
 409. Zakup zamknięcia mobilnego w ilości 1 szt. wraz z elementami do składowania w ramach inwestycji pn. Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200 do 163+700 Etap II- część B
  Wyświetleń: 4525
 410. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4515
 411. Wykonanie uzupełniającego otworu studziennego dla potrzeb ujęcia wody wodociągu grupowego " Czarnowasy"
  Wyświetleń: 4514
 412. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.3191/446 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4507
 413. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1651/208 Chróścice
  Wyświetleń: 4477
 414. Rozbudowa obiektu zaplecza sportowego w Borkach o magazyn na sprzęt sportowy
  Wyświetleń: 4439
 415. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016
  Wyświetleń: 4423
 416. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - sale wiejskie w Borkach i Kup
  Wyświetleń: 4395
 417. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 4389
 418. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 4372
 419. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2015.
  Wyświetleń: 4367
 420. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 4354
 421. Budowa ulicy wewnetrznej-boczna od ul.Armii Ludowej w m. Krzanowice
  Wyświetleń: 4333
 422. Zakup zamknięć mobilnych w ilości 25 szt.wraz z elementami do ich składania w ramach inwestycji pn.Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200 do 163+700 Etap II-część B
  Wyświetleń: 4329
 423. PRZETARG ograniczony na sprzedaż nieruchomości - dz.477/233 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 4294
 424. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1274/182 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4276
 425. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1014/24, 1238/70 Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 4254
 426. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1776/62 Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 4247
 427. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017
  Wyświetleń: 4245
 428. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy w Kup, Szpitalna 2
  Wyświetleń: 4242
 429. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4225
 430. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale w Kup, Brynicka 29
  Wyświetleń: 4222
 431. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4202
 432. Budowa węzła cieplnego, przyłącza niskich parametrów oraz instalacja centralnego ogrzewania w Czarnowąsach Pl.Klasztorny budynek mieszkalny 10,12,14
  Wyświetleń: 4193
 433. II PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal nr 2, przy ul. Brynickiej 29, Kup
  Wyświetleń: 4190
 434. Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Kośnego w Chróścicach
  Wyświetleń: 4170
 435. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy (najmu) - lokal użytkowy w Chróścicach, Korfantego 1A
  Wyświetleń: 4164
 436. INFORMACJA WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI O ZGROMADZENIU
  Wyświetleń: 4147
 437. Remont świetlicy w Czarnowąsach: wykonanie nawierzchni z koski betonowej oraz malowanie elewacji budynku gospodarczego
  Wyświetleń: 4143
 438. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Kup, Miarki 9
  Wyświetleń: 4092
 439. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.472/227 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 4077
 440. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 477/233 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 4060
 441. 1) Przebudowa drogi ul.Krasickiego w Dobrzeniu Wielkim. 2) Przebudowa ul.Wspólnej w Dobrzeniu Wielkim w zakresie przebudowy chodnika
  Wyświetleń: 4050
 442. Wykonanie usług geodezyjnych w latach 2014-2016 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4042
 443. PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal nr 2, ul. Miarki 9, Kup
  Wyświetleń: 4022
 444. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki 2721/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 4020
 445. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.478/236, 479/236, 480/236 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 4016
 446. Lista osób, które złożyły oferty w naborze na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 4010
 447. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal w Kup, Szpitalna 5A
  Wyświetleń: 4008
 448. PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny w Kup, Brynicka 29
  Wyświetleń: 3983
 449. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - 2 lokale w Kup, Miarki 9
  Wyświetleń: 3977
 450. Informacja o zgromadzeniach
  Wyświetleń: 3976
 451. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 3931
 452. Naprawa pobocza drogi gminnej ul.Norweska wraz z częściową zabudową rowu i przygotowaniem podłoża pod zatokę postojową
  Wyświetleń: 3924
 453. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - do najmu - lokal w Chróścicach, Korfantego 1A
  Wyświetleń: 3918
 454. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBRZENIU WIELKIM
  Wyświetleń: 3905
 455. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1673/47 Chróścice
  Wyświetleń: 3902
 456. Zimowe utrzymanie dróg gminy Dobrzeń Wielki w sezonie 2014/2015 i 2015/2016
  Wyświetleń: 3901
 457. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.677/143 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3875
 458. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.2721/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3875
 459. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3837
 460. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3834
 461. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.2717/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3818
 462. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2018/2019
  Wyświetleń: 3804
 463. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.2246/312 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3775
 464. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.3178/152 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3770
 465. Przydatne adresy www
  Wyświetleń: 3759
 466. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 marca 2014 roku
  Wyświetleń: 3752
 467. II PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz. 2716/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3729
 468. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017
  Wyświetleń: 3728
 469. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż dz.2716/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3722
 470. Informacje o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 3706
 471. Usługi edukacyjne mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie w roku szkolnym 2014/2015 programu rozwojowego w LO w gminie Dobrzeń W.
  Wyświetleń: 3670
 472. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3658
 473. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł,
  Wyświetleń: 3641
 474. Nabór na stanowisko głównego księgowego w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 3631
 475. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019r.
  Wyświetleń: 3626
 476. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 3615
 477. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z częścią kosztorysową na zadanie: Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 457 Dobrzeń Wielki- Brzeg na odcinku Chróścice- Stare Siołkowice
  Wyświetleń: 3604
 478. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.2716/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3599
 479. Remonty dróg gminnych na terenie gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3596
 480. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wieli z dnia 25 sierpnia 2014 roku informujące strony postępowania o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3593
 481. Informacja o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 3586
 482. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 3581
 483. Rzymsko-Katolicka Parafia św. Jadwigi: Odrestaurowanie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Św. Jadwigi w Chróścicach wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
  Wyświetleń: 3569
 484. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3567
 485. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2016
  Wyświetleń: 3553
 486. Adaptacja pomieszczeń na cele administracyjne budynku w Dobrzeniu Wielkim przy ul.Kościelnej 5- etap I
  Wyświetleń: 3548
 487. II PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal nr 2, ul. Miarki 9, Kup
  Wyświetleń: 3545
 488. III PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal nr 2,Brynicka 29, Kup
  Wyświetleń: 3544
 489. Usługi edukacyjne mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie w roku szk.2014/2015 programu rozwojowego w 4 szk.gim.w gminie Dobrzeń
  Wyświetleń: 3544
 490. Porozumienia
  Wyświetleń: 3516
 491. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3501
 492. Raport o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018
  Wyświetleń: 3484
 493. Nabór na stanowisko głównego księgowego w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 3456
 494. Wybory Prezydenta RP 2020
  Wyświetleń: 3454
 495. PRZETARG na wynajem lokalu - Kup, Szpitalna 2
  Wyświetleń: 3448
 496. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy Kup, Szpitalna 2
  Wyświetleń: 3448
 497. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 3440
 498. IV PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal nr 2, ul. Brynicka 29, Kup
  Wyświetleń: 3424
 499. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 sierpnia 2014 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3421
 500. II PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz.2721/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3386
 501. Kluby Radnych
  Wyświetleń: 3377
 502. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 3374
 503. Obwieszczenie Wójta gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 września 2014 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3374
 504. Budowa drogi gminnej od ul.Wolności do terenów inwestycyjnych w Czarnowąsach współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskieg na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 3372
 505. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3371
 506. Nabór na stanowisko głównego księgowego
  Wyświetleń: 3363
 507. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.2840/280 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3362
 508. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.3199/280 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3354
 509. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3353
 510. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Związku Gmin Dolna Mała Panew
  Wyświetleń: 3346
 511. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko głównego księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 3336
 512. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich
  Wyświetleń: 3334
 513. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 sierpnia 2014 roku w sprawie przesłania wniosku o opinię
  Wyświetleń: 3314
 514. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3290
 515. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.623/12 Brzezie
  Wyświetleń: 3289
 516. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 3287
 517. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 3282
 518. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 czerwca 2014 roku informujące strony postępowania o wystąpieniu o opinię
  Wyświetleń: 3256
 519. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (05.12.2016) - 3 lokale mieszkalne przy Pl. Klasztornym w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 3250
 520. Budżet 2018
  Wyświetleń: 3242
 521. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.112, 113, 977/114, 1562/114, 1563/114, 1457/194 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3237
 522. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3227
 523. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3227
 524. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1899/182 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3222
 525. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 sierpnia 2014 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 3217
 526. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (18.11.2016) - dz.58/2, 62/7 Świerkle, 251/165, 413/169, 518/195, 655/79, 745/79, 746/79 Brzezie
  Wyświetleń: 3217
 527. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy, Kup Szpitalna 5A
  Wyświetleń: 3216
 528. OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
  Wyświetleń: 3210
 529. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 sierpnia 2014 roku w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3210
 530. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3205
 531. Sprawozdania finansowe za 2018r.
  Wyświetleń: 3197
 532. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (22.11.2016) - dz.1156/160, 895/231, 896/231 Borki, 668/197, 669/197, 1404/195, 809/194 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3191
 533. Nabór na stanowisko informatyka w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 3180
 534. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3173
 535. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (28.11.2016) - dz.499 Krzanowice, 466, 468, 59/1 Świerkle, 1674/208 Chróścice
  Wyświetleń: 3167
 536. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 czerwca 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 3162
 537. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2021r
  Wyświetleń: 3162
 538. Obwieszczenie Wójta gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 września 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3148
 539. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3144
 540. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (23.11.2016) - dz.371/2 Krzanowice, 623/12, 31, 60, 200/61, 751/59, 728/62, 750/59, 727/62, 735/65, 736/65 Brzezie
  Wyświetleń: 3142
 541. PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz.2840/280 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3123
 542. Wybory do Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3122
 543. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1076/53 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3115
 544. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 października 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich
  Wyświetleń: 3096
 545. Obwieszczenie Starosty Opolskiego
  Wyświetleń: 3091
 546. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokal nr 1, ul. Kani 3, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3088
 547. PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz. 460 Krzanowice
  Wyświetleń: 3084
 548. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 września 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3074
 549. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 3071
 550. PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz.3199/280 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3070
 551. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (24.11.2016) - dz. 27, 28, 393/151, 1082/134, 132, 1892/141, 1893/141 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3068
 552. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3062
 553. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 maja 2015 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 3058
 554. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3057
 555. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 maja 2015 roku informujące strony postępowania o przesłaniu wniosku o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3048
 556. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3046
 557. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - 3 lokale mieszkalne, Plac Klasztorny 10-14, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3042
 558. OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
  Wyświetleń: 3040
 559. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3040
 560. Przetarg na sprzedaż nieruchomości - dz.167 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3029
 561. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3028
 562. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 września 2014 rok w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa.
  Wyświetleń: 3018
 563. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3015
 564. III PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny 2, Kup, Miarki 9
  Wyświetleń: 3014
 565. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 2997
 566. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1122/208 Chróścice
  Wyświetleń: 2995
 567. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2993
 568. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 649/180 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2993
 569. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 czerwca 2015 roku informujący strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2988
 570. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2983
 571. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2014 roku informujące strony postępowania o wystąpieniu o opinie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2977
 572. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 lipca 2014 roku - zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2973
 573. Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Kośnego w Chróścicach
  Wyświetleń: 2971
 574. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.439/131 Brzezie
  Wyświetleń: 2969
 575. Nabór na stanowisko głównego księgowego w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2967
 576. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1095/119 Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 2960
 577. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 2944
 578. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (21.11.2016) - dz.130/17, 81/18, 82/18, 354/201, 1312/110, 1243/112, 2441/292 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2939
 579. Rozbudowa dróg gminnych ul.Cebuli i Piaskowej w m. Chróścice
  Wyświetleń: 2925
 580. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2924
 581. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Czarnowąsach, Dworcowa 5
  Wyświetleń: 2918
 582. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokal nr 1, Dworcowa 9, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2917
 583. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.213 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2902
 584. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Czarnowąsach, Plac Klasztorny 8
  Wyświetleń: 2900
 585. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz. 1153/9 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2894
 586. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie przesłania wniosków o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2891
 587. Zapytanie Ofertowe
  Wyświetleń: 2890
 588. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (25.11.2016) - dz.175/46, 1307/66, 486/180 Borki, 439, 731 Krzanowice
  Wyświetleń: 2887
 589. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2880
 590. Modernizacja Sali widowiskowo- treningowej z zapleczem technicznym etap I – Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2873
 591. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 2873
 592. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 sierpnia 2015 roku informujące strony postępowania o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2864
 593. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 czerwca 2015 roku w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2861
 594. II przetarg ustny ograniczny - sprzedaż dz.1674/208 Chróścice
  Wyświetleń: 2860
 595. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2858
 596. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1559/40 Chróścice
  Wyświetleń: 2856
 597. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 1675/208 Chróścice
  Wyświetleń: 2856
 598. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 12 października 2015 roku w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2851
 599. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 2848
 600. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2844
 601. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 2840
 602. Rozbudowa dróg gminnych ul. Cebuli i Piaskowej w miejscowości Chróścice
  Wyświetleń: 2839
 603. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Czarnowąsach, Dworcowa 1
  Wyświetleń: 2837
 604. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 grudnia 2015 roku w informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2836
 605. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 października 2015 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2812
 606. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 1890/141 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2810
 607. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2790
 608. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 września 2015 roku w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2788
 609. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 czerwca 2015 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2784
 610. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 320/10 Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 2784
 611. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 2780
 612. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 2780
 613. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Centrum Usług Wspólnych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2770
 614. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 2821/231 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2767
 615. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 kwietnia 2015 roku o przesłaniu wniosku o wyrażenie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 2758
 616. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (17.11.2016) - dz.298/4 Czarnowąsy, dz. 13/4, 13/6, 62/4, 62/6, 56/4 Świerkle
  Wyświetleń: 2754
 617. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2019/2020
  Wyświetleń: 2749
 618. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 2746
 619. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Czarnowąsach, Wolności 19
  Wyświetleń: 2746
 620. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 1374/63, 1375/63 Chróścice
  Wyświetleń: 2730
 621. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
  Wyświetleń: 2727
 622. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 sierpnia 2015 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2724
 623. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 343/2 Świerkle
  Wyświetleń: 2723
 624. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 lutego 2017 r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie
  Wyświetleń: 2715
 625. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 lipca 2015 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2692
 626. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 2677
 627. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 października 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich
  Wyświetleń: 2676
 628. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 lipca 2015 roku informujące strony postępowania o przesłaniu do RDOŚ i PPIS wniosku o opinię w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2668
 629. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2668
 630. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 października 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2644
 631. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 1674/208 Chróścice
  Wyświetleń: 2643
 632. Informacja dot. dowozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych do i z placówek oświatowych.
  Wyświetleń: 2633
 633. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 października 2015 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2627
 634. Budżet 2019
  Wyświetleń: 2622
 635. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę
  Wyświetleń: 2622
 636. KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KUP
  Wyświetleń: 2616
 637. Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Brzegowej w miejscowości Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 2616
 638. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 2605
 639. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.460 Krzanowice
  Wyświetleń: 2596
 640. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko specjalisty w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2588
 641. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 września 2015 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2586
 642. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 kwietnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2583
 643. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 2583
 644. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016
  Wyświetleń: 2583
 645. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2580
 646. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2575
 647. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 kwietnia 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 2574
 648. Nabór na stanowisko specjalisty w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2568
 649. Modernizacja energetyczna budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2565
 650. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 lipca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2564
 651. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 lipca 2015 roku informujące strony postępowania o przesłaniu do RDOŚ i PPIS prośby o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2561
 652. PRZETARG na najem - lokal użytkowy Kup, Rynek 13
  Wyświetleń: 2553
 653. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 września 2015 roku w sparwie wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2539
 654. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1700/41 Chróścice
  Wyświetleń: 2527
 655. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 2523
 656. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 października 2015 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 2510
 657. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2510
 658. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 maja 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzj o środowiskowych uwarunkowanich
  Wyświetleń: 2505
 659. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 grudnia 2017r.
  Wyświetleń: 2470
 660. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym
  Wyświetleń: 2467
 661. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 – ul. Wrocławska w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 454 – ul. Namysłowska do budynku nr 32 w m. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2464
 662. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 kwietnia 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 2459
 663. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 września 2015 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2459
 664. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 stycznia 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2458
 665. Ogłoszenie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścicach o wolnym stanowisku pracy
  Wyświetleń: 2451
 666. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Kup, Miarki 9
  Wyświetleń: 2445
 667. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2442
 668. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w siłownią plenerową, strefą relaksu oraz placem zabaw o charakterze sprawnościowym w Dobrzeniu Wielkim i w Chróścicach
  Wyświetleń: 2440
 669. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2440
 670. Przedszkola na wymiar
  Wyświetleń: 2439
 671. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 maja 2016r.
  Wyświetleń: 2438
 672. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - do dzierżawy - dz. 942/122, 948/122 Kup
  Wyświetleń: 2435
 673. Nabór na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2427
 674. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży
  Wyświetleń: 2424
 675. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 września 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2422
 676. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 lutego 2017 r. o przeprowadzeniu oględzin drzew
  Wyświetleń: 2414
 677. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 2414
 678. Konkursy na stanowiska dyrektorów Publicznych Przedszkoli w Chróścicach i Dobrzeniu wielkim oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 2408
 679. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 maja 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 2408
 680. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 września 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2407
 681. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie wydania decyzji odmawiającej wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich
  Wyświetleń: 2395
 682. Rozbudowa drogi gminnej ulicy Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2389
 683. Przetarg ustny ograniczony - sprzedaż dz.1675/208 Chróścice
  Wyświetleń: 2387
 684. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2373
 685. O B W I E S Z C Z E N I E
  Wyświetleń: 2371
 686. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 grudnia 2016 r. o przeprowadzeniu oględzin drzew
  Wyświetleń: 2370
 687. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal w Kup, Szpitalna 5A
  Wyświetleń: 2369
 688. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy w Kup, Rynek 13
  Wyświetleń: 2366
 689. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2360
 690. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2349
 691. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 2349
 692. Zarządzenie Nr 0050.1.23.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2342
 693. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 2337
 694. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz. 1692/255 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2333
 695. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 stycznia 2017 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzewa
  Wyświetleń: 2329
 696. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 maja 2016 roku informujące o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2328
 697. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2324
 698. PRZETARG ustny nieograniczony - lokal nr 2 przy ul. Miarki 9, Kup
  Wyświetleń: 2322
 699. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2322
 700. PRZETARG ustny nieograniczony - najem lokalu użytkowego, Dobrzeń Wielki, Namysłowska 44
  Wyświetleń: 2321
 701. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI - 5
  Wyświetleń: 2318
 702. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 marca 2016 roku informujące strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2315
 703. ZAPYTANIE OFERTOWE na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
  Wyświetleń: 2313
 704. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.472/227 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2310
 705. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 lutego 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 2305
 706. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2303
 707. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2302
 708. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - 2 lokale w Kup, Miarki 9
  Wyświetleń: 2301
 709. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko specjalisty w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2300
 710. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2295
 711. Rozbudowa drogi gminnej ul. Szpitalnej w Kup wraz z rozbudową części ul. Karola Miarki
  Wyświetleń: 2293
 712. Budowa parkingu w m. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2292
 713. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 sierpnia 2016 roku informujące strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich
  Wyświetleń: 2292
 714. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 września 2016 r. o przeprowadzeniu oględzin drzew
  Wyświetleń: 2292
 715. Nabór na stanowisko specjalisty w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2286
 716. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 listopada 2015 roku informujące strony postępowania o przesłaniu wniosku w sprawie opinii o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2282
 717. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2020/2021
  Wyświetleń: 2274
 718. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lok.2 przy ul. Miarki 9, Kup
  Wyświetleń: 2263
 719. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 477/233 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2262
 720. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 kwietnia 2016 roku w informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2250
 721. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 kwietnia 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2247
 722. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 2240
 723. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż dz.2716/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2240
 724. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie wydania decyzj o środowiskowych uwarunkowanich
  Wyświetleń: 2239
 725. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 2225
 726. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 2222
 727. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki 2721/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2218
 728. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 2217
 729. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - do najmu - lokal w Chróścicach, Korfantego 1A
  Wyświetleń: 2216
 730. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 marca 2016 roku informujące strony postępowania o przesłaniu wniosku o wyrażenie opinii.
  Wyświetleń: 2213
 731. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie wydanych opinii przez RDOŚ i PPIS w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarubnkowaniach
  Wyświetleń: 2206
 732. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 września 2016 roku informujące strony postępowania o otrzymanych opniniach i o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2205
 733. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 2203
 734. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 września 2016 roku informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2203
 735. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 stycznia 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2199
 736. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.837/120 Kup
  Wyświetleń: 2190
 737. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim z dnia 18 września 2018 r.
  Wyświetleń: 2189
 738. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2175
 739. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.2246/312 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2167
 740. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania opinii przez RDOŚ w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarubnkowaniach
  Wyświetleń: 2165
 741. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 grudnia 2016 r. o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 2163
 742. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale w Kup, Brynicka 29
  Wyświetleń: 2156
 743. Modernizacja Sali widowiskowo- treningowej z zapleczem technicznym etap I – Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2154
 744. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 września 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2154
 745. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 marca 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 2150
 746. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 kwietnia 2018 r. o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa, odmowie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa oraz umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
  Wyświetleń: 2137
 747. Budżet 2020
  Wyświetleń: 2133
 748. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 marca 2016 roku informujące strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2127
 749. Rozwój infrastruktury sportowej kąpieliska Balaton w Dobrzeniu Wielkim, polegający na dostawie i montażu zjeżdżalni wodnej oraz modernizacji boiska do siatkówki plażowej.
  Wyświetleń: 2126
 750. Remont placu przy OSP w m. Chróścice dz. nr 1151/298
  Wyświetleń: 2114
 751. Rozbudowa drogi gminnej ulicy Korfantego w miejscowości Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2112
 752. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 sierpnia 2016 roku informujące strony postępowania o wszczęciu postepowania w sproawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 2110
 753. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy- 3
  Wyświetleń: 2101
 754. Remont odcinka drogi gminnej ul. Odrzańskiej w m. Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 2087
 755. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 kwietnia 2017 r. o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa oraz umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzewa i krzewów
  Wyświetleń: 2079
 756. Rozbudowa odcinka drogi gminnej ul. Dworcowej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2075
 757. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 sierpnia 2016 roku informujące strony postepowania o oględzinach drzew i krzewów
  Wyświetleń: 2072
 758. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 marca 2016 roku informujące strony postępowania o przesłaniu wniosku o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2069
 759. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 sierpnia 2016 roku informujące strony postępowania o przesłaniu wniosku o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2069
 760. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.478/236, 479/236, 480/236 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2058
 761. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 2050
 762. Przebudowa części pawilonu szkoleniowego na pokoje gościnne dla sportowców w Chróścicach przy ul. św. Rocha 26
  Wyświetleń: 2045
 763. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - klauzule informacyjne
  Wyświetleń: 2039
 764. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do zbycia
  Wyświetleń: 2031
 765. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2024
 766. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy, Kup, Rynek 13
  Wyświetleń: 2022
 767. Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 2019
 768. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w siłownią plenerową, strefą relaksu oraz placem zabaw o charakterze sprawnościowym w Dobrzeniu Wielkim i w Chróścicach
  Wyświetleń: 2003
 769. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1995
 770. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 1991
 771. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 1886/169 Dobrzeń Wielki, dz.1865/142, 1871/143 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1991
 772. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 marca 2019r. w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1985
 773. Diagnoza problemów społecznych w Gminie Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1983
 774. Wyłożenie do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2019-2033’’
  Wyświetleń: 1975
 775. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 1973
 776. Zagospodarowanie terenu kąpieliska Balaton
  Wyświetleń: 1958
 777. Raport o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2019
  Wyświetleń: 1947
 778. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (pełny wymiar czasu pracy)
  Wyświetleń: 1943
 779. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 1914
 780. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości - termin 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 1909
 781. Rozwój infrastruktury sportowej kąpieliska Balaton w Dobrzeniu Wielkim, polegający na dostawie i montażu zjeżdżalni wodnej oraz modernizacji boiska do siatkówki plażowej.
  Wyświetleń: 1890
 782. Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kościuszki w miejscowości Dobrzeń Wielki - etap I
  Wyświetleń: 1885
 783. Budowa drogi gminnej w miejscowości Chróścice
  Wyświetleń: 1876
 784. Nabór na stanowisko głównego księgowego
  Wyświetleń: 1850
 785. Konsultacje społeczne dotyczące potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie przebudowy biblioteki publicznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1830
 786. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w siłownią plenerową, strefą relaksu oraz placem zabaw o charakterze sprawnościowym w Dobrzeniu Wielkim i w Chróścicach
  Wyświetleń: 1803
 787. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości - termin 13.12.2017r.
  Wyświetleń: 1792
 788. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1789
 789. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 1785
 790. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na lata 2019-2023 - zmiana terminu zebrania w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1776
 791. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 kwietnia 2021r.
  Wyświetleń: 1759
 792. Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert.
  Wyświetleń: 1759
 793. Przetargi aktualne
  Wyświetleń: 1748
 794. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 1745
 795. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1
  Wyświetleń: 1744
 796. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Oświaty, Wychowania i Zdrowia w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1742
 797. Informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 lutego 2020 r. o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 1737
 798. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (niepełny wymiar czasu pracy)
  Wyświetleń: 1718
 799. Budżet 2021
  Wyświetleń: 1714
 800. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 1711
 801. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 7 sierpnia 2019r. w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1710
 802. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 1702
 803. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1697
 804. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla przysiółka Babi Las wsi Chróścice
  Wyświetleń: 1691
 805. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1672
 806. Sprawozdania finansowe za 2019r.
  Wyświetleń: 1670
 807. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 1661
 808. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 1660
 809. KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KUP
  Wyświetleń: 1659
 810. Informacja o wyniku konkursu, który został przeprowadzony na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1645
 811. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży
  Wyświetleń: 1622
 812. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości - termin 23 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 1592
 813. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 1577
 814. Zarządzenie Nr 120.58.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-12-2019 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Rozbudowa odcinka drogi gminnej ul. Dworcowej w m. Dobrzeń Wielki„ umowa nr ZP.272.250.2019 z dn 02-10-2019
  Wyświetleń: 1571
 815. Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 1546
 816. Zarządzenie Nr 0050.1.58.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-04-2020 w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w Gminie Dobrzeń Wielki związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem ...
  Wyświetleń: 1538
 817. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 26 sierpnia 2019r. o wynikach wyborów do Rady Seniorów Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1537
 818. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 7 sierpnia 2019r. w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 1526
 819. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1519
 820. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości - termin 25.07.2018r.
  Wyświetleń: 1514
 821. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 1499
 822. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1491
 823. XII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1491
 824. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy, Kup, ul. Szpitalna 5A
  Wyświetleń: 1480
 825. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1476
 826. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do zbycia
  Wyświetleń: 1473
 827. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 stycznia 2018 r. o przeprowadzeniu oględzin drzew
  Wyświetleń: 1470
 828. Zarządzenie Nr 0050.1.13.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-01-2020 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1465
 829. VI Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1460
 830. Zarządzenie Nr 120.18.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-04-2020 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 1460
 831. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1459
 832. OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT
  Wyświetleń: 1451
 833. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2017
  Wyświetleń: 1447
 834. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
  Wyświetleń: 1434
 835. II sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1432
 836. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1432
 837. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki”
  Wyświetleń: 1431
 838. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 5 maja 2020r. w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 1431
 839. Nabór na wolne stanowisko Inspektora w Referacie Rozwoju w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1429
 840. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 marca 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1426
 841. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży
  Wyświetleń: 1412
 842. INFORMACJA WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI O ZGROMADZENIU
  Wyświetleń: 1411
 843. ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości - termin 08.08.2018 r.
  Wyświetleń: 1410
 844. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Oświaty, Wychowania i Zdrowia w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1404
 845. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży
  Wyświetleń: 1401
 846. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 września 2018 roku
  Wyświetleń: 1398
 847. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1391
 848. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1391
 849. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży
  Wyświetleń: 1389
 850. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Oświaty, Wychowania i Zdrowia w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1387
 851. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 2018 r. o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 1364
 852. X Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1364
 853. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży
  Wyświetleń: 1357
 854. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 1354
 855. VII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1352
 856. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 października 2018 r.
  Wyświetleń: 1345
 857. PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - termin 24.10.2018 r.
  Wyświetleń: 1342
 858. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 1322
 859. Zarządzenie Nr 0050.1.21.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-02-2020 w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1317
 860. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 stycznia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1316
 861. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1312
 862. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 1311
 863. V Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1311
 864. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 1310
 865. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2018
  Wyświetleń: 1310
 866. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego
  Wyświetleń: 1308
 867. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09 sierpnia 2018 roku
  Wyświetleń: 1306
 868. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
  Wyświetleń: 1305
 869. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 1301
 870. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 1299
 871. IV Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1298
 872. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1295
 873. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 września 2018 roku o wydaniu zezwolenia na usunięcie dwóch drzew
  Wyświetleń: 1288
 874. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1286
 875. IX Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1285
 876. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1279
 877. Zarządzenie Nr 0050.1.4.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-01-2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 1277
 878. Zarządzenie nr 0050.1.206.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami
  Wyświetleń: 1276
 879. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1266
 880. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1263
 881. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 października 2019r.
  Wyświetleń: 1256
 882. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 września 2018 roku
  Wyświetleń: 1254
 883. Zapytanie ofertowe „Budowa przystani wodnej nad rzeką Odrą w Dobrzeniu Małym” (III postępowanie)
  Wyświetleń: 1247
 884. OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 1246
 885. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości - termin 10 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 1245
 886. ORGAN PROWADZĄCY – GMINA DOBRZEŃ WIELKI OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM
  Wyświetleń: 1243
 887. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1241
 888. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 1235
 889. Zarządzenie Nr 0050.1.203.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie powołania Komisji na rok 2019, celem rozpatrzenia ofert na realizację następujących zadań publicznych:„Pielęgnacja osób starszych, chorych ...
  Wyświetleń: 1226
 890. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2021/2022
  Wyświetleń: 1224
 891. Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1221
 892. INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
  Wyświetleń: 1213
 893. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do zbycia
  Wyświetleń: 1210
 894. III Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1209
 895. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 1209
 896. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 1205
 897. Zarządzenie Nr 120.52.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-11-2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1196
 898. OGŁOSZENIE - Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1192
 899. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 1189
 900. OGŁOSZENIE w sprawie terminu debaty nad Raportem o stanie gminy
  Wyświetleń: 1187
 901. Zapytanie ofertowe "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" (III postępowanie)
  Wyświetleń: 1187
 902. Uchwała Nr XIII/108/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2020 rok
  Wyświetleń: 1185
 903. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 1179
 904. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 1177
 905. Zapytanie ofertowe "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"
  Wyświetleń: 1176
 906. Zapytanie ofertowe Budowa dwóch wiat drewnianych wraz z montażem lamp solarnych w ramach operacji pn. „Spotkajmy się przy ognisku”
  Wyświetleń: 1175
 907. Zarządzenie Nr 120.48.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
  Wyświetleń: 1174
 908. Zarządzenie Nr 0050.1.11.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-01-2020 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do ...
  Wyświetleń: 1171
 909. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 września 2019 r.
  Wyświetleń: 1168
 910. VIII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1167
 911. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1166
 912. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1161
 913. XI Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1160
 914. Zarządzenie Nr 0050.1.205.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 1160
 915. INFORMACJA WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI O ZGROMADZENIU
  Wyświetleń: 1157
 916. Zarządzenie Nr 120.61.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2019 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim i powołania Komisji Rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 1157
 917. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 1155
 918. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku 2018
  Wyświetleń: 1152
 919. Zarządzenie Nr 0050.1.202.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 1147
 920. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1145
 921. Zarządzenie Nr 0050.1.201.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 1142
 922. Zarządzenie Nr 0050.1.14.2020 r. Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie ...
  Wyświetleń: 1137
 923. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 1134
 924. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 lipca 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1134
 925. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 1133
 926. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 maja 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1132
 927. Zapytanie ofertowe "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" (II postępowanie)
  Wyświetleń: 1132
 928. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie tablicy informacyjnej z kodem QR na stojaku stalowym ocynkowanym malowanym proszkowo dla operacji pn. „Konserwacja stacji drogi krzyżowej z kościoła pw. Św. Jerzego w Kup”
  Wyświetleń: 1130
 929. Zarządzenie Nr 0050.1.63.2020r. Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-05-2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1130
 930. Protokół z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1128
 931. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1128
 932. Ogłoszenie - konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1127
 933. Utrzymanie porządku i czystości na przystankach autobusowych i placach zabaw na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2020r
  Wyświetleń: 1127
 934. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1125
 935. Zarządzenie Nr 120.50.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 1122
 936. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 maja 2018 roku
  Wyświetleń: 1121
 937. Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Gminy Dobrzeń Wielki w 2020r
  Wyświetleń: 1119
 938. Zarządzenie Nr 0050.1.207.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2018 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki)prowadzenia rachunkowości
  Wyświetleń: 1115
 939. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 lipca 2018 roku
  Wyświetleń: 1112
 940. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 maja 2018 roku
  Wyświetleń: 1107
 941. Zarządzenie Nr 0050.1.204.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 1107
 942. Zarządzenie Nr 120.51.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 1107
 943. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 1106
 944. Zarządzenie Nr 120.52.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-12-2018 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1099
 945. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1098
 946. Utrzymanie porządku i czystości terenów zielonych, skwerów oraz parków na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2020r.
  Wyświetleń: 1096
 947. Zarządzenie Nr 0050.1.200.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-12-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 1095
 948. Zarządzenie Nr 0050.1.175.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 1092
 949. Zarządzenie Nr 120.59.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-12-2019 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Rozbudowa drogi gminnej ul. Szpitalnej w Kup (wraz z rozbudową części ul. Karola Miarki)„ umowa nr ...
  Wyświetleń: 1092
 950. Zarządzenie Nr 120.57.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-12-2019 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Rozbudowa drogi gminnej ulicy Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim „ umowa nr ZP.272.70.2019 z dn. 26-04-2019
  Wyświetleń: 1091
 951. OGŁOSZENIE - warunki i zasady obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1089
 952. Zarządzenie Nr 0050.1.178.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2019 sprawie odwołania Danuty Bieszaj ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 1089
 953. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1088
 954. Zarządzenie Nr 120.53.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-12-2018 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1088
 955. XIII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1087
 956. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 1086
 957. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 1086
 958. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1085
 959. XIV Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1079
 960. Uchwała Nr XV/127/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 1077
 961. Zarządzenie Nr 0050.1.5.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-01-2020 w sprawie powołania komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1077
 962. Zarządzenie Nr 120.49.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2018 w sprawie ustalenia soboty roboczej w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w zamian za poniedziałek 24 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 1074
 963. Informacja o terminie sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1064
 964. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia oględzin drzew
  Wyświetleń: 1063
 965. Zarządzenie Nr 0050.1.124.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-08-2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kup na okoliczność zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej
  Wyświetleń: 1062
 966. Zarządzenie Nr 120.54.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 1061
 967. Zarządzenie Nr 0050.1.176.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 1056
 968. OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 1055
 969. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego
  Wyświetleń: 1053
 970. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020: Rozwój infrastruktury sportowej kąpieliska Balaton w Dobrzeniu Wielkim w zakresie dostawy i montażu zjeżdżalni wodnej oraz modernizacji boiska do siatkówki plażowej.
  Wyświetleń: 1053
 971. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu
  Wyświetleń: 1048
 972. Zarządzenie Nr 0050.1.179.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 1047
 973. Zarządzenie Nr 0050.1.174.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 1045
 974. Informacja o zasadach funkcjonowania Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku ze stanem epidemii
  Wyświetleń: 1041
 975. Zarządzenie Nr 0050.1.180.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 1038
 976. Informacja o wyniku konkursu, który został przeprowadzony na stanowisko Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1036
 977. Zapytanie ofertowe Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
  Wyświetleń: 1034
 978. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 1033
 979. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1031
 980. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 lipca 2018 r. o wydaniu zezwolenia na usunięcie 7 drzew, odmowie wydania zezwolenia na usunięcie 11 drzew, umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 drzew
  Wyświetleń: 1024
 981. XV Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1022
 982. Zarządzenie Nr 0050.1.161.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-12-2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1022
 983. Zarządzenie Nr 120.62.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2019 w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2019
  Wyświetleń: 1020
 984. Raport o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2020
  Wyświetleń: 1018
 985. OGŁOSZENIE o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 1014
 986. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020
  Wyświetleń: 1011
 987. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego
  Wyświetleń: 1010
 988. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020
  Wyświetleń: 1008
 989. Uchwała Nr XIII/109/20019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1008
 990. Zarządzenie Nr 120.60.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 1007
 991. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2022r.
  Wyświetleń: 1000
 992. Zarządzenie Nr 0050.1.162.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-12-2019 w sprawie powołania gminnych komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 997
 993. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku 2017
  Wyświetleń: 993
 994. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 992
 995. Zarządzenie Nr 120.4.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-01-2019 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych
  Wyświetleń: 990
 996. Zarządzenie Nr 120.56.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 987
 997. Zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów w Chróścicach przy ul.Polnej w 2020r
  Wyświetleń: 985
 998. Zarządzenie Nr 120.41.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-09-2019 w sprawie wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za utrzymywania kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
  Wyświetleń: 985
 999. Zarządzenie Nr 120.65.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-12-2020 w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
  Wyświetleń: 985
 1000. Informacja o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 984
 1001. Zarządzenie Nr 120.44.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-08-2020 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności
  Wyświetleń: 983
 1002. Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2020r
  Wyświetleń: 982
 1003. Sprawozdania finansowe za 2020r.
  Wyświetleń: 982
 1004. Zapytanie ofertowe Budowa przystani wodnej nad rzeką Odrą w Dobrzeniu Małym
  Wyświetleń: 982
 1005. Zarządzenie Nr 0050.1.181.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2019 w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych na środek trwały
  Wyświetleń: 982
 1006. Zarządzenie Nr 120.63.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2019 w sprawie zmiany planu audytu wewnętrznego na rok 2019
  Wyświetleń: 981
 1007. Zarządzenie Nr 0050.1.177.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 978
 1008. Zarządzenie Nr 120.5.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-02-2020 w sprawie Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 971
 1009. Zarządzenie Nr 0050.1.159.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 963
 1010. Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 961
 1011. Zarządzenie Nr 0050.1.163.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 955
 1012. Zarządzenie Nr 0050.1.26.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-02-2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 1 w Chróścicach na okoliczność zmiany osób materialnie ...
  Wyświetleń: 953
 1013. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021
  Wyświetleń: 949
 1014. Zarządzenie Nr 0050.1.160a.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 949
 1015. Zarządzenie Nr 120.47.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-11-2018 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Brzegowej w m. Dobrzeń Mały” umowa nr ZP.272.220.2018 z dnia 10.08.2018 ...
  Wyświetleń: 946
 1016. Zarządzenie Nr 0050.1.157.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-11-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 944
 1017. Uchwała Nr XXIV/169/ 2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 940
 1018. Informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 lipca 2020 r. o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 937
 1019. Zarządzenie Nr 0050.1.165.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 937
 1020. Uchwała Nr XXV/179/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-12-2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 931
 1021. Zarządzenie Nr 120.55.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-12-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 334.2019 na zadanie pn. „Budowa Otwartej ...
  Wyświetleń: 923
 1022. Zarządzenie Nr 0050.1.153.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-11-2019 w sprawie przeprowadzeniea inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspołnych
  Wyświetleń: 918
 1023. Zarządzenie Nr 120.3.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 o zmianie zarządzenia w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 917
 1024. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2020
  Wyświetleń: 916
 1025. Unieważnienie konkursu
  Wyświetleń: 916
 1026. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 914
 1027. Zarządzenie Nr 0050.1.12.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-01-2020 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 912
 1028. Zarządzenie Nr 0050.1.146.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-10-2019 w sprawie stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi-biała lista podatników
  Wyświetleń: 911
 1029. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki”
  Wyświetleń: 907
 1030. XVI Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 906
 1031. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021
  Wyświetleń: 905
 1032. Zarządzenie Nr 120.53. 2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-11-2019 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania„Remont odcinka drogi gminnej ul. Odrzańskiej w m. Dobrzeń Mały” zgodnie z umową nr ZP.272.258.2019 z dn ...
  Wyświetleń: 905
 1033. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021
  Wyświetleń: 902
 1034. Zarządzenie Nr 0050.1.164.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 902
 1035. Zapytanie ofertowe „Budowa przystani wodnej nad rzeką Odrą w Dobrzeniu Małym” (II postępowanie)
  Wyświetleń: 896
 1036. INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 895
 1037. KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
  Wyświetleń: 894
 1038. XXI Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 891
 1039. Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - doposażenie w sprzęt sportowy trenującej młodzieży i dzieci”
  Wyświetleń: 889
 1040. Zarządzenie Nr 0050.1.156.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-11-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 885
 1041. Zarządzenie Nr 120.54.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
  Wyświetleń: 885
 1042. Zarządzenie Nr 0050.1.152.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-11-2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ...
  Wyświetleń: 881
 1043. Zarządzenie Nr 120.27.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-07-2019 w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 880
 1044. OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
  Wyświetleń: 878
 1045. Zarządzenie Nr 0050.1.158.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-11-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 876
 1046. Zarządzenie Nr 0050.1.40.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-03-2020 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 875
 1047. Zarządzenie Nr 120.33.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-08-2019 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 875
 1048. Zarządzenie Nr 0050.1.1.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2020 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim na 2020 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych dochodów i wydatków ...
  Wyświetleń: 872
 1049. Zarządzenie Nr 0050.1.160.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 872
 1050. Zarządzenie Nr 120.4.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-02-2020 o zmianie zarzadzenia w sprawie doręczania decyzji wymiarowych
  Wyświetleń: 872
 1051. Zarządzenie Nr 120.2.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-01-2020 w sprawie doręczania decyzji wymiarowych
  Wyświetleń: 866
 1052. Zarządzenie Nr 0050.1.154.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-11-2019 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie ...
  Wyświetleń: 864
 1053. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Rozwoju w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 862
 1054. Zarządzenie Nr 0050.1.3.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2020 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnienia do zaciągania zobowiązań
  Wyświetleń: 857
 1055. Plany w opracowaniu
  Wyświetleń: 854
 1056. Zarządzenie Nr 120.2.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-01-2018 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 851
 1057. Zarządzenie Nr 0050.1.29.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-02-2020 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 848
 1058. Zarządzenie Nr 0050.1.155.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-11-2019 w sprawie powołania stałej komisji do likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 844
 1059. Zarządzenie Nr 0050.1.80.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-06-2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 838
 1060. Zarządzenie Nr 120.11.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-03-2020 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  Wyświetleń: 836
 1061. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu
  Wyświetleń: 831
 1062. Konkurs na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 830
 1063. Zarządzenie Nr 0050.1.17.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych narok 2020
  Wyświetleń: 830
 1064. Nabór na wolne stanowisko referenta ds. środków zewnętrznych i obsługi projektów w Referacie Rozwoju w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 829
 1065. Zarządzenie Nr 0050.1.8.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-01-2021 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 827
 1066. Uchwała Nr XXIV/168/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 823
 1067. Zarządzenie Nr 0050.1.7.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-01-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2020 rok
  Wyświetleń: 821
 1068. Zarządzenie Nr 120.24.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-07-2018 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych wraz z odsetkami
  Wyświetleń: 821
 1069. Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim - II przetarg
  Wyświetleń: 819
 1070. Liczba wolnych miejsc w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 818
 1071. Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2
  Wyświetleń: 818
 1072. Zarządzenie Nr 120.44.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-10-2019 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457-ul. Wrocławska w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ...
  Wyświetleń: 818
 1073. Zarządzenie Nr 0050.1.220.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia 0050.1.198.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 1 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych
  Wyświetleń: 817
 1074. Zarządzenie Nr 120.37.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-10-2018 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych wraz z odsetkami
  Wyświetleń: 815
 1075. Zarządzenie Nr 0050.1.16.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 814
 1076. Zarządzenie Nr 0050.1.192.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-12-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 814
 1077. Zarządzenie Nr 0050.1.4.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2019 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnienia do zaciągania zobowiązań
  Wyświetleń: 814
 1078. Zarządzenie Nr 120.12.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-03-2020 w sprawie utraty mocy zarzadzenia Wójta w sprawie Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 813
 1079. Zarządzenie Nr 0050.1.31.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 812
 1080. Zarządzenie Nr 120.48.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-10-2019 w sprawie w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym
  Wyświetleń: 812
 1081. Uchwała Nr XIV/121/ 2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 810
 1082. Zarządzenie Nr 0050.1.2.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2019 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim na 2019 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych dochodów i wydatków ...
  Wyświetleń: 809
 1083. Zarządzenie Nr 0050.1.28.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-03-2019 w sprawie przekazania środków trwałych
  Wyświetleń: 809
 1084. Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-11-2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 806
 1085. Zarządzenie Nr 0050.1.2.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2020 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
  Wyświetleń: 806
 1086. Uchwała Nr XXV/180/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-12-2020 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 805
 1087. Zarządzenie Nr 0050.1.177.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych
  Wyświetleń: 805
 1088. Zarządzenie Nr 120.38.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-07-2020 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych
  Wyświetleń: 803
 1089. Uchwała Nr XIII/114/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 802
 1090. Zarządzenie Nr 120.43.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-09-2019 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Przebudowa części pawilonu szkoleniowego na pokoje gościnne dla sportowców w Chróścicach przy ul. Św. Rocha 26
  Wyświetleń: 799
 1091. Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2021r
  Wyświetleń: 798
 1092. Zarządzenie Nr 0050.1.19.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-02-2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia etapu gminnegoKonkursu recytatorskiego w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję” w roku 2020
  Wyświetleń: 797
 1093. XVIII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 796
 1094. Zarządzenie Nr 0050.1.149.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 793
 1095. Zarządzenie Nr 120.46.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-11-2018 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Kośnego w Chróścicach” umowa nr ZP.272.120.2018 z dnia 22-05-2018 r
  Wyświetleń: 793
 1096. Zarządzenie Nr 0050.1.3.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2019 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
  Wyświetleń: 791
 1097. Zarządzenie Nr 120.47.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-10-2019 w sprawie ustalenia w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim soboty roboczej w zamian za wtorek 24 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 791
 1098. Zarządzenie Nr 0050.1.199.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 790
 1099. Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 788
 1100. Uchwała Nr XXV/181/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-12-2020 w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2021
  Wyświetleń: 788
 1101. Zarządzenie Nr 0050.1.194.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 788
 1102. Zarządzenie Nr 120.7.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-02-2019 o zmianie zarządzenia własnego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 788
 1103. Zarządzenie Nr 0050.1.37.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-03-2020 w sprawie zasad przejęcia urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przez Gminę Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 786
 1104. Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 785
 1105. Zarządzenie Nr 120.30.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2018 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych wraz z odsetkami
  Wyświetleń: 785
 1106. Zarządzenie Nr 0050.1.184.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 784
 1107. Uchwała Nr XIV/119/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
  Wyświetleń: 783
 1108. Uchwała Nr XXVIII/213/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-02-2021 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
  Wyświetleń: 781
 1109. Zarządzenie Nr 0050.1.197.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 781
 1110. Zarządzenie Nr 0050.1.34.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 781
 1111. Zarządzenie Nr 0050.1.147.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 780
 1112. Zarządzenie Nr 0050.1.191.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 780
 1113. Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 778
 1114. Zarządzenie Nr 0050.1.36.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-03-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 778
 1115. Zarządzenie Nr 0050.1.193.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 777
 1116. Zarządzenie Nr 120.45.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-10-2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
  Wyświetleń: 777
 1117. Zarządzenie Nr 0050.1.6.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-01-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 775
 1118. Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
  Wyświetleń: 772
 1119. Zarządzenie Nr 0050.1.15.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 772
 1120. Uchwała Nr XIII/112/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 771
 1121. Zarządzenie Nr 0050.1.185.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 771
 1122. Zarządzenie Nr 0050.1.189.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-12-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 771
 1123. Zarządzenie Nr 120.39.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 771
 1124. XVII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 770
 1125. Zarządzenie Nr 0050.1.10.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-01-2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 770
 1126. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 769
 1127. Zarządzenie Nr 0050.1.190.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 769
 1128. Zarządzenie Nr 0050.1.35.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-03-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 769
 1129. Zarządzenie Nr 0050.1.148.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2019 rok
  Wyświetleń: 766
 1130. Zarządzenie Nr 0050.1.5.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 765
 1131. Zarządzenie Nr 0050.1.150.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-10-2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach w czasie jego nieobecności
  Wyświetleń: 763
 1132. Protokół z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 762
 1133. Zarządzenie Nr 120.10.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-03-2020 w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemicznym
  Wyświetleń: 762
 1134. Zarządzenie Nr 120.15.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-04-2020 o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 761
 1135. Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-11-2018 w sprawie powołania komisji statutowej
  Wyświetleń: 760
 1136. Zarządzenie Nr 0050.1.176.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-11-2018 sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 760
 1137. Zarządzenie Nr 0050.1.187.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 760
 1138. Zarządzenie Nr 0050.1.26.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-02-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 760
 1139. Zarządzenie Nr 0050.1.3.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2018 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
  Wyświetleń: 760
 1140. Zarządzenie Nr 120.14.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-03-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 144.2020 na zadanie pn. „ Zagospodarowanie ...
  Wyświetleń: 760
 1141. Zarządzenie Nr 0050.1.186.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-11-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 759
 1142. Zarządzenie Nr 0050.1.26.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-03-2019 w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 759
 1143. Zarządzenie Nr 0050.1.39.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-03-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 759
 1144. Zarządzenie Nr 0050.1.167.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-11-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 758
 1145. Informacja o działaniach podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w 2019r
  Wyświetleń: 757
 1146. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 756
 1147. Zarządzenie Nr 0050.1.195.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-12-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 756
 1148. Zarządzenie Nr 120.33.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 756
 1149. Zarządzenie Nr 120.36.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 756
 1150. Zarządzenie Nr 0050.1.123.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2019 w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 755
 1151. Zarządzenie Nr 0050.1.216.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie wyboru instytucji finansowej, z którą jednostki organizacyjne Gminy Dobrzeń Wielki zawrą umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi
  Wyświetleń: 755
 1152. Zarządzenie Nr 0050.1.42.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-03-2020 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 755
 1153. Zarządzenie Nr 0050.1.10.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-01-2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 753
 1154. Zarządzenie Nr 0050.1.151.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-11-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 753
 1155. Zarządzenie Nr 0050.1.172.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 753
 1156. Zarządzenie Nr 0050.1.50.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-04-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 753
 1157. Zarządzenie Nr 0050.53.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-04-2020 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 753
 1158. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chróścice
  Wyświetleń: 752
 1159. XXVI Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 752
 1160. Zarządzenie Nr 0050.1.27.1.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-02-2018 w sprawie wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości dla jednostek organizacyjnych dla których obsługę finansowo-księgową prowadzi Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 752
 1161. Zarządzenie Nr 0050.1.21.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-02-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 751
 1162. Zarządzenie Nr 0050.1.196.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 749
 1163. Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 748
 1164. Zarządzenie Nr 0050.1.10.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-01-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 748
 1165. Ogłoszenie wyników etapu gminnego Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 747
 1166. Zarządzenie Nr 120.44.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-11-2018 w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej
  Wyświetleń: 747
 1167. Uchwała Nr V/24/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2019 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 745
 1168. Utrzymanie porządku i czystości na przystankach autobusowych i placach zabaw na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2021r
  Wyświetleń: 744
 1169. Zarządzenie Nr 0050.1.5.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-01-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 744
 1170. Zarządzenie Nr 120.40.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 744
 1171. Zarządzenie Nr 0050.1.13.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 743
 1172. Zarządzenie Nr 0050.1.41.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-03-2020 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 743
 1173. Zarządzenie Nr 120.10.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-03-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 80.2019 na zadanie pn. „Rozbudowa drogi ...
  Wyświetleń: 743
 1174. Uchwała Nr XIII/110/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 742
 1175. Zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów w Chróścicach przy ul.Polnej w 2021r
  Wyświetleń: 742
 1176. Zarządzenie Nr 0050.1.170.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 742
 1177. Zarządzenie Nr 120.6.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-02-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 741
 1178. Zarządzenie Nr 120.8.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie oraz dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy ...
  Wyświetleń: 741
 1179. Zarządzenie Nr 0050.1.221.2020r. Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2020 w sprawie przyjęcia „Planu wspomagania szkół/placówek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych w Gminie Dobrzeń Wielki”
  Wyświetleń: 740
 1180. Zarządzenie Nr 0050.27.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2019 w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich
  Wyświetleń: 740
 1181. Zarządzenie Nr 120.35.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-07-2020 w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 740
 1182. Zarządzenie Nr 120.1.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2019 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim i powołania Komisji Rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 739
 1183. Zarządzenie Nr 120.34.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-08-2019 w sprawie zmian w organizacji Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 739
 1184. Zarządzenie Nr 0050.1.141.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-10-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 738
 1185. Zarządzenie Nr 0050.1.52.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-04-2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej, celem opiniowania ofert na realizację zadania publicznego:„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży ...
  Wyświetleń: 738
 1186. Uchwała Nr XIII/113/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 736
 1187. Zarządzenie nr 0050.1.181.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych na środek trwały
  Wyświetleń: 735
 1188. Zarządzenie Nr 120.7. 2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-02-2020 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: „Modernizacja Sali widowiskowo- treningowej z zapleczem technicznym etap I – Gminny Ośrodek Kultury ...
  Wyświetleń: 735
 1189. Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 734
 1190. Zarządzenie Nr 0050.1.16.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-02-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 734
 1191. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  Wyświetleń: 733
 1192. Zarządzenie Nr 120.8.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-02-2019 w sprawie Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia
  Wyświetleń: 733
 1193. Zarządzenie Nr 0050.1.131.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-10-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 732
 1194. Zarządzenie Nr 0050.1.168.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 732
 1195. Zarządzenie Nr 0050.1.169.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-11-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 732
 1196. Zarządzenie Nr 120.41.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 732
 1197. Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 730
 1198. Zarządzenie Nr 0050.1.27.2.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-02-2018 w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostkach obsługiwanych przez Referat Centrum Usług Wspólnych
  Wyświetleń: 730
 1199. Protokół sesji - XXVII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 729
 1200. Zarządzenie Nr 0050.1.125.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 729
 1201. Zarządzenie Nr 0050.1.146.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 729
 1202. Zarządzenie Nr 0050.1.182.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 729
 1203. Zarządzenie Nr 0050.1.44.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-04-2018 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
  Wyświetleń: 729
 1204. Zarządzenie Nr 120.66.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-12-2020 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim"
  Wyświetleń: 729
 1205. Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2018 w sprawie zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole ...
  Wyświetleń: 728
 1206. Zarządzenie Nr 120.67.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-12-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.522.2020 na zadanie pn. „Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzeń Mały"
  Wyświetleń: 728
 1207. Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 726
 1208. Zarządzenie Nr 0050.1.30.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-03-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 726
 1209. Zarządzenie Nr 120.3.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-01-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 726
 1210. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2019
  Wyświetleń: 725
 1211. Zarządzenie Nr 0050.1.219.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie zmiany planu audytu wewnętrznego na 2020 rok
  Wyświetleń: 725
 1212. Zarządzenie Nr 0050.1.51.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-04-2020 w sprawie przekazania w formie darowizny zakupionych środków dydaktycznych - sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania
  Wyświetleń: 725
 1213. Zarządzenie Nr 120.1.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-01-2018 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko inspektora i powołania komisji rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 724
 1214. Zarządzenie Nr 120.2.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-01-2019 w sprawie zmiany terminu oceny okresowej pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 724
 1215. Zarządzenie Nr 120.62.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-12-2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania zespołów spisowych
  Wyświetleń: 724
 1216. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 723
 1217. Zarządzenie Nr 0050.1.46.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-04-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 723
 1218. Zarządzenie Nr 120.5.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-02-2019 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim i powołania Komisji Rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 723
 1219. Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Dobrzeń Wielki w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 722
 1220. Zarządzenie Nr 0050.1.103.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-07-2020 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  Wyświetleń: 722
 1221. Zarządzenie Nr 0050.1.148.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-10-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 722
 1222. Uchwała Nr XIII/107/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 721
 1223. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 721
 1224. Zarządzenie Nr 0050.1.6.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 721
 1225. Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
  Wyświetleń: 720
 1226. Zarządzenie Nr 120.17.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 720
 1227. Zarządzenie Nr 120.46.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 720
 1228. Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Gminy Dobrzeń Wielki w 2021r
  Wyświetleń: 719
 1229. Zarządzenie Nr 0050.1.166.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 719
 1230. Zarządzenie Nr 120.6.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-02-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2020
  Wyświetleń: 719
 1231. Zarządzenie Nr 0050.1.32.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 718
 1232. Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 716
 1233. XXIII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 716
 1234. Zarządzenie Nr 0050.1.168.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 716
 1235. Zarządzenie Nr 0050.1.15.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-02-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 715
 1236. Zarządzenie Nr 0050.1.198.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2018 w sprawie wzoru umowy na udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 715
 1237. Zarządzenie Nr 120.68.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-12-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120.62.2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania zespołów spisowych
  Wyświetleń: 715
 1238. Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy
  Wyświetleń: 714
 1239. Zarządzenie Nr 0050.1.138.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-10-2019 w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których może być wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne
  Wyświetleń: 714
 1240. Zarządzenie Nr 0050.1.167.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 714
 1241. Zarządzenie Nr 0050.1.169.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 714
 1242. Zarządzenie Nr 0050.1.21.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 714
 1243. Zarządzenie Nr 0050.1.55.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-04-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 714
 1244. Zarządzenie Nr 120.46.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-09-2020 o zmianie zarządzenia w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności
  Wyświetleń: 714
 1245. Zarządzenie Nr 120.63.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-12-2020 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej
  Wyświetleń: 714
 1246. Zarządzenie Nr 0050.1.7.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 713
 1247. Zarządzenie Nr 0050.1.7.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-01-2021 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, klas I publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych klas wyższych niż klasa I szkół podstawowych, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 713
 1248. Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 712
 1249. Zarządzenie Nr 0050.1.173.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie powołania Komisji konkursowej, celem opiniowania ofert na realizację zadania publicznego:„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców ...
  Wyświetleń: 712
 1250. Zarządzenie Nr 0050.1.24.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-02-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 712
 1251. Protokół sesji - XXVIII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 711
 1252. Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
  Wyświetleń: 711
 1253. Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 711
 1254. Zarządzenie Nr 0050.1.12.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 711
 1255. Zarządzenie Nr 120.35.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 711
 1256. Zarządzenie Nr 120.38.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 711
 1257. Uchwała Nr V/26/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole, w sprawie zasad finansowania w 2019 roku opieki zapewnianej w żłobkach, dzieciom z terenu Gminy Dobrzeń ...
  Wyświetleń: 710
 1258. Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2019 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym oraz ...
  Wyświetleń: 709
 1259. Zarządzenie Nr 0050.1.54.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-05-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 709
 1260. Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
  Wyświetleń: 708
 1261. Uchwała Nr XXVIII/204/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-02-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 708
 1262. XIX Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 708
 1263. Zarządzenie Nr 0050.1.17.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-02-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia etapu gminnegoKonkursu recytatorskiego w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję” w roku 2019
  Wyświetleń: 708
 1264. Zarządzenie Nr 0050.1.171.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-11-2018 w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowej u osób fizycznych i prawnych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
  Wyświetleń: 708
 1265. Zarządzenie Nr 0050.1.213.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej, celem opiniowania ofert na realizację następujących zadań publicznych:„Pielęgnacja osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w domu”.„Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza”.
  Wyświetleń: 708
 1266. Zarządzenie Nr 0050.1.56.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-05-2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzadzonych na dzień 26 maja 2019r.
  Wyświetleń: 708
 1267. Zarządzenie Nr 120.3.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 708
 1268. Zarządzenie Nr 120.43.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 708
 1269. Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 707
 1270. Uchwała Nr XIV/122/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu „Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej”
  Wyświetleń: 707
 1271. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE
  Wyświetleń: 707
 1272. Zarządzenie Nr 0050.1.11.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2019 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do ...
  Wyświetleń: 707
 1273. Zarządzenie Nr 0050.1.174.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 707
 1274. Zarządzenie Nr 0050.1.45.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-04-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 707
 1275. Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 706
 1276. Zarządzenie Nr 0050.1.1.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-01-2021 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz planów finansowych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Dobrzeń Wielki rok 2021 na podstawie projektu budżetu Gminy Dobrzeń Wielki ma rok 2021
  Wyświetleń: 706
 1277. Zarządzenie Nr 0050.1.56.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-04-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 706
 1278. Zarządzenie Nr 120.35.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-08-2019 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 706
 1279. Zarządzenie Nr 120.42.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 706
 1280. Zarządzenie Nr 120.69.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-12-2020 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pn. „Remont placu przy OSP w m. Chróścice dz. nr 1151/298"
  Wyświetleń: 706
 1281. Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-11-2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 705
 1282. Zarządzenie Nr 0050.1.215.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej, celem opiniowania ofert na realizację następującego zadania publicznego:„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy”.
  Wyświetleń: 705
 1283. Zarządzenie Nr 0050.1.37.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-03-2019 w sprawie powołania Komisji ds. przejęcia mienia ruchomego powierzonego w dzierżawę
  Wyświetleń: 705
 1284. Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 704
 1285. Zarządzenie Nr 0050.1.150.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-11-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 704
 1286. Zarządzenie Nr 0050.1.173.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-11-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 704
 1287. Zarządzenie Nr 0050.1.183.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 704
 1288. Zarządzenie Nr 0050.1.24.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2018 w sprawie odwołania Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach
  Wyświetleń: 702
 1289. Zarządzenie Nr 0050.1.65.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-06-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 702
 1290. Zarządzenie Nr 0050.1.139.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 701
 1291. Zarządzenie Nr 0050.1.170.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-11-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 701
 1292. Zarządzenie Nr 0050.1.22.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-02-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 701
 1293. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza na dzień 4 sierpnia 2021 roku, drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
  Wyświetleń: 700
 1294. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 700
 1295. Zarządzenie Nr 0050.1.171.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 700
 1296. Zarządzenie Nr 0050.1.19.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-02-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 700
 1297. Zarządzenie Nr 0050.1.47.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-04-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 700
 1298. Zarządzenie Nr 0050.1.75.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 700
 1299. Zarządzenie Nr 120.27.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-08-2018 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych wraz z odsetkami
  Wyświetleń: 700
 1300. Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 699
 1301. Zarządzenie nr 0050.1.179.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przekazania środka trwałego
  Wyświetleń: 699
 1302. Zarządzenie Nr 0050.1.23.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 699
 1303. Zarządzenie Nr 0050.1.37.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-03-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 699
 1304. Zarządzenie Nr 120.24.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-06-2019 o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 699
 1305. Zarządzenie Nr 120.45.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 699
 1306. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 698
 1307. Utrzymanie porządku i czystości terenów zielonych, skwerów oraz parków na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2021r
  Wyświetleń: 698
 1308. Zarządzenie Nr 0050.1.20.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-02-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 698
 1309. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Opolu
  Wyświetleń: 697
 1310. Zarządzenie Nr 0050.1.142.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 697
 1311. Zarządzenie Nr 0050.1.9.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-01-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2020 rok
  Wyświetleń: 697
 1312. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego w Dobrzeniu Wielkim ul. Kościelna 5
  Wyświetleń: 696
 1313. Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 696
 1314. Zarządzenie Nr 120.21.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-05-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 133.2019 na zadanie pn. „Modernizacja Sali ...
  Wyświetleń: 696
 1315. Zarządzenie Nr 120.32.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 696
 1316. Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-4
  Wyświetleń: 695
 1317. Zarządzenie Nr 0050.1.16.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 695
 1318. Zarządzenie Nr 0050.1.214.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej, celem opiniowania ofert na realizację następującego zadania publicznego:„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację i prowadzenie zajęć z różnych dyscyplin sportowych”.
  Wyświetleń: 695
 1319. Zarządzenie Nr 0050.1.62.2020r. Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-05-2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie ...
  Wyświetleń: 695
 1320. Zarządzenie Nr 120.15.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 695
 1321. Zarządzenie Nr 0050.1.218.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 694
 1322. Zarządzenie Nr 0050.1.25.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-02-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych narok 2020
  Wyświetleń: 694
 1323. Zarządzenie Nr 0050.1.33.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-02-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 694
 1324. Zarządzenie Nr 120.17.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-04-2020 w sprawie okresowej zmiany systemu pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 694
 1325. Zarządzenie Nr 120.36.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 694
 1326. Uchwała Nr XIV/116/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji
  Wyświetleń: 693
 1327. Zarządzenie Nr 0050.1.188.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-12-2018 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 693
 1328. Zarządzenie Nr 120.26.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-07-2018 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 693
 1329. Zarządzenie Nr 0050.1.10.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 692
 1330. Zarządzenie Nr 0050.1.29.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-03-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 692
 1331. Zarządzenie Nr 0050.1.40.2019 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 09-04-2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie przebudowy biblioteki publicznej w Gminnym Ośrodku ...
  Wyświetleń: 692
 1332. Zarządzenie Nr 0050.1.63.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-06-2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej i ustalenia regulaminu jej działania
  Wyświetleń: 692
 1333. Zarządzenie Nr 120.42.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-11-2018 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Rozbudowa dróg gminnych ul. Cebuli i Piaskowej w m. Chróścice” umowa nr ZP.272.210.2018 z dnia 26-07-2018 ...
  Wyświetleń: 692
 1334. Zarządzenie Nr 0050.1.156.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 691
 1335. Zarządzenie Nr 0050.1.23.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-02-2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraZespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 691
 1336. Zarządzenie Nr 0050.1.4.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2018 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnienia do zaciągania zobowiązań
  Wyświetleń: 691
 1337. Zarządzenie Nr 120.18.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 691
 1338. Zarządzenie Nr 120.34.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 691
 1339. Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na ...
  Wyświetleń: 690
 1340. Uchwała Nr XV/128/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 690
 1341. Zarządzenie Nr 0050.1.1.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2018 w sprawie powołania Komisji na rok 2018, celem rozpatrzenia ofert na realizację następujących zadań publicznych:„Pielęgnacja osób starszych, chorych ...
  Wyświetleń: 689
 1342. Zarządzenie Nr 0050.1.52.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 689
 1343. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki-4
  Wyświetleń: 688
 1344. Zarządzenie Nr 0050.1.159.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-10-2018 w sprawie dokonania wyboru poziomu szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 688
 1345. Zarządzenie Nr 0050.1.9.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-01-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 688
 1346. Zarządzenie Nr 120.19.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-05-2020 w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 688
 1347. Zarządzenie Nr 0050.1.106.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-09-2019 w sprawie opiniowania złożonych wniosków o nadanie tytułu "Dobrzeński Talent"
  Wyświetleń: 687
 1348. Zarządzenie Nr 0050.1.14.2017 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 687
 1349. Zarządzenie Nr 0050.1.60.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-05-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 687
 1350. Zarządzenie Nr 0050.1.89.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-07-2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 687
 1351. Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 686
 1352. Zarządzenie Nr 0050.1.14.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-02-2019 o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zmiany granic Gminy
  Wyświetleń: 686
 1353. Zarządzenie Nr 0050.1.23.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-02-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 686
 1354. Zarządzenie Nr 0050.1.31.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-03-2019 o zmianie zarządzenia w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich
  Wyświetleń: 686
 1355. Zarządzenie Nr 0050.1.12.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 685
 1356. Zarządzenie Nr 0050.1.46.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 685
 1357. Zarządzenie Nr 120.16.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-05-2018 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 685
 1358. Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie zasad poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 684
 1359. Zarządzenie Nr 0050.1.32.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-03-2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursuna stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 684
 1360. Zarządzenie Nr 0050.1.51.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-04-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 684
 1361. Zarządzenie Nr 0050.1.78.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-06-2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach
  Wyświetleń: 684
 1362. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej przysiółka Babi Las wsi Chróścice Gmina Dobrzeń Wielki”
  Wyświetleń: 683
 1363. Zarządzenie Nr 0050.1.160.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-10-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 683
 1364. Zarządzenie Nr 120.29.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 683
 1365. Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie skargi na działalność Wójta
  Wyświetleń: 682
 1366. Zarządzenie Nr 0050.1.124.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 682
 1367. Zarządzenie Nr 0050.1.138.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-09-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 682
 1368. Zarządzenie Nr 0050.1.155.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 682
 1369. Zarządzenie Nr 120.20.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 682
 1370. Uchwała Nr XXVIII/205/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-02-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 681
 1371. Zarządzenie Nr 0050.1.11.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 681
 1372. Zarządzenie Nr 120.32.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-08-2019 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim i powołania Komisji Rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 681
 1373. Nabór na wolne stanowisko inspektora ds. środków zewnętrznych i obsługi projektów w Referacie Rozwoju w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 680
 1374. Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 680
 1375. Zarządzenie Nr 0050.1.137.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 680
 1376. Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
  Wyświetleń: 679
 1377. Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 679
 1378. Zarządzenie Nr 0050.1.10a.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-01-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 679
 1379. Zarządzenie Nr 0050.1.172.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-11-2018 w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli podatkowej przedsiębiorców w zakresie podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 679
 1380. Zarządzenie Nr 0050.1.74.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 679
 1381. Zarządzenie Nr 0050.1.144.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-10-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 678
 1382. Zarządzenie Nr 0050.1.34.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-03-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 678
 1383. Zarządzenie Nr 0050.1.55.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-05-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 678
 1384. Zarządzenie Nr 0050.1.8.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-01-2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej, celem opiniowania ofert na realizację następujących zadań publicznych:„Pielęgnacja osób starszych, chorych ...
  Wyświetleń: 678
 1385. O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 29.01.2021r.
  Wyświetleń: 677
 1386. Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 o zmianie Statutu Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 677
 1387. Uchwała Nr IX/73/ 2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-4
  Wyświetleń: 677
 1388. XXIV Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 677
 1389. Zarządzenie Nr 0050.1.25.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 677
 1390. Zarządzenie Nr 0050.1.50.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-04-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 677
 1391. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Kup, dz. 852/6 i 853/6
  Wyświetleń: 676
 1392. Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 676
 1393. Zarządzenie Nr 0050.1.143.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 676
 1394. Zarządzenie Nr 0050.1.165.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-10-2020 o zmianie zarządzenia w sprawie wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia w Gminie Dobrzeń Wielki powszechnego spisu rolnego w 2020 roku
  Wyświetleń: 676
 1395. Zarządzenie Nr 0050.1.45.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-04-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 676
 1396. Zarządzenie Nr 0050.1.55.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 676
 1397. Zarządzenie Nr 0050.1.98.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-07-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 676
 1398. Zarządzenie Nr 120.14.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-05-2018 uchylające zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Centrum Usług Wspólnych
  Wyświetleń: 676
 1399. Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 675
 1400. Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi
  Wyświetleń: 675
 1401. Uchwała Nr XV/123/2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2020
  Wyświetleń: 675
 1402. Zarządzenie Nr 0050.1.137.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 675
 1403. Zarządzenie Nr 0050.1.38.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-03-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 675
 1404. Zarządzenie Nr 0050.1.49.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-04-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 675
 1405. Zarządzenie Nr 0050.1.49.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-04-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 675
 1406. Zarządzenie Nr 120.8.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 675
 1407. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 674
 1408. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 674
 1409. Zarządzenie Nr 0050.1.107.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-09-2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 674
 1410. Zarządzenie Nr 0050.1.161.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 674
 1411. Zarządzenie Nr 120.26.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 674
 1412. Zarządzenie Nr 0050.1.90.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 673
 1413. Zarządzenie Nr 120.50.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-11-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 673
 1414. Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2019 rok
  Wyświetleń: 672
 1415. Zarządzenie Nr 0050.1.141.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-10-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 672
 1416. Zarządzenie Nr 0050.1.27.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-02-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 672
 1417. Zarządzenie Nr 0050.1.41.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-04-2019 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach posłów do Parlamentu Eropejskiego
  Wyświetleń: 672
 1418. Zarządzenie Nr 120.22.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-05-2020 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych
  Wyświetleń: 672
 1419. Uchwała Nr XIV/117/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2020
  Wyświetleń: 671
 1420. Zarządzenie ne 0050.1.86.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29.06.2018r w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami
  Wyświetleń: 671
 1421. Zarządzenie Nr 0050.1.36.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-03-2019 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok wraz ...
  Wyświetleń: 671
 1422. Zarządzenie Nr 0050.1.39.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-03-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 671
 1423. Zarządzenie Nr 0050.1.46.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-04-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 671
 1424. Zarządzenie Nr 120.37.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-07-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.326.2020 na zadanie pn. „Budowa parkingu w m. Dobrzeń Wielki"
  Wyświetleń: 671
 1425. Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
  Wyświetleń: 670
 1426. Zarządzenie Nr 0050.1.35.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-03-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 670
 1427. Zarządzenie Nr 120.39.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 670
 1428. Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019r.
  Wyświetleń: 669
 1429. Uchwała Nr XIV/120/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania ...
  Wyświetleń: 669
 1430. Zarządzenie Nr 120.10.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-04-2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla zadania: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 669
 1431. Zarządzenie Nr 120.49.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-11-2019 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowejprzy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 669
 1432. Publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 668
 1433. Zarządzenie Nr 0050.1.162.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-11-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 668
 1434. Zarządzenie Nr 0050.1.164.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-11-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 668
 1435. Uchwała Nr XIV/115/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi
  Wyświetleń: 667
 1436. Zarządzenie Nr 0050.1.165.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 667
 1437. Zarządzenie Nr 0050.1.57.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-04-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 667
 1438. Zarządzenie Nr 0050.1.71.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 667
 1439. Zarządzenie Nr 0050.1.74.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-06-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 667
 1440. Zarządzenie Nr 120.19.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 667
 1441. Zarządzenie Nr 120.25.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-06-2019 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowejprzy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 667
 1442. Zarządzenie Nr 120.37.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-09-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 250.2019 na zadanie pn. „Rozbudowa odcinka ...
  Wyświetleń: 667
 1443. Zarządzenie Nr 120.70.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-12-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2020
  Wyświetleń: 667
 1444. Zarządzenie Nr 0050.1.126.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2019 rok
  Wyświetleń: 666
 1445. Zarządzenie Nr 0050.1.45.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 666
 1446. Zarządzenie Nr 120.31.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-08-2019 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim i powołania Komsji Rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 666
 1447. Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 665
 1448. Zarządzenie Nr 0050.1.132.2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 665
 1449. Zarządzenie Nr 0050.1.145.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-10-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 665
 1450. Zarządzenie Nr 0050.1.58.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 665
 1451. Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Rozwoju w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 664
 1452. Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 664
 1453. Zarządzenie Nr 0050.1.48.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 664
 1454. Zarządzenie Nr 0050.1.135.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 663
 1455. Zarządzenie Nr 0050.1.70.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-05-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 663
 1456. Zarządzenie Nr 0050.111.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-09-2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 663
 1457. Zarządzenie Nr 120.11.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-03-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 20.2019 na zadanie pn. „Termomodernizacja ...
  Wyświetleń: 663
 1458. Zarządzenie Nr 120.15.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-04-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 110.2019 na zadanie pn. „Przebudowa części ...
  Wyświetleń: 663
 1459. Zarządzenie Nr 120.23.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-06-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 663
 1460. Zarządzenie Nr 0050.1.128.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-09-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 662
 1461. Zarządzenie Nr 0050.1.28.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-02-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna rok 2020
  Wyświetleń: 662
 1462. Zarządzenie Nr 120.17.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 662
 1463. Zarządzenie Nr Or.0050.1.20.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-02-2020 w sprawie ustalenia stawek z tytułu dzierżawy i najmu gruntów i lokali stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 662
 1464. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 listopada 2020r.
  Wyświetleń: 661
 1465. Zarządzenie Nr 0050.1.13.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 661
 1466. Zarządzenie Nr 120.18.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-04-2019 w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 661
 1467. Zarządzenie Nr 120.9.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-02-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 70.2019 na zadanie pn. „Rozbudowa drogi ...
  Wyświetleń: 661
 1468. Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
  Wyświetleń: 660
 1469. Uchwała Nr XXVIII/207/ 2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-02-2021 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji
  Wyświetleń: 660
 1470. Zarządzenie Nr 0050.1.181.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-11-2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
  Wyświetleń: 660
 1471. Zarządzenie Nr 120.25.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-07-2018 o zmianie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  Wyświetleń: 660
 1472. Zarządzenie Nr 120.34.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-07-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.295.2020 na zadanie pn. „ Rozbudowa drogi gminnej ulicy Korfantego w miejscowości Dobrzeń Wielki"
  Wyświetleń: 660
 1473. Zarządzenie Nr 0050.1.178.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-11-2018 w sprawie powołania gminnych komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz klas dotychczasowych gimnazjów ...
  Wyświetleń: 659
 1474. Zarządzenie Nr 120.13.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-03-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2020
  Wyświetleń: 659
 1475. Zarządzenie Nr 120.22.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-05-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 659
 1476. Zarządzenie Nr 120.28.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-05-2020 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 659
 1477. Zarządzenie nr 0050.1.140.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 września 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami
  Wyświetleń: 658
 1478. Zarządzenie Nr 0050.1.43.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 658
 1479. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 657
 1480. Zarządzenie Nr 0050.1.50.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-04-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 657
 1481. Zarządzenie Nr 0050.1.56.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 657
 1482. Zarządzenie Nr 0050.1.70.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2019 rok
  Wyświetleń: 657
 1483. Zarządzenie Nr 0050.1.81.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 657
 1484. Zarządzenie Nr 120.4.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-01-2018 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 657
 1485. Zarządzenie Nr 0050.1.86.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 656
 1486. Zarządzenie Nr 120.13.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 656
 1487. Zarządzenie Nr 120.16.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-04-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 100.2019 na zadanie pn. „Modernizacja Sali ...
  Wyświetleń: 656
 1488. Zarządzenie Nr 120.31.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-08-2018 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:
  Wyświetleń: 656
 1489. Zarządzenie Nr 120.51.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-11-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 656
 1490. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 655
 1491. Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 655
 1492. Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2019 roku oraz określenia sezonu kąpielowego.
  Wyświetleń: 655
 1493. Zarządzenie Nr 0050.1.43.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-03-2018 w sprawie sporządzania bilansu skonsolidowanego
  Wyświetleń: 655
 1494. Zarządzenie Nr 0050.1.8.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 655
 1495. Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 654
 1496. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 654
 1497. Zarządzenie Nr 0050.1.40.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-03-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 654
 1498. Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018
  Wyświetleń: 653
 1499. Zarządzenie Nr 0050.1.162a.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 653
 1500. Zarządzenie Nr 0050.1.57.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-04-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 653
 1501. Zarządzenie Nr 0050.1.69.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-05-2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiskodyrektora Publicznej Szkoły Podstawowejim. Marii Konopnickiej w Chróścicach
  Wyświetleń: 653
 1502. Uchwała Nr XI/91/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu ...
  Wyświetleń: 652
 1503. Zarządzenie Nr 0050.1.48.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-04-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 652
 1504. Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 o sposobie sprawienia pogrzebu przez Gminę Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 651
 1505. Uchwała Nr VI/34/ 2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, ...
  Wyświetleń: 651
 1506. Zarządzenie Nr 0050.1.117.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 651
 1507. Zarządzenie Nr 0050.1.34.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-02-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 651
 1508. Zarządzenie Nr 120.20.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-05-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 650
 1509. Zarządzenie Nr 0050.1.9.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 649
 1510. Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 o udzieleniu Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki wotum zaufania
  Wyświetleń: 648
 1511. Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 648
 1512. Uchwała Nr XV/126/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
  Wyświetleń: 648
 1513. Zarządzenie Nr 0050.1.22.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 648
 1514. Zarządzenie Nr 0050.1.35.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2019 rok
  Wyświetleń: 648
 1515. Zarządzenie Nr 0050.1.68.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-05-2018 w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 648
 1516. Zarządzenie Nr 120.64.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-12-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2020
  Wyświetleń: 648
 1517. Zarządzenie Nr 0050.1.109.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-09-2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Kup
  Wyświetleń: 647
 1518. Zarządzenie Nr 0050.1.122.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach.
  Wyświetleń: 647
 1519. Zarządzenie Nr 0050.1.38.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-04-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 647
 1520. Zarządzenie Nr 0050.1.135.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 646
 1521. Zarządzenie Nr 0050.1.143.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-10-2018 w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
  Wyświetleń: 646
 1522. Zarządzenie Nr 0050.1.18.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-01-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 646
 1523. Zarządzenie Nr 0050.1.2.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2018 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim na 2018 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych dochodów i wydatków ...
  Wyświetleń: 646
 1524. Zarządzenie Nr 0050.1.39.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 646
 1525. Zarządzenie Nr 0050.1.79.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-06-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 646
 1526. Zarządzenie Nr 0050.1.83.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 646
 1527. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 645
 1528. Zarządzenie Nr 0050.1.136.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 645
 1529. Zarządzenie Nr 0050.1.163.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-11-2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ...
  Wyświetleń: 645
 1530. Zarządzenie Nr 0050.1.41.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-03-2018 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
  Wyświetleń: 645
 1531. Zarządzenie Nr 120.22.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-07-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 645
 1532. Zarządzenie Nr 120.28.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-07-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 200.2019 na zadanie pn. „Budowa Otwartej ...
  Wyświetleń: 645
 1533. Zarządzenie Nr 120.29.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 645
 1534. Zarządzenie Nr 120.40.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-09-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 260.2019 na zadanie pn. "Rozbudowa drogi ...
  Wyświetleń: 645
 1535. Zarządzenie Nr 0050.1.65.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-05-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 644
 1536. Zarządzenie Nr 120.38.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-09-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 258.2019 na zadanie pn. „Remont odcinka ...
  Wyświetleń: 644
 1537. OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 643
 1538. Uchwała Nr XVI/132/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-03-2020 w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym do kategorii dróg gminnych
  Wyświetleń: 643
 1539. Zarządzenie Nr 0050.1.15.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-01-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 643
 1540. Zarządzenie Nr 0050.1.42.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-03-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wrazz objaśnieniami
  Wyświetleń: 643
 1541. Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym do kategorii dróg gminnych
  Wyświetleń: 642
 1542. Zarządzenie Nr 0050.1.149.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-11-2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 642
 1543. Zarządzenie Nr 0050.1.66.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 642
 1544. Zarządzenie Nr 0050.1.76.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-07-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 642
 1545. Zarządzenie Nr 120.20.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-05-2020 w sprawie utraty mocy zarządzenia w sprawie okresowej zmiany systemu pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 642
 1546. Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2019
  Wyświetleń: 641
 1547. Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 641
 1548. Zarządzenie Nr 0050.1.127.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 641
 1549. Zarządzenie Nr 0050.1.133.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 641
 1550. Zarządzenie Nr 0050.1.19.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 641
 1551. Zarządzenie Nr 0050.1.33.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna rok 2020
  Wyświetleń: 641
 1552. Zarządzenie Nr 0050.1.49.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 641
 1553. Zarządzenie Nr 120.9.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 641
 1554. Zarządzenie Nr 0050.1.134.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-09-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 640
 1555. Zarządzenie Nr 0050.1.154.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-10-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 640
 1556. Zarządzenie Nr 0050.1.52.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-05-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 640
 1557. Zarządzenie Nr 0050.1.64.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-06-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 640
 1558. Zarządzenie Nr 120.30.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 640
 1559. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki-4
  Wyświetleń: 639
 1560. Zarządzenie Nr 0050.1.118.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-09-2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ...
  Wyświetleń: 639
 1561. Zarządzenie Nr 0050.1.153.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 639
 1562. Zarządzenie Nr 0050.1.166.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 639
 1563. Zarządzenie Nr 0050.1.47.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 639
 1564. Zarządzenie Nr 0050.1.48.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-04-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 639
 1565. Zarządzenie Nr 0050.1.53.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-05-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 639
 1566. Zarządzenie Nr 0050.1.54.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-04-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 639
 1567. Zarządzenie Nr 0050.1.75A.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-07-2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki)prowadzenia rachunkowości
  Wyświetleń: 639
 1568. Zarządzenie Nr 0050.1.83.2019 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 19-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 639
 1569. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 638
 1570. Zarządzenie Nr 0050.1.54.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-04-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 638
 1571. Zarządzenie Nr 0050.1.60A.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-05-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 638
 1572. Zarządzenie Nr 120.21.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-06-2021 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 638
 1573. Zarządzenie Nr 0050.1.44.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-04-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 637
 1574. Zarządzenie Nr 0050.1.93.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-07-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 637
 1575. Zarządzenie Nr 0050.1.95.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-07-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 637
 1576. Zarządzenie Nr 0050.1.91.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-08-2019 w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 636
 1577. Zarządzenie nr 0050.1.180.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przekazania środka trwałego
  Wyświetleń: 635
 1578. Zarządzenie Nr 0050.1.31.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-02-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 635
 1579. Zarządzenie Nr 120.48a.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 635
 1580. Uchwała Nr XXVI/194/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/45/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Dobrzeniu Małym na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 634
 1581. Zarządzenie Nr 0050.1.113.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-09-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 634
 1582. Zarządzenie Nr 0050.1.118.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-09-2018 w sprawie opiniowania złożonych wniosków o nadanie tytułu „Dobrzeński Talent”.
  Wyświetleń: 634
 1583. Zarządzenie Nr 0050.1.58.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 634
 1584. Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
  Wyświetleń: 633
 1585. Uchwała Nr XVII/137/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-04-2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 633
 1586. Zarządzenie Nr 0050.1.20.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 633
 1587. Zarządzenie Nr 0050.1.77.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 633
 1588. Zarządzenie Nr 0050.1.85.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-07-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 633
 1589. Zarządzenie Nr 120.6.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-02-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 633
 1590. Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-09-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 632
 1591. Zarządzenie Nr 0050.1.60.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 632
 1592. Zarządzenie Nr 0050.1.60.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-05-2019 w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018
  Wyświetleń: 632
 1593. Zarządzenie Nr 0050.1.73.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-06-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 632
 1594. Zarządzenie Nr 0050.1.96.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-07-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 631
 1595. Zarządzenie Nr 0050.113.1.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 631
 1596. Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Dobrzeniu Małym na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 630
 1597. Uchwała Nr XXVII/195/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-01-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2021 rok
  Wyświetleń: 630
 1598. Zarządzenie Nr 0050.1.129.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-09-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 630
 1599. Zarządzenie Nr 0050.1.7.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-01-2018 w sprawie wzoru umowy na udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 630
 1600. Zarządzenie Nr 0050.1.72.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-06-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 630
 1601. Zarządzenie Nr 0050.1.97.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-07-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 630
 1602. Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Popielów porozumienia międzygminnego
  Wyświetleń: 629
 1603. Zarządzenie Nr 0050.1.115.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-09-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 629
 1604. Zarządzenie Nr 0050.1.121.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 629
 1605. Zarządzenie Nr 0050.1.69.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegosamorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury wDobrzeniu Wielkim za rok 2018
  Wyświetleń: 629
 1606. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 listopada 2021r.
  Wyświetleń: 628
 1607. Zarządzenie Nr 0050.1.102.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 628
 1608. Zarządzenie Nr 0050.1.107.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 628
 1609. Zarządzenie Nr 0050.1.144.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 628
 1610. Plan Nr 0050.1.77.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 627
 1611. Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 627
 1612. Uchwała Nr XI/90/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzeniu Wielkim wchodzącego w skład Zespołu ...
  Wyświetleń: 627
 1613. Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 627
 1614. Zarządzenie Nr 0050.1.109.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 627
 1615. Zarządzenie Nr 0050.1.123.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 627
 1616. Zarządzenie Nr 0050.1.142.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 627
 1617. Zarządzenie Nr 0050.1.114.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-08-2018 w sprawie założeń do budowy projektu uchwały budżetowej Gminy Dobrzeń Wielkina 2019 rok.
  Wyświetleń: 626
 1618. Zarządzenie Nr 0050.1.127.2018 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 17-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 626
 1619. Zarządzenie Nr ZW 0050.1.94.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-07-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 625
 1620. Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
  Wyświetleń: 624
 1621. Zarządzenie Nr 0050.1.79.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-07-2019 w sprawie wyborów do Rady Seniorów Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 624
 1622. Zarządzenie Nr 0050.1.84.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-06-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 624
 1623. Zarządzenie Nr 0050.1.121.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-09-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 623
 1624. Zarządzenie Nr 0050.1.53.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-04-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 623
 1625. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Rozwoju w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 622
 1626. Zarządzenie Nr 0050.1.114.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 622
 1627. Zarządzenie Nr 0050.1.38.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-03-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 621
 1628. Zarządzenie Nr 0050.1.96.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 621
 1629. Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji
  Wyświetleń: 620
 1630. Zarządzenie Nr 0050.1.61.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-05-2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim.
  Wyświetleń: 620
 1631. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza na dzień 16 września 2021 roku, drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
  Wyświetleń: 619
 1632. Zarządzenie Nr 0050.1.105.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-08-2019 w sprawie założeń do budowy projektu uchwały budżetowej Gminy Dobrzeń Wielkina 2020 rok.
  Wyświetleń: 619
 1633. Zarządzenie Nr 0050.1.140.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-10-2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim w czasie jego nieobecności.
  Wyświetleń: 619
 1634. Zarządzenie Nr 0050.1.62.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 619
 1635. Zarządzenie Nr 0050.1.8.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2019 zw sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 619
 1636. Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu Gminy Dobrzeń Wielki w roku 2018
  Wyświetleń: 618
 1637. XXV Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 618
 1638. Zarządzenie Nr 0050.1.92.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-08-2019 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds.informatyki
  Wyświetleń: 618
 1639. Zarządzenie Nr 120.26.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-05-2020 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych
  Wyświetleń: 618
 1640. Zarządzenie Nr 120.28.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 618
 1641. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 617
 1642. Zarządzenie Nr 0050.1.51.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 617
 1643. Zarządzenie Nr 0050.1.108.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-09-2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach w czasie jego nieobecności
  Wyświetleń: 616
 1644. Zarządzenie Nr 0050.1.62.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-05-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 616
 1645. Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 615
 1646. Uchwała Nr XIV/118/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 uchylająca uchwałę nr X/80/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 września 2019r. w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu ...
  Wyświetleń: 615
 1647. Zarządzenie Nr 0050.1.100.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-08-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 615
 1648. Zarządzenie Nr 0050.1.64.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 615
 1649. Protokół sesji - XXIX Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 614
 1650. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  W