• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5787757958533314500751349589174591357790467763501300
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
765076882174505692636332071115489459802874698746756800163124
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
838877705511905010085295767999029080293188953469653910661582866
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
100031117026102437864689604992907958588980910072710911994783109278
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
532514582349240491009450170096851158472590170885747794293508
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6409190614869547953798028994571087281034211011759966981724106539
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
308322892137997428743404838973412334134740415505976685271140
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
242911989920617190762036320053179341506123297228142052023425
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000001217870143241862920772
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 259148
 2. Strona Główna BIP
  Wyświetleń: 233399
 3. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 229323
 4. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 173298
 5. Przetargi aktualne
  Wyświetleń: 163563
 6. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 150339
 7. Obwieszczenia Wójta
  Wyświetleń: 118640
 8. Organy gminy - stanowiący i wykonawczy
  Wyświetleń: 84446
 9. Wolne stanowiska
  Wyświetleń: 75773
 10. Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
  Wyświetleń: 38972
 11. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 38009
 12. Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 37582
 13. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2011r.
  Wyświetleń: 37535
 14. Współpraca z organizacjiami pozarządowymi
  Wyświetleń: 34679
 15. Przeterminowane leki
  Wyświetleń: 33557
 16. Sprawozdania z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 32839
 17. Urząd Gminy - godziny pracy, telefony
  Wyświetleń: 31626
 18. Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Gminnych
  Wyświetleń: 30680
 19. Kierownictwo Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 30626
 20. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 30351
 21. Sołectwa i sołtysi
  Wyświetleń: 30335
 22. Radni Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 29688
 23. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 29083
 24. Gminny Ośrodek Kultury (GOK)
  Wyświetleń: 29041
 25. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Chróścicach
  Wyświetleń: 28479
 26. Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 28364
 27. Wójt i Zastępca Wójta
  Wyświetleń: 28051
 28. Urząd Gminy - Informacje Ogólne
  Wyświetleń: 28027
 29. Skład Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 27719
 30. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)
  Wyświetleń: 26132
 31. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 25526
 32. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 25341
 33. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2012r.
  Wyświetleń: 24769
 34. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup
  Wyświetleń: 24681
 35. Komisje stałe Rady Gminy
  Wyświetleń: 24539
 36. Niepubliczne Przedszkole w Dobrzeniu Małym
  Wyświetleń: 24493
 37. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 23726
 38. Uchwała o utrzymaniu czystości i porządku
  Wyświetleń: 23704
 39. Katolickie Przedszkole Niepubliczne w Chróścicach
  Wyświetleń: 23560
 40. Publiczne Przedszkole w Chróścicach
  Wyświetleń: 23512
 41. Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 23111
 42. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych
  Wyświetleń: 22648
 43. Zespół Niepublicznych Szkół w Kup
  Wyświetleń: 22628
 44. Wybory ławników 2011
  Wyświetleń: 22361
 45. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 22266
 46. Ważne adresy dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 22184
 47. Ograniczenie prawa do informacji publicznej
  Wyświetleń: 22115
 48. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
  Wyświetleń: 22113
 49. Informacja o zawieszeniu/wznowieniu działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 21951
 50. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2012r.
  Wyświetleń: 21916
 51. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 21815
 52. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 21541
 53. Gminny Zespół - Ekonomiczno - Administracyjny Szkół (GZEAS)
  Wyświetleń: 21324
 54. Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z autyzmem w Kup
  Wyświetleń: 21120
 55. Wykaz prowadzonych Rejestrów Publicznych
  Wyświetleń: 20979
 56. Wybory sołtysów i rad sołeckich
  Wyświetleń: 20975
 57. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 20874
 58. Sprawozdania
  Wyświetleń: 20773
 59. Informacja dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 20724
 60. Zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych
  Wyświetleń: 20669
 61. Regulamin konsultacji
  Wyświetleń: 20590
 62. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 20466
 63. Internetowy Portal Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki (IPU)
  Wyświetleń: 20418
 64. Statut Gminy
  Wyświetleń: 20129
 65. Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
  Wyświetleń: 20052
 66. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2013r.
  Wyświetleń: 19889
 67. Budżet 2011r.
  Wyświetleń: 19867
 68. Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 19836
 69. Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych
  Wyświetleń: 19728
 70. Budżet 2012r.
  Wyświetleń: 19715
 71. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2013r.
  Wyświetleń: 19687
 72. Kanały technologiczne - informacje
  Wyświetleń: 19631
 73. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 19535
 74. Projekty uchwał podlegająych konsultacjom społecznym i protokoły z konsultacji
  Wyświetleń: 19387
 75. Gminny Program Profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2010 – 2013
  Wyświetleń: 19341
 76. Program usuwania Azbestu
  Wyświetleń: 19263
 77. Zaświadczenie o aktualnym wpisie do ewidencji
  Wyświetleń: 19235
 78. Informacje Referatu Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 19044
 79. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 19041
 80. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2011r.
  Wyświetleń: 19006
 81. Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 18714
 82. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 18008
 83. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 17747
 84. Elektroniczna Skrzyna Podawcza
  Wyświetleń: 17614
 85. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 17479
 86. Kontrole
  Wyświetleń: 17025
 87. Budżet 2013r.
  Wyświetleń: 16618
 88. Podmioty odbierające odpady komunalne
  Wyświetleń: 16615
 89. Pobierz programy
  Wyświetleń: 16549
 90. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 16455
 91. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 16336
 92. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2014r.
  Wyświetleń: 15728
 93. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 15661
 94. Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu
  Wyświetleń: 15576
 95. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym
  Wyświetleń: 15448
 96. Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 14797
 97. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 14671
 98. Wyniki Wyszukiwania
  Wyświetleń: 14201
 99. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 14117
 100. Zapytanie ofertowe - wykonanie tablicy informacyjnej
  Wyświetleń: 11819
 101. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 11500
 102. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2014r
  Wyświetleń: 11487
 103. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO NAJMU dz.967/134 DOBRZEŃ MAŁY
  Wyświetleń: 10866
 104. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 10690
 105. Projekt uchwały współpracy z organizacjami pozarządowymi 2011
  Wyświetleń: 10594
 106. Gminna Baza Nauczycieli poszukujących pracy
  Wyświetleń: 10446
 107. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy - Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 10025
 108. Protokół z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 9958
 109. Urząd Gminy - referaty, telefony
  Wyświetleń: 9909
 110. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - dz.237
  Wyświetleń: 9702
 111. Zapytanie ofertowe - ogłoszenie w prasie
  Wyświetleń: 9296
 112. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2011.
  Wyświetleń: 9147
 113. Budowa przystani kajakowej w m. Czarnowąsy na rzece Mała Panew oraz w m. Borki na rzece Odra
  Wyświetleń: 9124
 114. Gminny Program Profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 8969
 115. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy Chróścice, Korfantego 1A
  Wyświetleń: 8854
 116. WYKAZ NIERUCHOMOŚĆI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY dz.1585/55
  Wyświetleń: 8785
 117. Zapytanie ofertowe - ubezpieczenie sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 8755
 118. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 8668
 119. Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 8644
 120. III publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości, działka 437/153, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 8639
 121. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2015r.
  Wyświetleń: 8621
 122. Dyrektor Zespołu Szkół w Chróścicach poszukuje pracownika na stanowisko konserwatora
  Wyświetleń: 8574
 123. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza
  Wyświetleń: 8567
 124. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.3177/152 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8563
 125. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 8557
 126. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 8468
 127. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 8453
 128. Remont " starej szkoły" w Borkach
  Wyświetleń: 8279
 129. Zarządzenie w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych w stałych obwodach głosowania
  Wyświetleń: 8249
 130. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Chróścicach dz.1613/44
  Wyświetleń: 8225
 131. Konkurs ofert na realizacje zadania publicznego - Pielęgnacja osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w domu. Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza.
  Wyświetleń: 8199
 132. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza
  Wyświetleń: 8135
 133. Przebudowa budynku szkoły na budynek przedszkola wraz ze zmianą sposobu uzytkowania przy ulicy Szkolnej 11 w Chróścicach
  Wyświetleń: 8106
 134. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - dz.2247/312
  Wyświetleń: 8095
 135. Ogłoszenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 8074
 136. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chróścice - 2
  Wyświetleń: 8040
 137. Obwieszczenie w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 8028
 138. Zapytanie ofertowe - wykonanie naklejek
  Wyświetleń: 8009
 139. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8005
 140. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza
  Wyświetleń: 7879
 141. Przebudowa dróg gminnych i wewnetrznych w miejscowościach: Chróściec, Kup, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 7836
 142. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  Wyświetleń: 7831
 143. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 7796
 144. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - dz.437/153
  Wyświetleń: 7790
 145. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU - LOKAL UŻYTKOWY w KUP
  Wyświetleń: 7736
 146. PRZETARG - sprzedaż dz.3177/152, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7717
 147. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy oraz podnoszenie poziomu sportowego w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
  Wyświetleń: 7700
 148. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2012: Rozwój i upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania – popularyzacja matematyki wśród dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 7699
 149. Uchwały w sprawie dostosowania do stanu faktycznego opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych w gminie
  Wyświetleń: 7667
 150. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2011 roku
  Wyświetleń: 7656
 151. PRZETARG na najem - lokal użytkowy przy ul. Szpitalnej 2, Kup
  Wyświetleń: 7630
 152. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI dz.2185/459
  Wyświetleń: 7621
 153. Przetargi Parafia Chróścice
  Wyświetleń: 7607
 154. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 7562
 155. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKALI UŻYTKOWYCH dz.119/1
  Wyświetleń: 7549
 156. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 sierpnia 2011 roku
  Wyświetleń: 7502
 157. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
  Wyświetleń: 7488
 158. Przebudowa drogi wewnętrznej w Dobrzeniu Małym dz. nr 959/143,1090/143,1092/143,1167/137
  Wyświetleń: 7487
 159. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO NAJMU - LOKAL UŻYTKOWY, Czarnowąsy, Dworcowa 5
  Wyświetleń: 7465
 160. Ogłoszenie o przyjmowaniu Obywateli
  Wyświetleń: 7462
 161. ogłoszenie o II przetargu ograniczonym dz.237
  Wyświetleń: 7456
 162. II publiczny przetarg ustny nieograniczony dz.437/153 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 7445
 163. II publiczny przetarg - nieruchomość w Brzeziu
  Wyświetleń: 7417
 164. Zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
  Wyświetleń: 7378
 165. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Kup
  Wyświetleń: 7352
 166. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY dz.237
  Wyświetleń: 7321
 167. PRZETARG na najem - lokal użytkowy przy ul. Dworcowej 5, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 7290
 168. WYKAZ NIERUCHOMOŚĆI DO SPRZEDAŻY działka 3149/337, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7276
 169. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1682/275 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 7241
 170. Wykaz nieruchomości do sprzedaży - dz.62/4 Świerkle
  Wyświetleń: 7236
 171. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 7235
 172. II publiczny przetarg ustny nieograniczony dz.2247/312 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7198
 173. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lutego 2011 roku
  Wyświetleń: 7186
 174. Roboty budowlane w budynku OSP Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 7174
 175. Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość w Brzeziu
  Wyświetleń: 7173
 176. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - dz.2247/312 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7152
 177. ogłoszenie o rokowaniach dz.237 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7147
 178. Przebudowa chodnika przy drodze gminnnej ul.Wspólnej w m. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7131
 179. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDŻY lokale mieszkalne przy ul. Kani 3-5 w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 7130
 180. Przebudowa drogi wewnętrznej boczna od ul.Opolskiej w Dobrzeniu Małym dz.nr 1942/14,1943/14,1944/13,1946/13
  Wyświetleń: 7126
 181. Wykaz nieruchomości do najmu - lokal użytkowy Kup, ul. Szpitalna 5A
  Wyświetleń: 7113
 182. WYKAZ NIERUCHOMOŚĆI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY dz.1631/48
  Wyświetleń: 7098
 183. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - Czarnowąsy, Dobrzeń Wielki, Kup
  Wyświetleń: 7062
 184. PRZETARG - sprzedaż dz.1682/275 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 7061
 185. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Działki nr 481/59, 483/60, 485/53, 463/55, 704/55
  Wyświetleń: 7004
 186. II PRZETARG - sprzedaż dz.1682/275 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 7000
 187. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki
  Wyświetleń: 6994
 188. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 maja 2012 roku
  Wyświetleń: 6974
 189. Bieżące utrzymanie chodników, dróg, poboczy oraz oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych Gminy Dobrzeń Wielki w latach 2013-2014
  Wyświetleń: 6952
 190. Rozbudowa sieci cieplnej wraz z przyłaczami w Dobrzeniu Wielkim ul.Drzymały
  Wyświetleń: 6937
 191. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Referacie Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
  Wyświetleń: 6930
 192. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2016/2017
  Wyświetleń: 6913
 193. II PRZETARG - sprzedaż lokalu 2, Opolska 5, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 6893
 194. PRZETARG na najem - lokal użytkowy przy ul. Dworcowej 1, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 6887
 195. PRZETARG - sprzedaż lokalu nr 2, Opolska 5, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 6878
 196. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 6866
 197. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
  Wyświetleń: 6865
 198. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO NAJMU - LOKAL UŻYTKOWY, Czarnowąsy, ul. Dworcowa 1
  Wyświetleń: 6851
 199. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 6847
 200. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY - dz.3160/419 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 6834
 201. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2016r.
  Wyświetleń: 6829
 202. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.32.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielkiz dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 6820
 203. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
  Wyświetleń: 6794
 204. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.811/118 Kup, ul. Miarki 3
  Wyświetleń: 6792
 205. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.2247/312 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 6791
 206. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy w Dobrzeniu Wielkim, Namysłowska 97
  Wyświetleń: 6778
 207. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1124/208, 1125/208 Chróścice, ul. Korfantego 41
  Wyświetleń: 6771
 208. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2011 roku
  Wyświetleń: 6705
 209. PRZETARG - sprzedaż lokalu 5, Opolska 5, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 6700
 210. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - część dz.893/125, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 6699
 211. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2012
  Wyświetleń: 6685
 212. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 6667
 213. Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 6662
 214. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 kwietnia 2011 roku
  Wyświetleń: 6658
 215. Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 6653
 216. III publiczny przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość niezabudowana w Brzeziu
  Wyświetleń: 6641
 217. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDŻY lokale mieszkalne przy ul. Opolskiej 5 w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 6632
 218. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 lipca 2011 roku
  Wyświetleń: 6628
 219. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDŻY – Lokale mieszkalne w Czarnowąsach, ul. Dworcowa 9
  Wyświetleń: 6615
 220. Budowa placu zabaw Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 6612
 221. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne nr 2, 5 przy ul Opolskiej 5, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 6543
 222. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy dz.18 Borki
  Wyświetleń: 6542
 223. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 6536
 224. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 stycznia 2011 roku
  Wyświetleń: 6523
 225. Ogłoszenie - konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 6519
 226. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.745/27 Kup
  Wyświetleń: 6507
 227. Przetarg na sprzedaż nieruchomości - dz.62/4 Świerkle
  Wyświetleń: 6499
 228. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 marca 2011 roku
  Wyświetleń: 6498
 229. II PRZETARG - sprzedaż lokalu 5, Opolska 5, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 6478
 230. Wybory Prezydenta RP
  Wyświetleń: 6476
 231. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 kwietnia 2011 roku
  Wyświetleń: 6464
 232. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY - dz.404/233 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 6443
 233. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z/s. w Kup
  Wyświetleń: 6417
 234. PRZETARG - sprzedaż 1/2 cz. dz.1124/208, 1125/208, Chróścice, Korfantego 41
  Wyświetleń: 6404
 235. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2015r.
  Wyświetleń: 6381
 236. Remonty nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w latach 2013-2014
  Wyświetleń: 6376
 237. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 maja 2011 roku
  Wyświetleń: 6363
 238. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDŻY - dz.945/36 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 6346
 239. Przebudowa ulicy Łąkowej w Borkach wraz z odwodnieniem i oświetleniem
  Wyświetleń: 6343
 240. Stan gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 6313
 241. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 6312
 242. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lutego 2011 roku
  Wyświetleń: 6280
 243. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 lutego 2011 roku
  Wyświetleń: 6252
 244. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2013
  Wyświetleń: 6241
 245. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie kandydatów, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko referenta w Referacie Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
  Wyświetleń: 6231
 246. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 6225
 247. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 6222
 248. Ogłoszenie o wyłożeniu planu
  Wyświetleń: 6190
 249. Budżet 2015r.
  Wyświetleń: 6187
 250. III PRZETARG - sprzedaż dz.1682/275 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 6186
 251. II PRZETARG - sprzedaż 1/2 cz.dz.1124/208, 1125/208, Chróścice, ul. Korfantego 41
  Wyświetleń: 6179
 252. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 6132
 253. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2013
  Wyświetleń: 6126
 254. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobrzeniu Wielkim - ul.Drzymały
  Wyświetleń: 6115
 255. Protokół z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 6115
 256. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013
  Wyświetleń: 6112
 257. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2013r
  Wyświetleń: 6095
 258. Zarządzenie nr 0050.1.63.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z/s. w Kup
  Wyświetleń: 6095
 259. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 kwietnia 2011 roku
  Wyświetleń: 6043
 260. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY dz.18 Borki
  Wyświetleń: 6034
 261. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2017r.
  Wyświetleń: 6032
 262. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 lipca 2012 roku
  Wyświetleń: 6009
 263. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1692/255 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 5998
 264. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.816/36 Kup
  Wyświetleń: 5990
 265. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 września 2011 roku
  Wyświetleń: 5987
 266. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o przystąpieniu do poszerzenia granic opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki
  Wyświetleń: 5922
 267. Referendum Ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 5866
 268. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 5857
 269. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5838
 270. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 stycznia 2013 roku
  Wyświetleń: 5835
 271. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 marca 2013 roku
  Wyświetleń: 5834
 272. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 lutego 2011
  Wyświetleń: 5820
 273. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 marca 2012 roku
  Wyświetleń: 5808
 274. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki
  Wyświetleń: 5758
 275. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5754
 276. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 5744
 277. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 5732
 278. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5677
 279. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 5640
 280. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 Lipca 2012 roku
  Wyświetleń: 5622
 281. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 sierpnia 2012 roku
  Wyświetleń: 5596
 282. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 5589
 283. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 5574
 284. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 lipca 2012 roku
  Wyświetleń: 5567
 285. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 stycznia 2013 roku
  Wyświetleń: 5543
 286. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 5521
 287. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 czerwca 2012 roku
  Wyświetleń: 5517
 288. UCHWAŁA
  Wyświetleń: 5486
 289. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie wystąpienia o opinię
  Wyświetleń: 5464
 290. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 grudnia 2012 roku
  Wyświetleń: 5453
 291. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 5426
 292. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 5416
 293. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 5410
 294. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 lipca 2012 roku
  Wyświetleń: 5387
 295. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji
  Wyświetleń: 5380
 296. Ogłoszenie konkursu ofert
  Wyświetleń: 5372
 297. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 czerwca 2012 roku
  Wyświetleń: 5341
 298. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 5319
 299. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 5311
 300. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 maja 2012 roku
  Wyświetleń: 5272
 301. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 5265
 302. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 kwietnia 2012 roku
  Wyświetleń: 5260
 303. Oferta na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 5257
 304. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 marca 2012 roku
  Wyświetleń: 5226
 305. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2012 roku
  Wyświetleń: 5205
 306. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wyświetleń: 5205
 307. Informacje o zgromadzeniach
  Wyświetleń: 5196
 308. III PRZETARG - sprzedaż 1/2 części dz.1124/208, 1125/208, Chróścice, ul. Korfantego 41
  Wyświetleń: 5173
 309. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012
  Wyświetleń: 5146
 310. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie rozpoczęcia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w postępowaniu w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5137
 311. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 5122
 312. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania o przesłaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu wniosku o wrażenie opinii
  Wyświetleń: 5121
 313. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 stycznia 2013 roku
  Wyświetleń: 5100
 314. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 5083
 315. Wybory Uzupełniające do Rady Gminy
  Wyświetleń: 5079
 316. Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie pod nazwą „ Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki”
  Wyświetleń: 5073
 317. Przebudowa kanalizacji sanitarnej na Placu Klasztornym w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 5066
 318. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 4992
 319. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 grudnia 2012 roku o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4985
 320. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 4978
 321. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.81/18, 82/18 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 4937
 322. WYBORY SAMORZĄDOWE 2018r.
  Wyświetleń: 4928
 323. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publiczneog w roku 2014
  Wyświetleń: 4924
 324. Budżet 2016r.
  Wyświetleń: 4911
 325. Rozbudowa pawilonu szatniowego wraz z zapleczem w Chróściach
  Wyświetleń: 4871
 326. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 października 2013 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4855
 327. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 4846
 328. ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wyświetleń: 4839
 329. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie wszczęcia postępowania dla przedsięwzięcia pn. "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy drogi powiatowej nr 1702 O Czarnowąsy - Brynica od km 2+015 do km 5+032"
  Wyświetleń: 4808
 330. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 4800
 331. Rozbudowa ul.Kochanowskiego w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 4757
 332. KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW
  Wyświetleń: 4724
 333. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 4670
 334. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4661
 335. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czarnowąsach - instalacje elektryczne pracowni komputerowej
  Wyświetleń: 4624
 336. Odwołanie zapytania ofertowego
  Wyświetleń: 4603
 337. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 4471
 338. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 marca 2015r.
  Wyświetleń: 4447
 339. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4433
 340. Nabór na stanowisko głównego księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 4391
 341. Wybory ławników na kadencję 2016-2019
  Wyświetleń: 4371
 342. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji Odkrywkowego Zakładu Górniczego "CHRÓŚCICE-SIOŁKOWICE"
  Wyświetleń: 4359
 343. ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wyświetleń: 4313
 344. Budowa drogi ulicy Słonecznej i wewnętrznej w miejscowości Krzanowice etap I
  Wyświetleń: 4295
 345. Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich w miejscowości Dobrzeń Wielki i ul. Stawy w miejscowości Chróścice OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  Wyświetleń: 4261
 346. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne przy ul. Powstańców Śląskich 3, Chróścice
  Wyświetleń: 4229
 347. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4218
 348. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014
  Wyświetleń: 4103
 349. Przebudowa ul.Sienkiewicza i odcinka ul.Kwaśnej w m. Chróścice - etap I
  Wyświetleń: 4028
 350. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.942/122 Kup
  Wyświetleń: 4022
 351. Rozbudowa Zespołu Szkół w Czarnowąsach- dostawa i montaż okien aluminiowych o odporności ogniowej EI-120
  Wyświetleń: 4016
 352. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1613/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 4014
 353. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2015
  Wyświetleń: 3991
 354. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.413/169 Brzezie
  Wyświetleń: 3970
 355. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 3969
 356. Przebudowa drogi wewnętrznej( boczna od ulicy Namysłowskiej) dz. Nr 1494/8, 1172/11, 1144/13 k.4 w m. Dobrzeń Wielki Przebudowa drogi wewnętrznej( boczna od ulicy Namysłowskiej) wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem - dz. Nr225/54, 1262/55,
  Wyświetleń: 3922
 357. Bieżące utrzymanie chodników , dróg, poboczy oraz oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3910
 358. Przebudowa oraz rozbudowa sieci cieplnej w Czarnowąsach ul.Wierzbowa i Jaśminowa
  Wyświetleń: 3903
 359. Budowa drogi gminnej ulicy Wąskiej w m. Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3902
 360. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.2247/312 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3883
 361. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2016r.
  Wyświetleń: 3878
 362. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.51,52 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3864
 363. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokale użytkowe
  Wyświetleń: 3856
 364. Oferta realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 3846
 365. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.562/82 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3844
 366. OGŁOSZENIE O KONKURSIE
  Wyświetleń: 3835
 367. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - 7 działek w Brzeziu
  Wyświetleń: 3803
 368. Budowa drogi ulicy Wierzbowej w miejscowości Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3794
 369. Transmisja obrad Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3776
 370. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.942/122, 948/122 Kup
  Wyświetleń: 3773
 371. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 3763
 372. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 3725
 373. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - Czarnowąsy, Dobrzeń Wielki, Kup
  Wyświetleń: 3684
 374. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.608/129 Brzezie
  Wyświetleń: 3669
 375. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2013
  Wyświetleń: 3640
 376. II PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz.2247/312 Dobrzeń Wielki, ul. Opolska 4
  Wyświetleń: 3628
 377. O B W I E S Z C Z E N I E
  Wyświetleń: 3609
 378. I PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz. 1095/119 Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 3598
 379. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1110/145, 1073/145 Chróścice
  Wyświetleń: 3584
 380. Budowa drogi gminnej ulicy św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 3537
 381. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.221 Chróścice
  Wyświetleń: 3535
 382. Modernizacja sali wiejskiej w Dobrzeniu Małym
  Wyświetleń: 3520
 383. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - 46 nieruchomości w obrębach Czarnowąsy, Borki, Krzanowice, Świerkle, Brzezie
  Wyświetleń: 3510
 384. Budżet 2017r.
  Wyświetleń: 3479
 385. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.3191/446 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3473
 386. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3470
 387. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 3447
 388. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 3440
 389. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 3427
 390. Budowa sieci cieplnej w Czarnowąsach-rejon ulicy Różanej wraz z przyłaczmi do 7 budynków mieszkalnych
  Wyświetleń: 3421
 391. Bezpieczny i punktualny dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu gminy Dobrzeń Wielki do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 3398
 392. Budowa drogi gminnej ul.Jańskiego w Dobrzeniu Wielkim wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami.
  Wyświetleń: 3398
 393. Dostawa energi elektrycznej dla Gminy Dobrzeń Wielki do dnia 31.12.2016r.
  Wyświetleń: 3393
 394. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - sale wiejskie w Borkach i Kup
  Wyświetleń: 3348
 395. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1651/208 Chróścice
  Wyświetleń: 3341
 396. Remonty dróg tłuczniowych w m. Chróścice, Kup,Czarnowąsy, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3339
 397. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3335
 398. PRZETARG ograniczony na sprzedaż nieruchomości - dz.477/233 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3323
 399. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 3321
 400. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2017/2018
  Wyświetleń: 3303
 401. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1274/182 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3257
 402. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1776/62 Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 3242
 403. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3238
 404. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale w Kup, Brynicka 29
  Wyświetleń: 3236
 405. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy w Kup, Szpitalna 2
  Wyświetleń: 3234
 406. Zakup zamknięcia mobilnego w ilości 1 szt. wraz z elementami do składowania w ramach inwestycji pn. Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200 do 163+700 Etap II- część B
  Wyświetleń: 3232
 407. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016
  Wyświetleń: 3212
 408. Informacja o sposobie zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
  Wyświetleń: 3182
 409. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1014/24, 1238/70 Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 3174
 410. Lista osób, które złożyły oferty w naborze na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 3171
 411. Remont dróg tłuczniowych w m. Dobrzeń Wielki i m. Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3144
 412. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal w Kup, Szpitalna 5A
  Wyświetleń: 3143
 413. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Kup, Miarki 9
  Wyświetleń: 3124
 414. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.677/143 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3066
 415. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.472/227 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3056
 416. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.2717/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3051
 417. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki 2721/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3033
 418. PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny w Kup, Brynicka 29
  Wyświetleń: 3032
 419. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy (najmu) - lokal użytkowy w Chróścicach, Korfantego 1A
  Wyświetleń: 3023
 420. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.478/236, 479/236, 480/236 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3018
 421. II PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal nr 2, przy ul. Brynickiej 29, Kup
  Wyświetleń: 3009
 422. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - 2 lokale w Kup, Miarki 9
  Wyświetleń: 2986
 423. Wykonanie uzupełniającego otworu studziennego dla potrzeb ujęcia wody wodociągu grupowego " Czarnowasy"
  Wyświetleń: 2976
 424. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2976
 425. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2971
 426. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 477/233 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2967
 427. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - do najmu - lokal w Chróścicach, Korfantego 1A
  Wyświetleń: 2903
 428. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2015.
  Wyświetleń: 2895
 429. Oferta realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 2891
 430. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.2721/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2886
 431. PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal nr 2, ul. Miarki 9, Kup
  Wyświetleń: 2873
 432. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.2716/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2869
 433. Budowa ulicy wewnetrznej-boczna od ul.Armii Ludowej w m. Krzanowice
  Wyświetleń: 2868
 434. Rozbudowa obiektu zaplecza sportowego w Borkach o magazyn na sprzęt sportowy
  Wyświetleń: 2866
 435. Zakup zamknięć mobilnych w ilości 25 szt.wraz z elementami do ich składania w ramach inwestycji pn.Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200 do 163+700 Etap II-część B
  Wyświetleń: 2859
 436. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2858
 437. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1673/47 Chróścice
  Wyświetleń: 2856
 438. Remont świetlicy w Czarnowąsach: wykonanie nawierzchni z koski betonowej oraz malowanie elewacji budynku gospodarczego
  Wyświetleń: 2852
 439. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zadania:1.Budowa drogi gminnej Brzezie-Dobrzeń Wielki.2.Budowa drogi ul.Reja w Dobrzeniu Wielkim.3.Rozbudowa drogi gminnej ul.Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim, wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego.
  Wyświetleń: 2850
 440. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017
  Wyświetleń: 2834
 441. INFORMACJA WOJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI O ZGROMADZENIU
  Wyświetleń: 2822
 442. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.2246/312 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2816
 443. Oferta realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 2809
 444. Informacja o zgromadzeniach
  Wyświetleń: 2808
 445. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.3178/152 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2786
 446. II PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz. 2716/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2785
 447. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł,
  Wyświetleń: 2769
 448. Nabór na stanowisko głównego księgowego w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2765
 449. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2017r
  Wyświetleń: 2759
 450. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż dz.2716/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2755
 451. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 marca 2014 roku
  Wyświetleń: 2742
 452. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 2708
 453. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 2696
 454. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 2688
 455. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2663
 456. 1) Przebudowa drogi ul.Krasickiego w Dobrzeniu Wielkim. 2) Przebudowa ul.Wspólnej w Dobrzeniu Wielkim w zakresie przebudowy chodnika
  Wyświetleń: 2660
 457. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2638
 458. Naprawa pobocza drogi gminnej ul.Norweska wraz z częściową zabudową rowu i przygotowaniem podłoża pod zatokę postojową
  Wyświetleń: 2611
 459. III PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal nr 2,Brynicka 29, Kup
  Wyświetleń: 2593
 460. Budowa węzła cieplnego, przyłącza niskich parametrów oraz instalacja centralnego ogrzewania w Czarnowąsach Pl.Klasztorny budynek mieszkalny 10,12,14
  Wyświetleń: 2581
 461. IV PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal nr 2, ul. Brynicka 29, Kup
  Wyświetleń: 2577
 462. Wykonanie usług geodezyjnych w latach 2014-2016 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2569
 463. Zimowe utrzymanie dróg gminy Dobrzeń Wielki w sezonie 2014/2015 i 2015/2016
  Wyświetleń: 2552
 464. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2551
 465. PRZETARG na wynajem lokalu - Kup, Szpitalna 2
  Wyświetleń: 2544
 466. Remont i docieplenie dachu budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 20
  Wyświetleń: 2535
 467. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia Konkursów na stanowisko Dyrektorów placówek oświatowych gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2534
 468. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 2527
 469. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy Kup, Szpitalna 2
  Wyświetleń: 2513
 470. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko głównego księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2511
 471. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 2506
 472. Budowa drogi gminnej od ul.Wolności do terenów inwestycyjnych w Czarnowąsach współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskieg na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 2505
 473. Nabór na stanowisko głównego księgowego
  Wyświetleń: 2499
 474. INFORMACJA WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI O ZGROMADZENIU
  Wyświetleń: 2471
 475. II PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz.2721/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2454
 476. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.3199/280 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2440
 477. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Związku Gmin Dolna Mała Panew
  Wyświetleń: 2435
 478. II PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal nr 2, ul. Miarki 9, Kup
  Wyświetleń: 2432
 479. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wieli z dnia 25 sierpnia 2014 roku informujące strony postępowania o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2417
 480. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 sierpnia 2014 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2409
 481. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.2840/280 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2391
 482. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich
  Wyświetleń: 2390
 483. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.623/12 Brzezie
  Wyświetleń: 2381
 484. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z częścią kosztorysową na zadanie: Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 457 Dobrzeń Wielki- Brzeg na odcinku Chróścice- Stare Siołkowice
  Wyświetleń: 2381
 485. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017
  Wyświetleń: 2378
 486. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2374
 487. Obwieszczenie Wójta gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 września 2014 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2368
 488. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.112, 113, 977/114, 1562/114, 1563/114, 1457/194 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2367
 489. Usługi edukacyjne mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie w roku szkolnym 2014/2015 programu rozwojowego w LO w gminie Dobrzeń W.
  Wyświetleń: 2362
 490. Nabór na stanowisko informatyka w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2357
 491. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 października 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich
  Wyświetleń: 2347
 492. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 sierpnia 2014 roku w sprawie przesłania wniosku o opinię
  Wyświetleń: 2343
 493. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2341
 494. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2323
 495. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 sierpnia 2014 roku w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2320
 496. Adaptacja pomieszczeń na cele administracyjne budynku w Dobrzeniu Wielkim przy ul.Kościelnej 5- etap I
  Wyświetleń: 2316
 497. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (18.11.2016) - dz.58/2, 62/7 Świerkle, 251/165, 413/169, 518/195, 655/79, 745/79, 746/79 Brzezie
  Wyświetleń: 2315
 498. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2314
 499. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2314
 500. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 sierpnia 2014 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 2311
 501. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2308
 502. III PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny 2, Kup, Miarki 9
  Wyświetleń: 2304
 503. Obwieszczenie Wójta gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 września 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2281
 504. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 czerwca 2014 roku informujące strony postępowania o wystąpieniu o opinię
  Wyświetleń: 2279
 505. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1076/53 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2278
 506. OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
  Wyświetleń: 2277
 507. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy, Kup Szpitalna 5A
  Wyświetleń: 2263
 508. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2243
 509. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2232
 510. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 2218
 511. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 czerwca 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2200
 512. Usługi edukacyjne mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie w roku szk.2014/2015 programu rozwojowego w 4 szk.gim.w gminie Dobrzeń
  Wyświetleń: 2199
 513. Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Kośnego w Chróścicach
  Wyświetleń: 2198
 514. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2195
 515. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2178
 516. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2170
 517. PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz.2840/280 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2167
 518. OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
  Wyświetleń: 2166
 519. PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz.3199/280 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2150
 520. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 2150
 521. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 maja 2015 roku informujące strony postępowania o przesłaniu wniosku o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2143
 522. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2143
 523. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2138
 524. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2134
 525. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (22.11.2016) - dz.1156/160, 895/231, 896/231 Borki, 668/197, 669/197, 1404/195, 809/194 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2130
 526. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2116
 527. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 września 2014 rok w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa.
  Wyświetleń: 2108
 528. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1899/182 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2108
 529. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (05.12.2016) - 3 lokale mieszkalne przy Pl. Klasztornym w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 2107
 530. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2099
 531. Obwieszczenie Starosty Opolskiego
  Wyświetleń: 2098
 532. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 września 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2095
 533. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 maja 2015 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 2071
 534. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (28.11.2016) - dz.499 Krzanowice, 466, 468, 59/1 Świerkle, 1674/208 Chróścice
  Wyświetleń: 2067
 535. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie przesłania wniosków o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2065
 536. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1122/208 Chróścice
  Wyświetleń: 2060
 537. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 2056
 538. Zapytanie Ofertowe
  Wyświetleń: 2054
 539. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 czerwca 2015 roku informujący strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2051
 540. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2045
 541. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - 3 lokale mieszkalne, Plac Klasztorny 10-14, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2041
 542. PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz. 460 Krzanowice
  Wyświetleń: 2035
 543. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 lipca 2014 roku - zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2029
 544. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2029
 545. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (23.11.2016) - dz.371/2 Krzanowice, 623/12, 31, 60, 200/61, 751/59, 728/62, 750/59, 727/62, 735/65, 736/65 Brzezie
  Wyświetleń: 2017
 546. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2014 roku informujące strony postępowania o wystąpieniu o opinie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2012
 547. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 czerwca 2015 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2006
 548. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz. 1153/9 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2000
 549. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1993
 550. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokal nr 1, Dworcowa 9, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1992
 551. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1559/40 Chróścice
  Wyświetleń: 1990
 552. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1986
 553. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.213 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1985
 554. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1984
 555. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokal nr 1, ul. Kani 3, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1984
 556. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (24.11.2016) - dz. 27, 28, 393/151, 1082/134, 132, 1892/141, 1893/141 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1980
 557. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 sierpnia 2015 roku informujące strony postępowania o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1976
 558. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.439/131 Brzezie
  Wyświetleń: 1976
 559. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 czerwca 2015 roku w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1975
 560. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 320/10 Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 1971
 561. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (21.11.2016) - dz.130/17, 81/18, 82/18, 354/201, 1312/110, 1243/112, 2441/292 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1970
 562. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 1967
 563. Oferta realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 1964
 564. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 1675/208 Chróścice
  Wyświetleń: 1955
 565. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Czarnowąsach, Dworcowa 5
  Wyświetleń: 1955
 566. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Czarnowąsach, Plac Klasztorny 8
  Wyświetleń: 1953
 567. Przetarg na sprzedaż nieruchomości - dz.167 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1947
 568. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1095/119 Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 1945
 569. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 12 października 2015 roku w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1933
 570. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 649/180 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1932
 571. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1926
 572. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (25.11.2016) - dz.175/46, 1307/66, 486/180 Borki, 439, 731 Krzanowice
  Wyświetleń: 1926
 573. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1908
 574. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1896
 575. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 1890/141 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1891
 576. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 1886
 577. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 2821/231 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1881
 578. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 kwietnia 2015 roku o przesłaniu wniosku o wyrażenie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 1880
 579. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 1872
 580. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 lipca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1865
 581. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (17.11.2016) - dz.298/4 Czarnowąsy, dz. 13/4, 13/6, 62/4, 62/6, 56/4 Świerkle
  Wyświetleń: 1848
 582. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 grudnia 2015 roku w informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1837
 583. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Czarnowąsach, Dworcowa 1
  Wyświetleń: 1832
 584. Nabór na stanowisko głównego księgowego w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1822
 585. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2016
  Wyświetleń: 1820
 586. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 1818
 587. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 października 2015 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1809
 588. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 września 2015 roku w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1808
 589. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Czarnowąsach, Wolności 19
  Wyświetleń: 1807
 590. II przetarg ustny ograniczny - sprzedaż dz.1674/208 Chróścice
  Wyświetleń: 1802
 591. Nabór na stanowisko głównego księgowego w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1795
 592. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 lipca 2015 roku informujące strony postępowania o przesłaniu do RDOŚ i PPIS wniosku o opinię w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1787
 593. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.460 Krzanowice
  Wyświetleń: 1787
 594. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 października 2015 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1783
 595. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 sierpnia 2015 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1776
 596. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 1674/208 Chróścice
  Wyświetleń: 1770
 597. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1759
 598. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 lipca 2015 roku informujące strony postępowania o przesłaniu do RDOŚ i PPIS prośby o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1756
 599. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 lipca 2015 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1756
 600. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 października 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1751
 601. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 343/2 Świerkle
  Wyświetleń: 1742
 602. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1737
 603. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 października 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich
  Wyświetleń: 1726
 604. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016
  Wyświetleń: 1709
 605. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 1704
 606. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 kwietnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1693
 607. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 września 2015 roku w sparwie wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1672
 608. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 września 2015 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1670
 609. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 1670
 610. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 1663
 611. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 1653
 612. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 października 2015 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 1652
 613. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2018/2019
  Wyświetleń: 1651
 614. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 lutego 2017 r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie
  Wyświetleń: 1617
 615. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1700/41 Chróścice
  Wyświetleń: 1615
 616. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Kup, Miarki 9
  Wyświetleń: 1606
 617. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie wydania decyzji odmawiającej wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich
  Wyświetleń: 1602
 618. Dotacje dla przedszkoli
  Wyświetleń: 1598
 619. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 kwietnia 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 1574
 620. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 września 2015 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1570
 621. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 maja 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 1567
 622. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1566
 623. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 stycznia 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1559
 624. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 maja 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzj o środowiskowych uwarunkowanich
  Wyświetleń: 1553
 625. Rzymsko-Katolicka Parafia św. Jadwigi: Odrestaurowanie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Św. Jadwigi w Chróścicach wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
  Wyświetleń: 1542
 626. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 września 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1536
 627. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 kwietnia 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 1527
 628. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal w Kup, Szpitalna 5A
  Wyświetleń: 1524
 629. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 września 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1521
 630. Wybory ławników
  Wyświetleń: 1519
 631. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 maja 2016 roku informujące o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1512
 632. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 maja 2016r.
  Wyświetleń: 1506
 633. Remonty dróg gminnych na terenie gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1485
 634. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - 2 lokale w Kup, Miarki 9
  Wyświetleń: 1461
 635. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1458
 636. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.472/227 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1458
 637. Wybory do Sejmu i Senatu RP
  Wyświetleń: 1444
 638. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 listopada 2015 roku informujące strony postępowania o przesłaniu wniosku w sprawie opinii o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1431
 639. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1429
 640. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 477/233 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1428
 641. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale w Kup, Brynicka 29
  Wyświetleń: 1426
 642. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1422
 643. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1413
 644. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 1404
 645. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 grudnia 2016 r. o przeprowadzeniu oględzin drzew
  Wyświetleń: 1404
 646. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 1398
 647. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki 2721/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1398
 648. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz. 1692/255 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1394
 649. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Centrum Usług Wspólnych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1392
 650. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1389
 651. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 kwietnia 2016 roku w informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1386
 652. PRZETARG na najem - lokal użytkowy Kup, Rynek 13
  Wyświetleń: 1385
 653. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 lutego 2017 r. o przeprowadzeniu oględzin drzew
  Wyświetleń: 1384
 654. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż dz.2716/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1384
 655. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1383
 656. PRZETARG ustny nieograniczony - najem lokalu użytkowego, Dobrzeń Wielki, Namysłowska 44
  Wyświetleń: 1380
 657. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - do najmu - lokal w Chróścicach, Korfantego 1A
  Wyświetleń: 1379
 658. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 marca 2016 roku informujące strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1375
 659. Przetarg ustny ograniczony - sprzedaż dz.1675/208 Chróścice
  Wyświetleń: 1375
 660. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - do dzierżawy - dz. 942/122, 948/122 Kup
  Wyświetleń: 1366
 661. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1361
 662. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie wydania decyzj o środowiskowych uwarunkowanich
  Wyświetleń: 1352
 663. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1345
 664. Konkursy na stanowiska dyrektorów Publicznych Przedszkoli w Chróścicach i Dobrzeniu wielkim oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 1337
 665. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 kwietnia 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1334
 666. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 marca 2016 roku informujące strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1334
 667. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 stycznia 2017 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzewa
  Wyświetleń: 1331
 668. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.478/236, 479/236, 480/236 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1327
 669. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 marca 2016 roku informujące strony postępowania o przesłaniu wniosku o wyrażenie opinii.
  Wyświetleń: 1326
 670. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży
  Wyświetleń: 1324
 671. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania opinii przez RDOŚ w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarubnkowaniach
  Wyświetleń: 1320
 672. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 1319
 673. O B W I E S Z C Z E N I E
  Wyświetleń: 1318
 674. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 sierpnia 2016 roku informujące strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich
  Wyświetleń: 1314
 675. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.2246/312 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1314
 676. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1312
 677. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 września 2016 roku informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1306
 678. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 1297
 679. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 sierpnia 2016 roku informujące strony postępowania o przesłaniu wniosku o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1290
 680. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie wydanych opinii przez RDOŚ i PPIS w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarubnkowaniach
  Wyświetleń: 1285
 681. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 sierpnia 2016 roku informujące strony postepowania o oględzinach drzew i krzewów
  Wyświetleń: 1283
 682. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy w Kup, Rynek 13
  Wyświetleń: 1282
 683. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 1279
 684. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lok.2 przy ul. Miarki 9, Kup
  Wyświetleń: 1277
 685. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1269
 686. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 września 2016 roku informujące strony postępowania o otrzymanych opniniach i o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1268
 687. PRZETARG ustny nieograniczony - lokal nr 2 przy ul. Miarki 9, Kup
  Wyświetleń: 1267
 688. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 września 2016 r. o przeprowadzeniu oględzin drzew
  Wyświetleń: 1261
 689. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 1256
 690. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI - 5
  Wyświetleń: 1251
 691. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 1374/63, 1375/63 Chróścice
  Wyświetleń: 1251
 692. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 sierpnia 2016 roku informujące strony postępowania o wszczęciu postepowania w sproawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 1241
 693. Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Kośnego w Chróścicach
  Wyświetleń: 1237
 694. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 marca 2016 roku informujące strony postępowania o przesłaniu wniosku o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1229
 695. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.837/120 Kup
  Wyświetleń: 1222
 696. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 września 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1213
 697. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 lutego 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 1205
 698. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 stycznia 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1202
 699. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
  Wyświetleń: 1201
 700. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1186
 701. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1185
 702. Nabór na stanowisko specjalisty w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1169
 703. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 grudnia 2016 r. o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 1144
 704. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 grudnia 2017r.
  Wyświetleń: 1126
 705. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy, Kup, Rynek 13
  Wyświetleń: 1124
 706. Rozbudowa dróg gminnych ul.Cebuli i Piaskowej w m. Chróścice
  Wyświetleń: 1118
 707. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 marca 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 1103
 708. Przydatne adresy www
  Wyświetleń: 1100
 709. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 1061
 710. Informacja o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 1059
 711. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do zbycia
  Wyświetleń: 1041
 712. Nabór na stanowisko specjalisty w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1038
 713. Nabór na stanowisko głównego księgowego
  Wyświetleń: 1028
 714. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1015
 715. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 kwietnia 2017 r. o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa oraz umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzewa i krzewów
  Wyświetleń: 1000
 716. Budżet 2018
  Wyświetleń: 996
 717. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko specjalisty w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 991
 718. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko specjalisty w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 988
 719. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 974
 720. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 943
 721. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości - termin 13.12.2017r.
  Wyświetleń: 941
 722. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 1886/169 Dobrzeń Wielki, dz.1865/142, 1871/143 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 939
 723. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości - termin 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 936
 724. Rozbudowa dróg gminnych ul. Cebuli i Piaskowej w miejscowości Chróścice
  Wyświetleń: 888
 725. Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Brzegowej w miejscowości Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 863
 726. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim z dnia 18 września 2018 r.
  Wyświetleń: 862
 727. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 858
 728. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 marca 2019r. w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 849
 729. Rozbudowa drogi gminnej ulicy Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 831
 730. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 826
 731. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 815
 732. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym
  Wyświetleń: 752
 733. Modernizacja Sali widowiskowo- treningowej z zapleczem technicznym etap I – Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 695
 734. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży
  Wyświetleń: 692
 735. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 691
 736. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy, Kup, ul. Szpitalna 5A
  Wyświetleń: 671
 737. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (pełny wymiar czasu pracy)
  Wyświetleń: 642
 738. Modernizacja Sali widowiskowo- treningowej z zapleczem technicznym etap I – Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 639
 739. Konsultacje społeczne dotyczące potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie przebudowy biblioteki publicznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 625
 740. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 625
 741. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 – ul. Wrocławska w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 454 – ul. Namysłowska do budynku nr 32 w m. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 624
 742. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości - termin 25.07.2018r.
  Wyświetleń: 611
 743. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 kwietnia 2018 r. o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa, odmowie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa oraz umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
  Wyświetleń: 608
 744. Przedszkola na wymiar
  Wyświetleń: 606
 745. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do zbycia
  Wyświetleń: 600
 746. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 585
 747. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 577
 748. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 573
 749. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 572
 750. Zarządzenie Nr 0050.1.23.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 559
 751. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 558
 752. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości - termin 23 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 555
 753. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 554
 754. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 stycznia 2018 r. o przeprowadzeniu oględzin drzew
  Wyświetleń: 546
 755. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 545
 756. Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert.
  Wyświetleń: 543
 757. ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości - termin 08.08.2018 r.
  Wyświetleń: 535
 758. PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - termin 24.10.2018 r.
  Wyświetleń: 530
 759. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 530
 760. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży
  Wyświetleń: 530
 761. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży
  Wyświetleń: 525
 762. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży
  Wyświetleń: 519
 763. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2019/2020
  Wyświetleń: 518
 764. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 marca 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 517
 765. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 507
 766. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019r.
  Wyświetleń: 501
 767. Przebudowa części pawilonu szkoleniowego na pokoje gościnne dla sportowców w Chróścicach przy ul. św. Rocha 26
  Wyświetleń: 494
 768. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (niepełny wymiar czasu pracy)
  Wyświetleń: 484
 769. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 484
 770. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 stycznia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 457
 771. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 455
 772. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1
  Wyświetleń: 453
 773. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 września 2018 r.
  Wyświetleń: 443
 774. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 434
 775. Budżet 2019
  Wyświetleń: 432
 776. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 2018 r. o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 430
 777. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na lata 2019-2023 - zmiana terminu zebrania w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 424
 778. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży
  Wyświetleń: 423
 779. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 420
 780. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 411
 781. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Oświaty, Wychowania i Zdrowia w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 410
 782. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 września 2018 roku
  Wyświetleń: 407
 783. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości - termin 10 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 402
 784. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do zbycia
  Wyświetleń: 402
 785. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 397
 786. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2017
  Wyświetleń: 397
 787. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 394
 788. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 393
 789. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 379
 790. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 378
 791. Rozbudowa drogi gminnej ul. Szpitalnej w Kup wraz z rozbudową części ul. Karola Miarki
  Wyświetleń: 375
 792. Rozbudowa odcinka drogi gminnej ul. Dworcowej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 374
 793. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 367
 794. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 363
 795. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09 sierpnia 2018 roku
  Wyświetleń: 360
 796. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 7 sierpnia 2019r. w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 356
 797. II sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 342
 798. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku 2017
  Wyświetleń: 338
 799. Remont odcinka drogi gminnej ul. Odrzańskiej w m. Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 331
 800. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 330
 801. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 328
 802. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 października 2018 r.
  Wyświetleń: 324
 803. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 września 2018 roku o wydaniu zezwolenia na usunięcie dwóch drzew
  Wyświetleń: 321
 804. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 316
 805. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 312
 806. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 września 2018 roku
  Wyświetleń: 310
 807. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu
  Wyświetleń: 307
 808. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Oświaty, Wychowania i Zdrowia w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 306
 809. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 305
 810. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Oświaty, Wychowania i Zdrowia w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 302
 811. V Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 302
 812. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 lipca 2018 roku
  Wyświetleń: 301
 813. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 300
 814. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 299
 815. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 296
 816. Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 294
 817. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 maja 2018 roku
  Wyświetleń: 288
 818. Protokół z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 284
 819. IV Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 281
 820. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 lipca 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 280
 821. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 lipca 2018 r. o wydaniu zezwolenia na usunięcie 7 drzew, odmowie wydania zezwolenia na usunięcie 11 drzew, umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 drzew
  Wyświetleń: 275
 822. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 273
 823. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia oględzin drzew
  Wyświetleń: 270
 824. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 maja 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 264
 825. III Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 256
 826. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 254
 827. VI Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 252
 828. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2018
  Wyświetleń: 249
 829. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 246
 830. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 maja 2018 roku
  Wyświetleń: 245
 831. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 245
 832. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 243
 833. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 242
 834. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 7 sierpnia 2019r. w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 236
 835. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w siłownią plenerową, strefą relaksu oraz placem zabaw o charakterze sprawnościowym w Dobrzeniu Wielkim i w Chróścicach
  Wyświetleń: 234
 836. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 232
 837. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku 2018
  Wyświetleń: 219
 838. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 209
 839. INFORMACJA WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI O ZGROMADZENIU
  Wyświetleń: 206
 840. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w siłownią plenerową, strefą relaksu oraz placem zabaw o charakterze sprawnościowym w Dobrzeniu Wielkim i w Chróścicach
  Wyświetleń: 202
 841. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 199
 842. Wybory do Rady Seniorów
  Wyświetleń: 186
 843. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 186
 844. VII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 185
 845. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 181
 846. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 171
 847. Porozumienia
  Wyświetleń: 164
 848. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 154
 849. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 153
 850. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
  Wyświetleń: 149
 851. II sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 146
 852. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 132
 853. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 października 2019r.
  Wyświetleń: 128
 854. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 125
 855. VIII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 125
 856. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
  Wyświetleń: 104
 857. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 103
 858. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 95
 859. IX Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 90
 860. X Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 75
 861. Informacja o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 64
 862. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 26 sierpnia 2019r. o wynikach wyborów do Rady Seniorów Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 60
 863. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 września 2019 roku
  Wyświetleń: 57
 864. Budżet 2020
  Wyświetleń: 42
 865. INFORMACJA WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI O ZGROMADZENIU
  Wyświetleń: 27
 866. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 września 2019 roku
  Wyświetleń: 24
 867. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 września 2019 r.
  Wyświetleń: 23
 868. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 2
Wersja XML

Gmina Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
46-081 Dobrzeń Wielki
tel. (+48) 77 469 55 25
fax (+48) 77 469 55 24
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 19097991
w tym miesiącu: 96347
dzisiaj: 1259

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1