• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim

FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA

Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim jest jednostką organizacyjna gminy, utworzoną i działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r.Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) w formie gminnej jednostki budżetowej.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r. poz.885 z późn.zm.)  jednostka budżetowa gminy pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy , a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków (plan finansowy).

SIEDZIBA
Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim mieści się pod adresem:
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Kościelna 1

tel. (077) 4695222


www.przedszkole.dobrzenwielki.dlaprzedszkoli.euKIEROWNICTWO
Dyrektor - BEATA NIEDWOROK

Godziny otwarcia przedszkola - 6.30 - 16.00

 

 

 

 

 

Wersja XML

Gmina Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
46-081 Dobrzeń Wielki
tel. (+48) 77 469 55 25
fax (+48) 77 469 55 24
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 19097835
w tym miesiącu: 96191
dzisiaj: 1103