Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory samorządowe 2014

DOCXOBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego.docx
DOCXOBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego.docx

PDFPROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI.pdf
PDFPROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW NA WÓJTA.pdf
 

PDFSKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ze wskazaniem osób pełniących funkcje Przewodniczącego Komisji i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.pdf

OBWIESZCZENIEWojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 24 października 2014 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Opolskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
PDFObwieszczenieListyKandydatow.pdf

Zarządzenie nr 0050.1.97.2014 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 października 2014r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.97.2014.pdf

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim z dnia 23 października 2014r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
PDFUchwała GKW-powołanie obwodowych komisji wyborczych.pdf

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.
PDFOBWIESZCZENIE z dnia 23 października 2014 r..pdf

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Dobrzeń Wielki w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.
PDFOBWIESZCZENIE z dnia 23 października 2014 r.pdf

Uchwała Gminnej komisji Wyborczej w dobrzeniu Wielkim z dnia 23 października 2014r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała GKW - głosowanie na jednego kandydata w wyborach Wójta.pdf

KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim z dnia 22 października 2014r.o przyznanych numerach zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Dobrzeń Wielki, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
PDFKOMUNIKAT GKW.pdf

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim z dnia 20 października 2014r. w sprawie losowania numerów list kandydatów zarejestrowanych w wyborach do rady gminy.
PDFOBWIESZCZENIE GKW - losowanie numerów list kandydatów.pdf

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim z dnia 20 października 2014r. w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych
PDFObwieszczenie GKW - losowanie składów OKW.pdf

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Dobrzeń Wielki bez głosowania w okręgach wyborczych nr 2,3,5,6,8
PDFObwieszczenia o obsadzeniu mandatu bez glosowania w okręgu wyborczym nr 2.pdf 
PDFObwieszczenia o obsadzeniu mandatu bez glosowania w okręgu wyborczym nr 5.pdf 
PDFObwieszczenia o obsadzeniu mandatu bez glosowania w okręgu wyborczym nr 3.pdf 
PDFObwieszczenia o obsadzeniu mandatu bez glosowania w okręgu wyborczym nr 8.pdf 
PDFObwieszczenia o obsadzeniu mandatu bez glosowania w okręgu wyborczym nr 6.pdf 

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 października 2014r.o numerach i granicach obwodów głosowania, o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika  w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień  16 listopada 2014r.PDFObwieszczenie Wójta - obwody głosowania.pdf

ZARZĄDZENIE nr 0050.1.87.2014 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 października 2014r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 

PDFZarządzenie Nr 0050.1.87.2014.pdf

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim z dnia 8 października 2014r.
DOCXOBWIESZCZENIE GKW - przedłużenie terminu zgłaszania list kandydatów do rady gminy..docx

Uchwała nr XLIII/435/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów stanowiących samorządu terytorialnego i w wyborach wójta, zarządzonych na dzień 
16 listopada 2014r. PDFUchwała nr XLIII.435.2014.pdf

 

DOCXOBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim z dnia 23 września 2014r..docx o składzie Gminnej Komisji Wyborczej, Siedzibie Komisji oraz Dyżurach Komisji

ZARZĄDZENIE nr 0050.1.78.2014 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 września 2014r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim DOCXZarządzenie Wójta- I posiedzenie GKW.docxPDFPowołanie Gminnej Komisji Wyborczej - Postanowienie Komisarza Wborczego w Opolu I.pdf

PDFOBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 3 września 2014r..pdf o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim.

PDFZarządzenie Nr 0050.1.67.2014.pdf Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

PDFZgłoszenie kandydata do OKW - druk.pdf

PDFROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW.pdf z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

PDFZarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r..pdf

PDFUchwała Nr XX.198.2012.pdf Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Dobrzeń Wielki na okręgi wyborcze, ustalenia  ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

PDFUchwała nr XXXVII.369.2014.pdf Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Gminie Dobrzeń Wielki do stanu faktycznego.

PDFInformacja PKW-zasady zgłaszania kandydatów na wójta.pdf
PDFInformacja PKW -zasady zgłaszania kandydatów na radnych.pdf
 

Wersja XML