Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z autyzmem w Kup

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM W KUP

Przedszkole Niepubliczne dla dzieci z autyzmem w Kup jest placówką kształcenia specjalnego, do którego przyjmowane są dzieci z autyzmem z terenu województwa opolskiego. Dzieci są objęte kompleksową opieką specjalistyczną w zakresie edukacji, terapii. Wszystkie dzieci są objęte podstawową opieką medyczną.

FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA
Niepubliczne Przedszkole  w Kup jest jednostką organizacyjną powołaną i prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem” w Opolu .  Działa na podstawie ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz 329)jako jednostka niepubliczna o uprawnieniach przedszkola  publicznego.
Środki na prowadzenie przedszkola pochodzą z dotacji Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim i  przekazywane są miesięcznie na konto Stowarzyszenia.

SIEDZIBA
Niepubliczne Przedszkole  w Kup mieści się pod adresem:
46- 082 Kup, ul. Karola Miarki 10
tel. fax 77 4695668

KIEROWNICTWO
Dyrektor – Elżbieta Sobolewska
Z-ca Dyrektora – Joanna Klubka-Baranowska

Wersja XML