Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Prezydenta RP

Zarządzenie nr 0050.1.54.2015 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 maja 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych oraz uzupełnienia składu tych komisji.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.54.2015.pdf

PDFINFORMACJA DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH.pdf

Zarządzenie nr 0050.1.42.2015 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 kwietnia 2015r.w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.42.2015.pdf

PDFLista kandydatów na Prezydenta RP-Uchwała PKW.pdf

Zarządzenie nr 0050.1.41.2015 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 kwietnia 2015r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.41.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.1.41.2015.pdf

DOCWNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW.doc
PDFApel PKW dot. spisu wyborców.pdf

DOCInformacja PKW -głosowanie korespondencyjne..doc
DOCInformacja PKW -Dopisywanie do spisu wyborców.doc

PDFOBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 2 kwietnia 2015r..pdf o numerach i granicach obwodów głosowania, o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

PDFPostanowienie Marszałka Sejmu RP - zarządzenie wyborów..pdf

UCHWAŁA NR IV/29/2015 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Gminie Dobrzeń Wielki do stanu faktycznego
PDFUchwała nr IV.29.2014.pdf

UCHWAŁA NR IV/30/ 2015 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
PDFUchwała nr IV.30.2014.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.10.2015 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.10.2015.pdf

PDFWyjaśnienia PKW w sprawie udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych.pdf
PDFWyjaśnienia PKW- dot.II tury głosowania.pdf

PDFInformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r..pdf
PDFWNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.pdf
PDFZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,.pdf

PDFInformacja PKW o warunkach udziału w głosowaniu w kraju.pdf
PDFInformacja PKW o warunkach udziału w głosowaniu za granicą.pdf
 

Wersja XML