• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 120.16.2018

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 10 maja 2018 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.1875, zm: Dz.U. z 2017 r. poz. 2232; Dz.U. z 2018 r. poz. 130) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zarządza, co następuje:

§ 1. 

1. Nadaje się Urzędowi Gminy w Dobrzeniu Wielkim Regulamin Organizacyjny w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1do niniejszego Zarządzenia, zwany dalej Regulaminem.

2.  Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Gminy, określonej w Regulaminie, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 2. 

1. Zmiany w treści Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim wprowadza Wójt w drodze odrębnego zarządzenia.

§ 3. Tracą moc:

1) Zarządzenie nr 120.54.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim;

2) Zarządzenie nr 120.15.2012 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 marca 2012 r. o zmianie Zarządzenia nr 120.54.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim;

3) Zarządzenie nr 120.22.2013 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim;

4) Zarządzenie nr 120.29.2015 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120.54.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia 2011 r.;

5) Zarządzenie nr 120.43.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim;

6) Zarządzenie nr 120.31.2017 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim;

7) Zarządzenie nr 120.11.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy

mgr Henryk Wróbel

PDFZARZĄDZENIE NR 120.16.2018.pdf - Regulamin Organizacyjny

Zmiany w regulaminie organizacyjnym:

Zarządzenie 120.7.2019 z 19.02.2019 r.

Wersja XML

Gmina Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
46-081 Dobrzeń Wielki
tel. (+48) 77 469 55 25
fax (+48) 77 469 55 24
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 19097876
w tym miesiącu: 96232
dzisiaj: 1144