Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stan gospodarki odpadami komunalnymi

Zgodnie z art. 9tb ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości sporządzoną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobrzeń Wielki za 2014 rok.pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobrzeń Wielki za 2015 rok.pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobrzeń Wielki za 2016 rok.pdf

PDFAnaliza gospodarki odpadami na terenie Gminy Dobrzeń Wielki za 2017 rok.pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobrzeń Wielki za 2018 rok.pdf

PDFAnaliza gospodarki odpadami na terenie Gminy Dobrzeń Wielki za 2019 rok.pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobrzeń Wielki za 2020 rok.pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobrzeń Wielki za 2021 rok.pdf

Wersja XML