Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statut Gminy

Aktualnie obowiązujący Statut Gminy Dobrzeń Wielki został uchwalony przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki Uchwałą Nr XXXIV/276/2017 z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie Statutu Gminy Dobrzeń Wielki i zmieniony uchwałami nr XXXV/287/2017 z dnia 7 września 2017 r. oraz uchwałą
nr II/6/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

Uchwała Nr XXXIV/276/2017 z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie Statutu Gminy Dobrzeń Wielki została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego  z 2017r. poz. 1907 i weszła w życie z dniem 25 lipca 2017r.

PDFUCHWAŁA NR XXXIV/276/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUCHWAŁA NR XXXV/287/2017 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUCHWAŁA NR II/6/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 listopada 2018 r. o zmianie Statutu Gminy Dobrzeń Wielki

PDFOBWIESZCZENIE RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 26 listopada 2020 r. o ogłoszeniu tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Dobrzeń Wielki.pdf

Wersja XML