Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referendum Ogólnokrajowe 2015

PDFSkład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 5 - po zmianach.pdf

DOCXSkłady obwodowych komisji ds. referendum - po wyborze przewodniczących komisji i ich zastępców.docx

Zarządzenie nr 0050.1.89.2015 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Dobrzeń Wielki, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na 6 września 2015r.
PDFZarządzenie nr 0050.1.89.2015.pdf PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1.89.2015.pdf

Zarządzenie nr 0050.1.90.2015 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Dobrzeń Wielki.
PDFZarządzenie nr 0050.1.90.2015.pdf

PDFObwieszczenie Wójta o numerach i granicach obwodów głosowania (...).pdf
PDFObwody głosowania - załącznik do Uchwały Rady Gminy.pdf

PDFUchwała Rady Gminy- utworzenie obwodów odrębnych.pdf

PDFZARZĄDZENIE Wójta- miejsca na umieszczanie obwieszczeń (..).pdf

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

DOCInformacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum gólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.doc

DOCInformacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r..doc

DOCInformacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r..doc

DOCWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - Referendum.doc
DOCXZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM.docx

PDFDopisywanie do spisu wyb., głos. korespondencyjne, głos. przez pelnomocnika, zaświadczenie o prawie do głos..pdf

Wersja XML