• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ograniczenie prawa do informacji publicznej

Zgodnie z art.5 ust.1 i2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112,poz.1198) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych.
Prawo to podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnice przedsiebiorcy z wyłączeniem osób pełniących funkcje publiczne ( w zakresie informacji mających związek z pełnieniem tej funkcji ) oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca zrezygnują z przysługującego im prawa ochrony .

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej w niniejszym Biuletynie (BIP) , podany jest zakres wyłączenia , podstawa prawna wyłączenia jawności oraz organ lub osoba, które wyłączenia dokonały lub -jeśli miało to miejsce - podmiot , w interesie którego dokonano wyłączenia jawności

Wersja XML

Gmina Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
46-081 Dobrzeń Wielki
tel. (+48) 77 469 55 25
fax (+48) 77 469 55 24
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 19097975
w tym miesiącu: 96331
dzisiaj: 1243

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1