Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych w stałych obwodach głosowania

 

ZARZĄDZENIE nr 0050.1.35.2011
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 26 sierpnia 2011r.
 
w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych w stałych obwodach głosowania w gminie Dobrzeń Wielki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych
na dzień 9 października 2011r.
 
            Na podstawie art. 156 § 1 i § 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, zm: Dz.U. Nr 26,poz.134, Nr 94, poz. 550, Nr102, poz. 588, Nr 134, poz.777 oraz Nr 147, poz. 881), w związku z art.14 ust. 2 ustawy z dnia
5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, zm: Dz. U. Nr 102, poz. 588), Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zarządza, co następuje:
§ 1
Ustala się siedziby obwodowych komisji wyborczych w stałych obwodach głosowania w gminie Dobrzeń Wielki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r., jak następuje:

 

Numer obwodu
głosowania
Siedziba
 Obwodowej Komisji Wyborczej
 
1
 
Zespół Szkół, ul. Kani 1, 46-020 Czarnowąsy
 
2
 
Zespół Szkół, ul. Powstańców Śląskich 1, 46-080 Chróścice
 
3
 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Opolska 85,
46-081 Dobrzeń Mały
 
4
 
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Namysłowska 20,
46-081 Dobrzeń Wielki
 
5
 
Zespół Szkół, ul. 1 Maja 6a, 46-082 Kup
 
6
 
Sala Wiejska, ul. Mickiewicza 2, 46-020 Świerkle
 
7
 
Zespół Szkół, ul. Powstańców Śląskich 1, 46-080 Chróścice
 
8
 
Zespół Szkół, ul. Namysłowska 94, 46-081 Dobrzeń Wielki
 
9
 
Sala Wiejska, ul. Armii Ludowej 21a, 46-020 Krzanowice 
 
10
 
Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 12, 46-020 Borki
 
11
 
Zespół Szkół - Stołówka, ul. Kani 1, 46-020 Czarnowąsy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2
Traci moc Zarządzenie nr 0153/77/2010 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia
14 października 2010r. w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych w stałych obwodach głosowania w gminie Dobrzeń Wielki.
§ 3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie www.bip.dobrzenwielki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
 
 
                                                                                                                                       Wójt
                                                                                                                              Henryk Wróbel
 

 

Wersja XML