Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działalność lobbingowa

PDFZarządzenie Wójta w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa..pdf
PDFInformacja o działaniach podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.pdf
PDFInformacja Wójta o działaniach podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.pdf

PDFInformacja Wójta dot. działalności lobbingowej w 2017r_.pdf
PDFInformacja Wójta dot. działalności lobbingowej za 2018r.pdf
Informacja o działaniach podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w 2019r
Informacja o działaniach podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w 2020r

Wersja XML