Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2017/2018

Zasady rekrutacji w roku 2017/2018 do:

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.1.15.2017.pdf w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli oraz do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym

PDFUchwała_XXX_240_2017.pdf RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym  oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

PDFZasady naboru do przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2017/2018.pdf

DOCWniosek_przyjęcie_do_przedszkola.doc
DOCPotwierdzenie_woli_przyjęcia_dziecka_do_przedszkola.doc
DOCDeklaracja_kontynuacja_wychowania_przedszkolnego.doc
DOCOświadczenia_wzory_przedszkole.doc

PDFZasady naboru do szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018.pdf

PDFUchwała nr XXX.241.2017.pdf RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,  dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobrzeń Wielki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

DOCWniosek_przyjęcie_kandydata_do_PSP_spoza_obwodu.doc
DOCZgłoszenie_kandydata_do_PSP_zamieszkałego_w_obwodzie_szkoły.doc
DOCPotwierdzenie_woli_przyjęcia_kandydata_do_szkoły.doc
DOCOświadczenia_wzory_szkoła.doc
 

Wersja XML