Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

Ostatnio dodane strony:
 1. Protokół sesji - XXXIV Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Data utworzenia: 24-09-2021 08:07
 2. Zarządzenie Nr 0050.1.133.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-09-2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
  Data utworzenia: 23-09-2021 09:02
 3. Zarządzenie Nr 0050.1.132.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-09-2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2021 rok
  Data utworzenia: 22-09-2021 09:39
 4. Zarządzenie Nr 0050.1.131.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-09-2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2021
  Data utworzenia: 22-09-2021 09:37
 5. Zarządzenie Nr 0050.1.130.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-09-2021 w sprawie założeń do budowy projektu uchwały budżetowej Gminy Dobrzeń Wielkina 2022 rok.
  Data utworzenia: 22-09-2021 09:36
 6. Zarządzenie Nr 0050.1.129.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-09-2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
  Data utworzenia: 22-09-2021 09:31
 7. Zarządzenie Nr 0050.1.128.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-09-2021 w sprawie opiniowania złożonych wniosków o nadanie tytułu „Dobrzeński Talent”.
  Data utworzenia: 22-09-2021 09:29
 8. Zarządzenie Nr 0050.1.127.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-09-2021 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna rok 2021
  Data utworzenia: 22-09-2021 09:28
 9. Zarządzenie Nr 0050.1.126.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-09-2021 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna rok 2021
  Data utworzenia: 22-09-2021 09:27
 10. Zarządzenie Nr 0050.1.125.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-09-2021 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach w czasie jego nieobecności
  Data utworzenia: 22-09-2021 09:26

Wersja XML