Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

Ostatnio dodane strony:
 1. Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzeń Mały
  Data modyfikacji: 01-12-2020 15:11
 2. Oferta realizacji zadania publicznego - Budowa przystani wodnej nad rzeką Odrą w Dobrzeniu Małym
  Data utworzenia: 01-12-2020 14:55
 3. Uchwała Nr XXIV/176/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2020 w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Dobrzeń Wielki”
  Data utworzenia: 01-12-2020 14:22
 4. Uchwała Nr XXIV/175/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Data utworzenia: 01-12-2020 14:21
 5. Uchwała Nr XXIV/174/2000 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2020 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji
  Data utworzenia: 01-12-2020 14:21
 6. Uchwała Nr XXIV/173/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2020 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Mażoretek Polskich, Rozwoju Kultury i Sportu z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Data utworzenia: 01-12-2020 14:20
 7. Uchwała Nr XXIV/172/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2020 w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Data utworzenia: 01-12-2020 14:19
 8. Uchwała Nr XXIV/171/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2020 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Dobrzeń Wielki
  Data utworzenia: 01-12-2020 14:19
 9. Uchwała Nr XXIV/170/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2020 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.”
  Data utworzenia: 01-12-2020 14:18
 10. Uchwała Nr XXIV/169/ 2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Data utworzenia: 01-12-2020 14:18

Wersja XML