Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

Ostatnio dodane strony:
 1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2021.
  Data utworzenia: 17-05-2022 10:31
 2. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2021
  Data utworzenia: 17-05-2022 10:27
 3. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza na dzień 28 czerwca 2022 roku, pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
  Data utworzenia: 12-05-2022 08:27
 4. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
  Data modyfikacji: 11-05-2022 12:24
 5. Zarządzenie Nr 0050.1.74.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-04-2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2022 rok
  Data utworzenia: 11-05-2022 09:43
 6. Zarządzenie Nr 0050.1.73.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-04-2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022
  Data utworzenia: 11-05-2022 09:42
 7. Zarządzenie Nr 0050.1.72.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-04-2022 w sprawie utworzenia kodu księgowego dla prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowejdla zadania pn. „Remont odcinka drogi gminnej ul. Polnej” realizowanego na podstawie umowy nr RFRD/2021/G/6/U/2022 o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  Data utworzenia: 11-05-2022 09:41
 8. Zarządzenie Nr 0050.1.71.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-04-2022 w sprawie utworzenia kodu księgowego dla prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowejdla zadania pn. „Remont odcinka drogi gminnej ul. Polnej wraz z włączeniem skrzyżowania – etap I” realizowanego na podstawie umowy nr RFRD/2021/G/5/U/2022 o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  Data utworzenia: 11-05-2022 09:41
 9. Zarządzenie Nr 0050.1.70.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-04-2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2022 rok
  Data utworzenia: 11-05-2022 09:41
 10. Zarządzenie Nr 0050.1.69.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-04-2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022
  Data utworzenia: 11-05-2022 09:40

Wersja XML