Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

Ostatnio dodane strony:
 1. Druki do pobrania
  Data modyfikacji: 03-07-2020 09:19
 2. Informacja dot. dowozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych do i z placówek oświatowych.
  Data utworzenia: 02-07-2020 15:39
 3. Budowa parkingu w m. Dobrzeń Wielki
  Data modyfikacji: 02-07-2020 14:25
 4. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2020r.
  Data modyfikacji: 02-07-2020 14:20
 5. Zarządzenie Nr 120.34.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-07-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.295.2020 na zadanie pn. „ Rozbudowa drogi gminnej ulicy Korfantego w miejscowości Dobrzeń Wielki"
  Data utworzenia: 02-07-2020 14:19
 6. Zarządzenie Nr 0050.1.87.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-06-2020 w sprawie określenia zasad dowozu uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, objętych obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki oraz zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów bądź opiekunów prawnych, z miejsca zamieszkania do i z przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
  Data utworzenia: 02-07-2020 14:18
 7. Sprawozdania finansowe za 2019r.
  Data utworzenia: 02-07-2020 09:15
 8. Sprawozdania finansowe za 2018r.
  Data modyfikacji: 02-07-2020 09:12
 9. Zarządzenie Nr 0050.1.96.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-06-2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegosamorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury wDobrzeniu Wielkim za rok 2019
  Data utworzenia: 01-07-2020 11:54
 10. Zarządzenie Nr 0050.1.95.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-06-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok
  Data utworzenia: 01-07-2020 11:54

Wersja XML