Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

PROWOD Sp. z o. o. ul. Rynek 4, 46-082 Kup informuje mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki, iż na podstawie decyzji wydanej przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.

W taryfach planowanych na kolejne trzy lata Spółka musiała uwzględnić wymogi nowych przepisów, a także prognozowane zmiany wskaźników ekonomicznych. Tym samym w taryfach zaplanowano m.in. przewidywany poziom inflacji, opłaty za usługi wodne wyliczone zgodnie z obowiązującym nowym Prawem Wodnym, a także koszty związane z realizacją inwestycji wodno-kanalizacyjnych i ich późniejszą eksploatacją.

PDFDecyzja i taryfa GL.RZT.70.76.2021.pdf

 

Wersja XML