Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przydatne adresy www

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło pierwszy internetowy serwis informacyjno – usługowy dla przedsiębiorców biznes.gov.pl. Jego celem jest kompleksowe wsparcie przedsiębiorców i administracji. Portal oferuje wiele informacji oraz przydatne narzędzia, które ułatwiają rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej. W Centrum Pomocy Przedsiębiorcy dostępnym na portalu można nieodpłatnie skorzystać z wiedzy konsultantów i ekspertów, którzy odpowiedzą na pytania z zakresuzakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona jest w systemie teleinformatycznym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Na stronie www.ceidg.pl można uzyskać wszystkie informacje dotyczące założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Możliwe jest również sporządzanie wniosków o dokonanie wpisu działalności do CEIDG, wprowadzenie zmian we wpisie, o zawieszenie działalności, wznowieniejak również wykreślenie. Na stronie dostępne są wszystkie niezbędne druki jak również narzędzia pozwalające na ustalenie rodzajów działalność według PKD. W przypadku posiadania przez przedsiębiorcę profilu zaufanego – możliwe jest samodzielne dokonywanie wpisów w CEIDG. Strona jest powiązana z portalem biznes.gov.pl, co umożliwia uzyskanie wyczerpujących informacji dotyczących działalności gospodarczej jak również uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania poprzez Centrum Pomocy.

Portal umożliwia dostęp do Bazy przedsiębiorców, w której można wyszukiwać przedsiębiorców oraz uzyskać wydruk treści aktualnego wpisu określonego przedsiębiorcy.

Wersja XML