• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania

Sprawozdania oświatowe:

1. PDFSPRAWOZDANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH Gminy Dobrzeń Wielki w roku szkolnym 2010-2011.pdf

2. PDFSPRAWOZDANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH Gminy Dobrzeń Wielki w roku szkolnym 2011-2012.pdf

3. PDFSprawozdanie z organizacji wypoczynku wakacyjnego 2013.pdf

4. PDFSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH Gminy Dobrzeń Wielki w roku szkolnym 2012-2013.pdf

5. PDFSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH Gminy Dobrzeń Wielki w roku szkolnym 2013-2014.pdf

6. PDFSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH Gminy Dobrzeń Wielki w roku szkolnym 2014-2015.pdf

7. PDFSPRAWOZDANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH Gminy Dobrzeń Wielki w roku szkolnym 2015-2016.pdf

8. PDFSPRAWOZDANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH Gminy Dobrzeń Wielki w roku szkolnym 2016-2017.pdf

9. PDFSprawozdanie oświatowe 2017-2018.pdf

Sprawozdania - organizacje pozarządowe

1. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011” przedstawione Radzie Gminy na sesji dnia 26 kwietnia 2012r.
PDFSprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. za rok 2011.pdf

2. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012PDFSprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.pdf

3.Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014”
PDFSprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFOrganizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego działające na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w roku 2014.pdf

 

Wersja XML

Gmina Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
46-081 Dobrzeń Wielki
tel. (+48) 77 469 55 25
fax (+48) 77 469 55 24
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 19097987
w tym miesiącu: 96343
dzisiaj: 1255

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1