Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2019/2020

Zasady rekrutacji w roku 2019/2020 do:

DOCDeklaracja_kontynuacja_wychowania_przedszkolnego.doc
DOCOświadczenia_wzory_przedszkole.doc
DOCPotwierdzenie_woli_przyjęcia_dziecka_do_przedszkola.doc
DOCWniosek_przyjęcie_do_przedszkola.doc
PDFZarządzenie_Wójta.pdf
DOCZasady_naboru_do_publicznych_przedszkoli.doc
PDFLiczba wolnych miejsc w przedszkolach 2019-2020.pdf

DOCZasady_naboru_do_publicznych_szkół.doc
DOCZgłoszenie_kandydata_do_PSP_zamieszkałego_w_obwodzie_szkoły.doc
DOCWniosek_przyjęcie_kandydata_do_PSP_spoza_obwodu.doc
PDFZarządzenie_Wójta.pdf
DOCOświadczenia_wzory_szkoła.doc
DOCpodanie o przyjęcie dziecka do klasy sportowej PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim.doc
DOCPotwierdzenie_woli_przyjęcia_kandydata_do_szkoły.doc
 

Wersja XML