• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Interpelacje i zapytania radnych

40. Interpelacja z dnia 18.06.2019r. ws. zakupu budynku przy ul. Kościelnej 5 w Dobrzeniu Wielkim, tzw "Kubisowni"
Interpelujący radny: Roman Kołbuc
PDFInterpelacja.pdf
 
39. Interpelacja z dnia 18.06.2019r. ws. lustra drogowego przy ul. Brzeziańskiej w Dobrzeniu Małym
Interpelujący radny: Roman Kołbuc
 
38. Interpelacja z dnia 07.06.2019r. w sprawie wykupu działki przeznaczonej na parking przy Ośrodku Zdrowia w Chróścicach
Interpelujący radny: Krystyna Gierok
 
37. Zapytanie z dnia 07.06.2019r. ws. mediacji z udziałem Fundacji "Mediatio"
Pytający radny: Roman Kołbuc
PDFzapytanie.pdf
PDFodpowiedź.pdf
 
36. Interpelacja z dnia 23.05.2019r. ws. montażu progów zwalniających w ciągu ul. ks. Fiecka w Dobrzeniu Wielkim
Interpelujący radny: Roman Kołbuc
 
35. Wniosek z dnia 23.05.2019r. ws. terminów sesji oraz trybu publikowania interpelacji w BIP
wnioskujący radny: Roman Kołbuc
PDFWniosek.pdf
PDFOdpowiedź.PDF
 
34. Wniosek z dnia 21.05.2019r. ws. uzupełnienia zestawu flag na wieży Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
wnioskujący radny: Roman Kołbuc
PDFWniosek.pdf
PDFOdpowiedź.PDF
 
33. Wniosek z dnia 21.05.2019r. ws. zakupu książek "Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego"
wnioskujący radny: Roman Kołbuc
 
32. Interpelacja z dnia 21.05.2019r. ws. działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim
Interpelujący radny: Dantua Orzeszyna
PDFInterpelacja.pdf
PDFodpowiedź.pdf

31. Interpelacja z dnia 21.05.2019r. ws. bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Gminy
Interpelujący radny: Józef Gregulec
 
30. Zapytanie radnego z dnia 21.05.2019r. ws. Koncertu z okazji Dnia Kobiet (GOK Dobrzeń Wielki, 10.03.2019r. godz. 17.00)
pytający radny: Roman Kołbuc
 
29. Interpelacja z dnia 21.05.2019r. ws. przygotowania terenów inwestycyjnych
Interpelujący radny: Józef Gregulec
 
28. Wniosek radnego z dnia 21.05.2019r.  dot. poprawy bezpieczeństwa na ul. Brzeziańskiej w Dobrzeniu Małym
wnioskujący radny: Arkadiusz Kulas
 
27. Zapytanie radnego z dnia 21.05.2019r. dot. sieci gazowej w Dobrzeniu Małym
pytający radny: Arkadiusz Kulas
 
26. Interpelacja z dnia 21.05.2019r. ws. posiadanych przez UG projektów budowlanych, kosztów prac projektowych oraz prac planistycznych
Interpelujący radny: Piotr Libawski
 
25. Interpelacja z dnia 21.05.2019r. ws. zanikających znaków poziomych P-23/P-26 w Dobrzeniu Wielkim
Interpelujący radny: Roman Kołbuc
 
24. Zapytanie radnego z dnia 21.05.2019r. dot. odpadów komunalnych
pytający radny: Arkadiusz Kulas
PDFzapytanie.pdf
PDFOdpowiedź.pdf
 
23. Interpelacja z dnia 20.05.2019r. ws. audytu przeprowadzonego w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
Interpelujący radny: Monika Ledwolorz-Gierok
 
22. Interpelacja z dnia 20.05.2019r. ws. powstania domów dziennej opieki dla seniora
Interpelujący radny: Monika Ledwolorz-Gierok
PDFInterpelacja.pdf
PDFOdpowiedź.pdf
 
21. Interpelacja z dnia 20.05.2019r. ws. powstania gminnej stołówki
Interpelujący radny: Monika Ledwolorz-Gierok
 
20. Interpelacja z dnia 20.05.2019r. ws. niebezpiecznego uskoku wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Opolskiej
Interpelujący radny: Monika Ledwolorz-Gierok
PDFInterpelacja.pdf
PDFOdpowiedź.pdf
 
19. Interpelacja z dnia 20.05.2019r. ws.montażu progów zwalniających na ul. Powstańców Śląskich
Interpelujący radny: Łukasz Lazik
PDFInterpelacja.pdf
PDFOdpowiedź.PDF
 
18. Interpelacja z dnia 17.04.2019r. w sprawie odwiertu studni głębinowej dla kompleksu boisk LZS TOR Dobrzeń Wielki
Interpelujący radny: Roman Kołbuc
 
17. Interpelacja
Interpelujący radny: Łukasz Lazik
 
16. Interpelacja
Interpelujący: Radna Powiatu Opolskiego Maria Koschny
 
15. Interpelacja
Interpelujący radny: Rafał Kampa
 
14. Wniosek radnego
wnioskujący radny: Arkadiusz Kulas
 
13. Wniosek radnego
wnioskujący radny: Arkadiusz Kulas
PDFwniosek radnego.pdf
PDFodpowiedź.pdf
 
12. Interpelacja
Interpelujący radny Janusz Piontkowski
11. Interpelacja
Interpelujący radny Rafał Kampa
PDFInterpelacja.PDF
PDFOdpowiedź.PDF
 
10. Interpelacja
Interpelujący radny Janusz Piontkowski
 
9. Interpelacja
Interpelujący radny Janusz Piontkowski
8. Interpelacja
Interpelujący radny Janusz Piontkowski
 
7. Interpelacja
Interpelujący radny Janusz Piontkowski
6. Interpelacja
Interpelujący radny Janusz Piontkowski
PDFInterpelacja.PDF
PDFOdpowiedź.PDF
 
5. Interpelacja
Interpelujący radny Rafał Kampa
 
4. Interpelacja
Interpelujący radny Rafał Kampa
PDFInterpelacja.PDF
PDFOdpowiedź.PDF
 
3. Interpelacja
Interpelujący radny Rafał Kampa
PDFodpowiedź.PDF
PDFInterpelacja.PDF

1. i 2.  Wniosek radnego
wnioskujący radny: Arkadiusz Kulas
PDFWniosek radnego1.PDF
PDFWniosek radnego 2.PDF
PDFOdpowiedź.PDF

Gmina Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
46-081 Dobrzeń Wielki
tel. (+48) 77 469 55 25
fax (+48) 77 469 55 24
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 18803280
w tym miesiącu: 87952
dzisiaj: 3099