• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019r.

PDFINFORMACJA DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIANIA SPISU WYBORCÓW,WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA oraz DOPISANIA DO SPISU WYBORCÓW W WYBRANYM OBWODZIE W WYBORACH DO SEJMU RP i DO SENATU RP zarządzonych na dzień 13 października 2019r..PDF

PDFINFORMACJA O LOSOWANIU SKŁADU OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ.pdf

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 16 września 2019r..pdf

PDFOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 września 2019 roku.pdf o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

PDFDYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO.pdf

PDFPostanowienie Komisarza wyborczego w Opolu I z dnia 21.08.2019r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowaniw w Gminie Dobrzeń Wielki.pdf

Informacja o składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu , siedzibie oraz pełnionych przez Komisję dyżurach, w trakcie których będą przyjmowane zgłoszenia list kandydatów na posłów oraz na senatorów: https://opole.kbw.gov.pl/pliki/1566829517_Informacja_OKW_o_skladzie_i_dyzurach.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.1.91.2019 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 sierpnia 2019r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf

PDFOBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r..pdf

PDFUchwała PKW nr 79-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych.pdf

DOCZałącznik do Uchwały PKW nr 79-2019 w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych.doc - WZÓR Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

DOCXWniosek o głosowanie przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.docx
DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.doc
DOCXZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.docx
PDFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.pdf
DOCWniosek o dopisanie do spisu wyborców.doc
PDFWniosek o głosowanie przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.pdf

Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP na dzień 13 października 2019 r. wraz z kalendarzem wyborczym: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1506

linki do wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej

1)       Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/38338_Informacja_o_uplywie_terminow_zwiazanych__z_uprawnieniami_wyborcow_niepelnosprawnych_w_wyborach_do_Sejmu_Rzeczypospolitej_Polskiej_i_do_Senatu_
Rzeczypospolitej_Polskiej_zarzadzonych_na_dzien_13_pazdziernika_2019_r
2)       Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/38335_Informacja_o_uprawnieniach_wyborcow_niepelnosprawnych
3)       Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą
https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/38332_Informacja_o_warunkach_udzialu_obywateli_polskich_w_glosowaniu_w_obwodach_glosowania
utworzonych_za_granica_i_na_polskich_statkach_morskich_w_wyborach_do_Sejmu_Rzeczypospolitej_Polskiej_i_do_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej_zarzadzonych_na_dzien_13_pazdziernika_2019_r
4)       Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/38329_Informacja_o_warunkach_udzialu_obywateli_polskich_w_glosowaniu_w_obwodach_glosowania_utworzonych_w_kraju_w_wyborach_do_Sejmu
_Rzeczypospolitej_Polskiej_i_do_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej__zarzadzonych_na_dzien_13_pazdziernika_2019_r
5)       Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych
https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/2/38365_Obwieszczenie_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_6_sierpnia_2019_r_o_okregach_wyborczych_w_wyborach_do_Sejmu_Rzeczypospolitej_
Polskiej_i_do_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej_zarzadzonych_na_dzien_13_pazdziernika_2019_r

https://wybory.gov.pl

Wersja XML

Gmina Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
46-081 Dobrzeń Wielki
tel. (+48) 77 469 55 25
fax (+48) 77 469 55 24
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 18956379
w tym miesiącu: 89464
dzisiaj: 2493