Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Prezydenta RP 2020

PDFObwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020r..pdf

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informuje, że w dniu głosowania w wyborach Prezydenta RP - 28 czerwca 2020r.  wszystkie obwodowe komisje wyborcze rozpoczną pracę w swoich siedzibach (lokalach wyborczych) od godz. 600
Głosowanie odbywać się będzie w godzinach od 700 do 2100.

                                                   Wójt
                                            Piotr Szlapa

PDFInformacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych.pdf


PDFPostanowienie Nr 194.2020.Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 17 czerwca 2020r..pdf w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej

PDFINFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 27 W OPOLU Z DNIA 15 CZERWCA 2020R. O SKŁADZIE, SIEDZIBIE I PEŁNIONYCH DYŻURACH.pdf

Materiały szkoleniowe dla członków OKW:
PDFWytyczne obwodowe.pdf
PPTPREZYDENT 2020 - OKW_znak X.ppt
PPTPREZYDENT 2020 - Prezentacja_OKW_1.ppt
PDFPREZYDENT 2020 - Protokół_szkoleniowy_1.pdf
 

Pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych odbędą się w czwartek 18 czerwca 2020r. w dwóch turach:

1)    o godz. 13;00
- Obwodowa Komisja Wyborcze Nr 1 w Chróścicach,
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Dobrzeniu Małym,
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Kup;

2)    o godz. 14:30
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim,
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Dobrzeniu Wielkim,
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Kup (szpital).

 

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie powołanie obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.pdf

DOCXZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.docx

PDFObwieszczenie PKW o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP.pdf

PDFInformacja KW w Opolu I.pdf o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

PDFPostanowienie Nr 114/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Dobrzeń Wielki w wyborach Prezydenta rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

PDFOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r

Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju: DOCXZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R..docx

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.1.76.2020 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania wraz z edytowalnym wzorem zgłoszenia:
https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-mozliwosci-skorzystania-przez-kazdego-wyborce-z-korespondencyjnego-trybu-glosowania-ora

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z wzorami
https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-niepelnosprawnych-wraz-z-zalacznikami-_-pp38202

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym
https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-czynnym-i-biernym-prawie-wyborczym-w-wyborach-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-zarz-_-pp38197

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą
https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-za--_-pp38196

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-w-k-_-pp38195

PDFDYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO.pdf

PDFPostanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.pdf

PDFUchwała PKW o zakończeniu procesu wyborczego dot. wyborów w dniu 10 maja 2020r_.pdf

PDFKomunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku.pdf

PDFPostanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.pdf

PDFOBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu I  z dnia 15 kwietnia 2020 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze oraz o losowaniach składów komisji w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

PDFOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

PDFINFORMACJA O SPOSOBIE DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH.pdf
DOCZgłoszenia kandydatów do OKW (Komitety Wyborcze).doc
DOCZgłoszenie kandydatów do OKW (Wyborcy).doc
 

Informacja o zawieszeniu dyżurów stacjonarnych Urzędnika Wyborczego

Uprzejmie informuję, że w związku z bieżącą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, stacjonarne dyżury Urzędnika Wyborczego zaplanowane w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych (OKW), zostają zawieszone do odwołania.

PDFHARMONOGRAM DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO.pdf

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uplywie-terminow-zwiazanych-z-uprawnieniami-wyborcow-niepelnosprawnych-w-wyborach-prezy
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-w-k
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-za-

Zarządzenie Nr 0050.1.21.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-02-2020 w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

PDFInformacja PKW o czynnym i biernym prawie wyborczym.pdf

PDFPostanowienie Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów.pdf

Wersja XML