Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścicach o wolnym stanowisku pracy

Ogłoszenie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścicach
o wolnym stanowisku pracy

1Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):
Publiczna Szkoła Podstawowa im.Marii Konopnickiej w Chróścicach

Ul.Powstańców Śląskich 1, 46-080 Chróścice
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat
3. Rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na zastępstwo z  możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
4.Termin rozpoczęcia pracy: 01.02.2021r.
5. Określenie stanowiska: sekretarka.
6. Formalne wymagania dotyczące kandydatów:

Osoba, która spełnia niezbędne wymagania, to jest:

7.   Konieczne kwalifikacje i umiejętności zawodowe kandydata:

8. Oczekiwane cechy osobowościowe kandydata :

9. Praktyka na zbliżonym stanowisku w jednostce oświatowej oraz dodatkowe kwalifikacje będą atutem.

10.Przewidywany zakres wykonywanych zadań obejmuje:

- prowadzenie Rejestrów : środków trwałych , pozostałych środków trwałych , rejestrów pozabilansowych,

11.Wykaz wymaganych dokumentów:
Na dokumenty aplikacyjne składają się:
1) list motywacyjny,
2) CV ze szczegółowym opisem przebiegu praktyki zawodowej i opisem zakresu doświadczenia zawodowego,
Składane dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.

12.Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:

Kandydaci są zobowiązani do:

- na adres: ul. Powstańców Śląskich 1, 46-080 Chróścice

- e-mail: sekretariat@szkolachroscice.pl

13.Dalszy tok postępowania:
I etap - formalna analiza dokumentów aplikacyjnych,
II etap - test teoretyczno –praktyczny , rozmowa kwalifikacyjna

14.O wynikach naboru  kandydaci będą informowani telefonicznie.

                                                   Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
                                                      im. Marii Konopnickiej w Chróścicach

                                                               /-/ mgr Renata Dąbrowska

PDFOgłoszenie - skan podpisany.pdf

 

Wersja XML