Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe za 2021r.

Gmina Dobrzeń Wielki
PDFBilans z wykonania budżetu.pdf
PDFBilans jednostki budżetowej - Gmina Dobrzeń Wielki.pdf
PDFRachunek zysków i strat - Gmina Dobrzeń Wielki.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu - Gmina Dobrzeń Wielki.pdf
PDFInformacja dodatkowa - Gmina Dobrzeń Wielki.pdf
PDFInformacja dodatkowa wyciąg - Gmina Dobrzeń Wielki.pdf
 

Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFZestawienie zmian w funduszu - Urząd Gminy Dobrzeń Wielki.pdf
PDFInformacja dodatkowa wyciąg - Urząd Gminy.pdf
PDFRachunek zysków i strat - Urząd Gminy.pdf
PDFInformacja dodatkowa - Urząd Gminy.pdf
PDFBilans jednostki budżetowej - Urząd Gminy.pdf
 

Jednostki obsługiwane przez Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFZespół Szkół Dobrzeń Wielki.pdf
PDFPubliczne Przedszkole Dobrzeń Wielki.pdf
PDFZespół Szkolno - Przedszkolny Kup.pdf
PDFPubliczna Szkoła Podstwowa Dobrzeń Wielki.pdf
PDFPubliczne Przedszkole Chróścice.pdf
PDFPubliczna Szkoła Podstwowa Chróścice.pdf
 

Wersja XML