Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytania ofertowe

 • Zapytanie ofertowe

  na wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej dla projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim”
  Data publikacji: 12-02-2020 14:41
 • Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę

  „Budowa drogi transportu rolnego w miejscowości Chróścice”
  Data publikacji: 29-01-2020 14:10
 • ZAPYTANIE OFERTOWE na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

  Data publikacji: 10-12-2019 12:06
 • Zapytanie ofertowe

  pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym”
  Data publikacji: 11-04-2019 15:39
 • Zapytanie ofertowe

  Dostawa pomocy dydaktycznych związanych z edukacją przyrodniczo – ekologiczną w ramach projektu „Zdrowa Planeta – Szczęśliwa Planeta”  w ramach programu „EKO-EDUAKCJA to społeczna akcja”organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  
  Data publikacji: 16-10-2018 14:51
 • Zapytanie ofertowe

  na dostawę pomocy dydaktycznych związanych z edukacją przyrodniczo – ekologiczną w ramach projektu „Zdrowa Planeta – Szczęśliwa Planeta”
  Data publikacji: 04-10-2018 15:02
 • Zapytanie ofertowe

  na dostawę pomocy dydaktycznych związanych z edukacją przyrodniczo – ekologiczną w ramach projektu „Zdrowa Planeta – Szczęśliwa Planeta”
  Data publikacji: 27-09-2018 09:15
 • Zapytanie ofertowe

  na pełnienie funkcji  inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: „Rozbudowa dróg gminnych ul. Cebuli i Piaskowej w miejscowości Chróścice”  
  Data publikacji: 06-07-2018 09:18
Wersja XML