Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kanały technologiczne - informacje

 

Dobrzeń Wielki, dnia 23 lutego 2018

AN-Dr.7021.16.2018

                              

Informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

 

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki jako zarządca drogi informuje, że przygotowywana jest dokumentacja projektowa dla:

                    budowy drogi (dz nr 1260/234)  ul. Kwaśna w Chróścicach

w ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniamy na zasadach uregulowanych w art. 39 ust 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Informuję ponadto że w myśl art. 39 ust 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty jego budowy , o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

                                                                      Henryk Wróbel
                                                        Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

PDFplan orientacyjny.PDF

 

 

Wersja XML