Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podmioty odbierające odpady komunalne

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9  lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki udostępnia informację o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki:

 1. PROWOD Sp. z o.o., ul. Rynek 4, 46-082 Kup
 2. ELKOM Sp. z o.o., ul. Norweska 11, 45-920 Opole
 3. EKO-TRANS Jan Kurowski ul. Brynicka 46B, 46-082 Kup
 4. REMONDIS Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole
 5. Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole

 

 

 

Wersja XML